Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất 2024 tải về

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại là biên bản thoả thuận ghi nhận lại những nội dung mà các bên đã thống nhất về việc khắc phục thiệt hại. Pháp luật đã quy định ai gây ra thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm, do đó để đảm bảo cho việc thỏa thuận bồi thường được thực hiện thì cần có biên bản thoả thuận. Bài viết dưới đây sẽ thông tin rõ hơn đến bạn đọc về vấn đề này.

Biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Thế nào là bồi thường thiệt hại?

Căn cứ Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Do đó có thể hiểu rằng bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự buộc bên gây thiệt hại bồi thường tổn thất về vật chất, tinh thần cho bên bị thiệt hại.

Bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được đặt ra khi có thiệt hại xảy ra. Việc bồi thường thiệt hại được tính thành tiền do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, tài sản của cá nhân, tổ chức.

Đối với bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, căn cứ quy định tại Điều 303 Luật Thương mại 2005 thì người gây ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường khi có đủ các yếu tố sau:

 • Thứ nhất, có hành vi vi phạm hợp đồng;
 • Thứ hai, có thiệt hại thực tế xảy ra;
 • Thứ ba, việc vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Căn cứ quy định Điều 589, 590, 591, 592 Bộ luật Dân sự 2015, đối với bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng người gây ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường khi:

 • Thiệt hại về tài sản gồm:

Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

 • Thiệt hại về sức khoẻ làm phát sinh thiệt hại về vật chất: gồm chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng bị mất, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do thiệt hại về tính mạng, sức khỏe.
 • Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

Thiệt hại khác do luật quy định.

 • Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm uy tín bị xâm phạm: gồm chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại.

Như vậy, khi phát sinh những thiệt hại đã được đề cập ở trên thì người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Căn cứ Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Như vậy cũng tùy vào trường hợp mà người gây thiệt hại chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại do lỗi mình gây ra.

Bồi thường thiệt hại bằng tiền

Bồi thường thiệt hại bằng tiền

 >>>Xem thêm:Xác định giá trị bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Mẫu biên bản và cách viết mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất

Biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại là sự ghi nhận lại thỏa thuận của các bên trong đó các bên đã thỏa thuận bồi thường cho nhau một khoản tiền nhất định hay một vật chất nào đó.

>>> Click tải: Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất.

Mẫu biên bản thoả thuận bồi thường thiệt hại

Mẫu biên bản thoả thuận bồi thường thiệt hại

Cách viết mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Trong mẫu biên bản bồi thường thiệt hại thường có những nội dung sau:

 • Phần đầu là Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiếp đến là tên biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại
 • Thông tin thời gian, địa điểm các bên tiến hành việc thỏa thuận
 • Thành phần tham gia thỏa thuận:

Phần này cần cung cấp rõ thông tin về các bên tham gia thỏa thuận bồi thường thiệt hại, trong đó chắc chắn có bên bồi thường và bên nhận bồi thường.

Cần ghi chính xác các thông tin: họ và tên, ngày sinh, giấy tờ tùy thân và ngày cấp, nơi cấp giấy tờ đó, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại.

Người làm chứng nên có ít nhất 02 người. Trường hợp không có người làm chứng thì biên bản bồi thường thiệt hại vẫn có giá trị ghi nhận sự thỏa thuận của các bên.

Phần nội dung vụ việc: ghi lại tình tiết sự việc xảy ra là căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 • Phần nội dung thỏa thuận

Phần này ghi rõ các nội dung mà các bên đã thỏa thuận với nhau về vấn đề bồi thường thiệt hại, số tiền bồi thường là bao nhiêu, phương thức bồi thường theo từng giai đoạn hay bồi thường một lần, thời hạn thực hiện trách nhiệm bồi thường,…các bên cũng thỏa thuận rõ các trách nhiệm nào có thể phát sinh sau khi đã thực hiện việc bồi thường.

 • Các bên ký tên.

Tư vấn về bồi thường thiệt hại

Luật L24H xin cung cấp các dịch vụ về tư vấn bồi thường thiệt hại mới nhất năm 2024:

 • Tư vấn việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 • Tư vấn nguyên tắc bồi thường thiệt hại;
 • Tư vấn phương án giải quyết khi bên gây thiệt hại không chịu bồi thường thiệt hại;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 • Luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trong việc xác định bồi thường thiệt hại cho đương sự.

Bồi thường thiệt hại là quyền và lợi ích của bên bị thiệt hại. Ngoài bồi thường thiệt hại về vật chất thì người gây thiệt hại còn có thể bồi thường thiệt hại về thể chất, tinh thần. Do đó nếu quý khách hàng cần sự tư vấn giúp đỡ để đòi bồi thường thì hãy liên hệ đến tới tổng đài 1900.633.716 của Luật L24H để được luật sư hỗ trợ.

Scores: 4.6 (41 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 196 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716