Trường hợp áp dụng cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự

Trường hợp áp dụng cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự là thắc mắc của nhiều người khi biện pháp cưỡng chế khai thác tài sản được áp dụng để thi hành án dân sự. Việc áp dụng biện pháp này cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật về thẩm quyền, điều kiện, hình thức áp dụng…. Bài viết dưới đây sẽ thông tin cụ thể đến quý bạn đọc về các trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự.

Cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự

Cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự

Quy định chung về cưỡng chế khai thác tài sản trong thi hành án dân sự

Ai có quyền thực hiện cưỡng chế khai thác tài sản

Theo Điều 107 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sau đây gọi tắt là Luật THADS 2008), người có quyền thực hiện và ra quyết định cưỡng chế khai thác tài sản là chấp hành viên, cụ thể như sau:

 • Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế tài sản của người thi hành án trong các trường hợp luật định.
 • Khi áp dụng biện pháp cưỡng chế khai thác tài sản, chấp hành viên sẽ ra quyết định cưỡng chế tài sản. Đồng thời, việc thực hiện giao dịch, chuyển giao quyền sở hữu tài sản đối với tài sản đang khai thác phải được sự đồng ý của Chấp hành viên.

Vì vậy, chấp hành viên sẽ có quyền thực hiện cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự.

Điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế

Theo quy định tại Điều 107 Luật Thi hành án dân sự 2008, khi người phải thi hành án có nghĩa vụ trả tiền nhưng không tự nguyện thi hành, thì chấp hành viên có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án trong các trường hợp sau:

 • Tài sản của người phải thi hành án có giá trị quá lớn so với nghĩa vụ phải thi hành và tài sản đó có thể khai thác để thi hành án;
 • Người được thi hành án đồng ý cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án nếu việc khai thác tài sản không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 107 Luật Thi hành án dân sự 2008 thì khi đáp ứng đủ các điều kiện của một trong các trường hợp trên, muốn áp dụng biện pháp cưỡng chế khai thác đối với tài sản để thi hành án thì chấp hành viên phải ra quyết định cưỡng chế khai thác tài sản.

 • Quyết định cưỡng chế khai thác tài sản phải gửi ngay quyết định đó cho cơ quan có thẩm quyền quản lý, đăng ký đối với tài sản đó và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản, đồng thời thông báo cho đương sự biết.
 • Việc thực hiện giao dịch, chuyển giao quyền sở hữu tài sản đối với tài sản đang khai thác phải được sự đồng ý của chấp hành viên.

Như vậy, khi đáp ứng các điều kiện nêu trên, biện pháp cưỡng chế khai thác tài sản sẽ được áp dụng để thi hành án.

>>> Xem thêm: Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định hiện nay

Áp dụng biện pháp cưỡng chế khai thác tài sản

Áp dụng biện pháp cưỡng chế khai thác tài sản

Hình thức cưỡng chế khai thác tài sản

Theo Điều 108 Luật THADS 2008 quy định thì hình thức cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án là:

 • Tài sản mà người phải thi hành án đang trực tiếp khai thác hoặc cho người khác khai thác thì người đang khai thác được tiếp tục khai thác. Trường hợp tài sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất mà chưa khai thác thì Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án ký hợp đồng khai thác tài sản với tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác tài sản.
 • Người khai thác tài sản quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp số tiền thu được từ việc khai thác tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự, sau khi trừ các chi phí cần thiết.
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày yêu cầu mà người phải thi hành án không ký hợp đồng khai thác với người khác thì Chấp hành viên kê biên, xử lý tài sản đó để thi hành án.

>>> Xem thêm: Chi phí cưỡng chế thi hành án gồm những khoản nào

Khi nào chấm dứt cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 109 Luật THADS 2008 quy định thì các trường hợp chấm dứt cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án bào gồm các trường hợp sau:

 • Việc khai thác tài sản không hiệu quả hoặc làm cản trở đến việc thi hành án;
 • Người phải thi hành án, người khai thác tài sản thực hiện không đúng yêu cầu của Chấp hành viên về việc khai thác tài sản;
 • Người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án và các chi phí về thi hành án;
 • Có quyết định đình chỉ thi hành án.

Theo đó, chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản được thực hiện theo các trường hợp được quy định trên.

Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 109 Luật THADS 2008 có quy định:

 • Trường hợp việc cưỡng chế khai thác tài sản chấm dứt do việc khai thác tài sản không hiệu quả hoặc làm cản trở đến việc thi hành án hoặc người phải thi hành án, người khai thác tài sản thực hiện không đúng yêu cầu của Chấp hành viên về việc khai thác tài sản thì Chấp hành viên tiếp tục kê biên và xử lý tài sản đó để thi hành án.
 • Trường hợp việc cưỡng chế khai thác tài sản chấm dứt do Người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án và các chi phí về thi hành án hoặc có quyết định đình chỉ thi hành án thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định, Chấp hành viên ra quyết định giải tỏa việc cưỡng chế khai thác tài sản và trả lại tài sản cho người phải thi hành án.

>>> Xem thêm: Các trường hợp không được cưỡng chế thi hành án dân sự

Tư vấn pháp lý về cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự

Pháp lý về cưỡng chế khai thác tài sản

Dịch vụ luật sư tư vấn về cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự bao gồm các hoạt động sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về các trường hợp cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự;
 • Tư vấn về điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế;
 • Tư vấn về hình thức cưỡng chế tài sản;
 • Tư vấn về trường hợp chấm dứt cưỡng chế khai thác tài sản;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự;
 • Hỗ trợ soạn thảo các đơn từ, tài liệu cần thiết;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan thi hành án, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Biện pháp khai thác tài sản của người phải thi hành án là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được áp dụng khá phổ biến. Chúng tôi hi vọng bài viết trên cung cấp cho quý khách những thông tin cần thiết, quan trọng về cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án dân sự. Nếu quý khách có thắc mắc liên quan đến quý khách có thể liên hệ qua hotline: 1900.633.716 để được Luật sư dân sự hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn

Một số bài viết liên quan thi hành án có thể bạn quan tâm:

Scores: 5 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716