Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu là một quá trình phức tạp, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức pháp lý để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến các giao dịch về trái phiếu, quy trình giải quyết tranh chấp, đồng thời giới thiệu cho quý khách hàng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu dưới đây.

Tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Quy định chung về hợp đồng mua bán trái phiếu

Hợp đồng mua bán trái phiếu là gì?

Hợp đồng mua bán trái phiếu (Bond Purchase Agreement – BPA) là một văn bản ràng buộc về mặt pháp lý giữa công ty phát hành trái phiếu và người bảo lãnh phát hành thiết lập các điều khoản của việc bán trái phiếu. Các điều khoản của hợp đồng mua trái phiếu sẽ bao gồm các điều kiện bán, trong số những điều khác, chẳng hạn như giá bán, lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, điều khoản mua lại trái phiếu, điều khoản quỹ dự phòng và các điều kiện mà theo đó thỏa thuận có thể bị hủy bỏ.

Thỏa thuận mua trái phiếu (BPA) bao gồm các điều kiện phải được đáp ứng trước khi người bảo lãnh phát hành mua trái phiếu và các điều kiện mà người bảo lãnh phát hành có thể rút lại.

Các điều khoản quy định trong hợp đồng mua trái phiếu có thể bao gồm giá, lãi suất, ngày đáo hạn, bất kỳ điều khoản mua lại nào và bất kỳ điều khoản có thể hủy bỏ nào khác.

Thông thường, tổ chức phát hành phải thông báo cho người bảo lãnh phát hành về bất kỳ thay đổi nào trong điều kiện tài chính của mình, và các thỏa thuận sẽ hạn chế các tài sản đang được sử dụng làm tài sản thế chấp.

BPA thường là chứng khoán phát hành riêng lẻ hoặc phương tiện đầu tư do các công ty nhỏ hơn phát hành.

>>>Xem thêm: Trái phiếu là gì?

Những thông tin nào cần phải đảm bảo trong hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp?

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2012/TT-NHNN thì giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và những điều kiện khác. Như vậy, theo quy định trên có thể thấy trái phiếu là một trong các loại giấy tờ có giá

Mà Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 12/2021/TT-NHNN thì Mọi giao dịch mua, bán giấy tờ có giá phải được thể hiện bằng hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Thỏa thuận về mua, bán giấy tờ có giá phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

 1. Thông tin về Bên bán, Bên mua.
 2. Tên gọi giấy tờ có giá; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; thời hạn giấy tờ có giá; ngày đến hạn thanh toán hết gốc, lãi của giấy tờ có giá; giá trị theo mệnh giá giấy tờ có giá.
 3. Ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá.
 4. Số tiền thanh toán tiền mua giấy tờ có giá.
 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán, Bên mua.

Vì vậy, Hợp đồng mua bán trái phiếu thì phải bao gồm tối thiểu các nội dung trên và phải được thể hiện bằng hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Thủ tục để giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Thủ tục thực hiện

Tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu là một phạm vi hoạt động thuộc dạng tranh chấp kinh doanh thương mại. Những mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp chủ yếu về quyền và nghĩa vụ liên quan đến lợi ích kinh tế, mục tiêu lợi nhuận phát sinh giữa các thương nhân, cá nhân hay tổ chức có đăng ký kinh doanh trong hoạt động kinh doanh, thương mại.

Theo Điều 30 Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015, những tranh chấp dạng này thuộc thẩm quyền giải quyết đương nhiên của tòa án, và trước hết sẽ được giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tại TAND cấp quận/ huyện.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ và nộp đơn khởi kiện
Tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án.
Đơn khởi kiện phải được nộp kèm theo các loại tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Người khởi kiện có thể nộp trực tiếp tại Tòa án, gửi đến Tòa án theo đường bưu chính hoặc gửi online qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 2: Tòa án nhận đơn, xử lý đơn khởi kiện và thông báo nộp tiền tạm ứng án phí
Căn cứ theo Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn
Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định, sẽ được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
Sau 5 ngày làm việc kể từ khi được phân công, Thẩm phán sẽ đưa ra một trong các quyết định sau đây về đơn khởi kiện:

 • Yêu cầu sửa đổi và bổ sung các loại văn bản cần thiết.
 • Tiến hành thụ lý vụ án theo các thủ tục thông thường hoặc thủ tục rút gọn (trong trường hợp vụ án có đủ điều kiện giải quyết theo thủ tục này, được quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015).
 • Tiến hành chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án khác.
 • Trả lại đơn khởi kiện cho bị đơn nếu vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân.

Căn cứ theo Điều 195 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
Vụ án chỉ được thụ lý sau khi người khởi kiện đã hoàn tất đóng phí cho Tòa án.

Bước 3: Tòa án thụ lý vụ việc
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 196 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Bước 4: Chuẩn bị xét xử

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, căn cứ theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này;
 • Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
 • Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
 • Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này;
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật này.

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1 Điều này, tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây:

 • Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;
 • Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;
 • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
 • Đưa vụ án ra xét xử.

Bước 5: Mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
Kể từ ngày Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử, trong thời gian 1 tháng Tòa án phải mở phiên tòa được quy định tại khoản 4 Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Trong trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn tối đa là 2 tháng. Sau khi mở phiên tòa, Tòa án sẽ đưa ra Bản án giải quyết tranh chấp thương mại giữa các bên, bên nào không đồng ý có thể thực hiện thủ tục kháng cáo.

Ngoài ra, vì đây là hoạt động tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại, nên nếu như các bên có thỏa thuận và lựa chọn việc giải quyết tranh chấp qua chế định trọng tài thương mại, thì căn cứ Điều 2, Luật Trọng tài Thương mại năm 2010, các tổ chức trọng tài thương mại cũng có thẩm quyền giải quyết dạng này.

Phương thức để giải quyết tranh chấp

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, có tất cả 4 phương thức giải quyết tranh chấp, đó là: Thương lượng, Hòa giải, Tòa án hoặc Trọng tài. Và tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu là một phạm vi hoạt động thuộc dạng tranh chấp kinh doanh thương mại, do đó tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu có thể sử dụng cả bốn phương thức nêu trên để giải quyết tranh chấp..

Thương lượng:

Phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ bên thứ ba nào.
Quá trình thương lượng giữa các bên không chịu sự ràng buộc của quy định pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết. Với phương thức này, việc thực thi kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi bên tranh chấp mà không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào bảo đảm việc thực thi đối với thỏa thuận của các bên trong quá trình thương lượng.

Hòa giải:

Phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh. Quá trình hòa giải các bên tranh chấp không chịu sự chi phối bởi các quy định có tính khuôn mẫu, bắt buộc của pháp luật về thủ tục hòa giải. Tương tự như phương thức thương lượng, kết quả hòa giải thành được thực thi hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên tranh chấp mà không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào bảo đảm thi hành những cam kết của các bên trong quá trình hòa giải.

Giải quyết bằng Tòa án

Phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước được tòa án thực hiện theo một trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ. Phán quyết của tòa án bằng bản án, quyết định nhân danh nhà nước và được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh quyền lực nhà nước.

Giải quyết bằng Trọng tài thương mại

Phương thức giải quyết thông qua hoạt động của Trọng tài viên với kết quả cuối cùng là phán quyết trọng tài buộc các bên tôn trọng và thực hiện. Đây là phương thức đảm bảo quyền tự định đoạt cao nhất của các bên khi mà các bên tranh chấp có thể thống nhất, thỏa thuận lựa chọn trung tâm trọng tài, trọng tài viên, địa điểm giải quyết, luật áp dụng.

giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Lợi ích của việc thuê luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Việc thuê luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các bên liên quan:

 • Luật sư có chuyên môn cao và kiến thức sâu rộng về pháp luật, đặc biệt là liên quan đến hợp đồng mua bán trái phiếu. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi khía cạnh pháp lý được xem xét và giải quyết một cách chính xác và toàn diện.
 • Đảm bảo rằng quá trình giải quyết diễn ra theo đúng quy định pháp luật bởi đội ngũ luật sư nắm rõ về quy trình pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp, từ việc lập tờ trình, thu thập chứng cứ đến tham gia các phiên tòa.
 • Với kỹ năng đàm phán mạnh mẽ, luật sư có thể giúp bảo vệ lợi ích của khách hàng trong quá trình thương lượng. Sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của luật sư có thể mang đến các thỏa thuận có lợi cho người sử dụng dịch vụ.
 • Trong quá trình giải quyết tranh chấp, luật sư là người đại diện pháp lý của bạn, đảm bảo rằng quyền lợi và cam kết trong hợp đồng mua bán trái phiếu được bảo vệ đúng cách, xác định rõ các điểm mạnh và yếu của vụ án để đưa ra chiến lược bảo vệ tốt nhất.
 • Luật sư có khả năng đánh giá rủi ro và đề xuất chiến lược phòng ngừa để tránh tranh cãi không cần thiết. Điều này giúp giảm thiểu khả năng mất mát và giữ cho quá trình giải quyết diễn ra một cách thuận lợi hơn.
 • Việc thuê luật sư sẽ giúp tối ưu hóa quy trình giải quyết tranh chấp, từ việc thu thập thông tin đến đàm phán và thậm chí là tham gia phiên tòa. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí so với việc tự giải quyết.
 • Trong mỗi trường hợp tranh chấp cụ thể, việc có sự hỗ trợ từ luật sư giúp xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp mà quý khách hàng có thể gặp phải.

Dịch vụ luật sư tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn chiến lược và các phương án để giải quyết tranh chấp sao cho có lợi cho khách hàng nhất;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo các văn bản trả lời hoặc văn bản yêu cầu đối tác thực hiện các công việc liên quan đến nội dung tranh chấp;
 • Cử luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tham gia các buổi tiếp xúc, họp mặt với tư cách là luật sư của khách hàng để nhanh chóng giải quyết vấn đề tranh chấp;
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị thủ tục, hồ sơ để khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài thương mại;
 • Nhận ủy quyền của khách hàng để đảm bảo lợi ích của quý khác trước Tòa án hoặc Trọng tài.

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Quá trình giải quyết tranh chấp là một quá trình phức tạp đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp lý qua đó các bên trong tranh chấp có thể thỏa thuận theo phương thức thương lượng, hòa giải hoặc có thể ra Tòa án và Trọng tài để đảm bảo quyền lợi của mình trong giao dịch mua bán trái phiếu. Quý khách có thể liên hệ qua tổng đài 1900.633.716 để được luật sư tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Scores: 4.8 (39 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,808 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716