Đơn khiếu nại hàng xóm gây ô nhiễm môi trường

Đơn khiếu nại hàng xóm gây ô nhiễm môi trường được dùng đến khi hàng xóm có bất kỳ hành vi nào làm ô nhiễm môi trường. Tổ chức, cá nhân được tự do tố cáo hành vi này hoặc khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết kịp thời. Nhằm hỗ trợ mọi người về cách viết đơn khiếu nại phản ánh hàng xóm gây ô nhiễm môi trường, Luật L24H xin mời Quý bạn đọc tham khảo thông tin cụ thể qua bài viết sau.

Khiếu nại hàng xóm gây ô nhiễm môi trường

Khiếu nại hàng xóm gây ô nhiễm môi trường

Có quyền khiếu nại hàng xóm gây ô nhiễm môi trường không?

 • Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Căn cứ theo Điều 163 Luật Bảo vệ môi trường 2020

Khiếu nại hàng xóm làm ô nhiễm môi trường

Khiếu nại hàng xóm làm ô nhiễm môi trường

Hình thức thực hiện khiếu nại

Khi phát hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật thì công dân có quyền thực hiện quyền khiếu nại và quyền tố cáo. Tuy nhiên, quyền khiếu nại chỉ có phạm vi áp dụng đối với chủ thể bị khiếu nại là cơ quan nhà nước hoặc chủ thể có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước (Điều 1 Luật Khiếu nại 2011) trong khi quyền tố cáo có đối tượng áp dụng là bất kỳ cá nhân, cơ quan tổ chức nào (Khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo 2018). Vì vậy, đối với trường hợp này cần thực hiện thủ tục tố cáo hành vi vi phạm làm ô nhiễm môi trường

Có hai hình thức tố cáo:

 • Tố cáo bằng đơn
 • Tố cáo trực tiếp

Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ tên, địa chỉ người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Trường hợp nhiều người tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận, nội dung ghi rõ tương tự như trường hợp tố cáo bằng đơn. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Cơ sở pháp lý: Điều 23 Luật Tố cáo 2018

Mẫu đơn khiếu nại hành vi gây ô nhiễm môi trường của hàng xóm

Như đã giải thích ở phần trên, đối với trường hợp hàng xóm có hành vi gây ô nhiễm môi trường,  thay vì viết đơn khiếu nại, bạn cần làm đơn tố cáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v hành vi gây ô nhiễm môi trường)

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020;

Kính gửi: …….

Họ tên người tố cáo: ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

SĐT liên hệ: ………………………………………………………………………………………..

CMND (CCCD) số: ………………………………, cấp ngày ………….., tại ……………………

Cá nhân/ Cơ quan/ Tổ chức bị tố cáo: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

SĐT liên hệ: ………………………………………………………………………………………..

CMND (CCCD) số: ………………………………, cấp ngày ………….., tại ……………………

Nội dung tố cáo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Địa điểm xảy ra hành vi ô nhiễm
 • Loại ô nhiễm gì?
 • Bắt đầu khi nào, kéo dài bao lâu?
 • Quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm?

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của ……………… có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tôi xin cam đoan những nội dung được trình bày trong đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về những nội dung đó.

Tài liệu kèm theo:

1/……………………………………………………………………………………………………………………………

2/……………………………………………………………………………………………………………………………

3/……………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                             

NGƯỜI TỐ CÁO

                                                                                                                   (Ký tên hoặc điểm chỉ)

                                                                                                                            (Họ và tên)

Nộp đơn khiếu nại hàng xóm gây ô nhiễm môi trường ở đâu?

Ủy ban nhân dân các cấp (xã, huyện, tỉnh) có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường; đánh giá, yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường 2020

Quy trình, thủ tục xử lý khiếu nại hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chuẩn bị hồ sơ

Bên cạnh việc làm đơn tố cáo, bạn cần chuẩn bị sẵn những tài liệu, chứng cứ kèm theo có thể chứng minh hành vi gây thiệt hại cho môi trường. Một số tài liệu, chứng cứ có thể kể đến như:

 • Hình ảnh, video quay lại hành vi gây ô nhiễm
 • Văn bản kết luận về mức độ ô nhiễm môi trường do cơ quan có thẩm quyền thực hiện;
 • Các văn bản lấy ý kiến của người dân trong khu vực ô nhiễm;
 • Biên bản ghi lại các cuộc họp giải quyết ô nhiễm của các bên;
 • Tài liệu chứng minh thiệt hại;
 • Các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Cũng cần phải chú ý đến khoảng thời gian được phép khởi kiện (thời hiệu). Thời hiệu dành cho trường hợp này được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân phát hiện được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của tổ chức, cá nhân khác.

Quy trình xử lý

 • Thụ lý vụ việc: Ủy ban nhân dân các cấp tiến hành tiếp nhận giải quyết vụ việc.
 • Xác minh nội dung vụ việc: Người giải quyết tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xác minh nội dung vụ việc.
 • Thực hiện kết luận nội dung vụ việc.
 • Tiến hành xử lý kết luận nội dung vụ việc.

Trong trường hợp cần thiết, thanh tra bảo vệ môi trường các cấp, UBND cấp huyện có thể được yêu cầu để phối hợp với UBND kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thời hạn giải quyết tố cáo không được quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Có thể gia hạn giải quyết một lần đối với vụ việc phức tạp nhưng không quá 30 ngày. Vụ việc đặc biệt phức tạp thì được gia hạn giải quyết hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Việc gia hạn phải được lập thành văn bản và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

CSPL: Điều 28, 30 Luật tố cáo 2018

Mức xử phạt hành vi gây ô nhiễm

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân:

 • Mức thấp nhất là 100.000 đồng;
 • Mức cao nhất lên đến 1.000.000.000 đồng;

Đối với hành vi vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của tổ chức, mức phạt tiền gấp đôi so với vi phạm của cá nhân.

Cơ sở pháp lý:

 • Điểm a Khoản 1 Điều 20 và Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 55/2021/NĐ-CP.
 • Điểm a Khoản 2 Điều 25 và Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 25/8/2022).

Xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường

Xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường

Tư vấn, thực hiện thủ tục khiếu nại hành vi gây ô nhiễm

 • Hỗ trợ soạn thảo, nộp đơn khiếu nại về hành vi gây ô nhiễm môi trường của hàng xóm
 • Kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ về vụ việc
 • Tư vấn về quyền lợi cụ thể của khách hàng trong trường hợp hàng xóm làm ô nhiễm môi trường
 • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình làm thủ tục khiếu nại
 • Tư vấn khởi kiện trong trường hợp khách hàng có nhu cầu

Qua những thông tin cần thiết liên quan đến mẫu đơn khiếu nại hàng xóm gây ô nhiễm môi trường, Luật L24H hy vọng đã cung cấp được cho Quý khách hàng thêm kiến thức về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đội ngũ Luật sư tư vấn luật dân sự chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề trên qua số hotline 1900.633.716. Xin cảm ơn!

Scores: 4.6 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,805 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716