Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh cá nhân và công ty

Hợp đồng góp vốn kinh doanh cá nhân thường được các cá nhân, tổ chức sử dụng để hợp tác kinh doanh với nhau hoặc cá nhân và công ty . Hợp đồng góp vốn là loại hợp đồng các bên góp vốn vào để cùng thực hiện một dự án tạo ra lợi nhuận. Với bài viết này Luật L24H sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần biết về loại hợp đồng này cho quý khách.

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Các tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

 • Đồng Việt Nam
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi
 • Vàng
 • Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ
 • Công nghệ, bí quyết kỹ thuật
 • Các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam

Theo quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020

Đặc điểm của hợp đồng góp vốn kinh doanh cá nhân

 • Hợp đồng góp vốn phải được lập thành văn bản
 • Hợp đồng góp vốn là hợp đồng song vụ
 • Hợp đồng góp vốn là hợp đồng không có đền bù mà cùng chia sẻ lãi hoặc lỗ
 • Hợp đồng góp vốn là hợp đồng đa phương

Hợp đồng song vụ

Các điều khoản cần có trong hợp đồng góp vốn kinh doanh

 • Thông tin về chủ thể ký kết hợp đồng
 • Đối tượng của Hợp đồng
 • Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Phân chia lợi nhuận
 • Hiệu lực của hợp đồng
 • Giải quyết tranh chấp
 • Một số điều khoản khác do các bên thỏa thuận.

Quyền và nghĩa vụ khi cá nhân góp vốn trong hợp tác kinh doanh

Bên góp vốn

 • Quyền của bên góp vốn :
 • Hưởng lợi nhuận tương ứng với phần đóng góp của
 • Yêu cầu bên nhận góp vốn cùng thanh toán lỗ trong trường hợp có thua lỗ.
 • Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên nhận góp vốn không thanh toán lợi nhuận cho mình hoặc vi phạm nghĩa vụ.
 • Các quyền khác trong hợp đồng hoặc do pháp luật quy định.
 • Nghĩa vụ của bên góp vốn :
 • Góp vốn đúng thời gian và đầy đủ như đã thoả thuận
 • Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Hỗ trợ thực hiện các công việc, giao dịch liên quan đến phần vốn góp hoặc việc quản lý, khai thác tài sản nếu bên nhận góp vốn có yêu cầu.
 • Cung cấp cho bên nhận góp vốn đầy đủ các giấy tờ cần thiết để hoàn tất thủ tục pháp lý có liên quan
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng hoặc do pháp luật quy định

Bên nhận góp vốn

 • Quyền của bên nhận góp vốn :
 • Yêu cầu bên góp vốn thanh toán số tiền đúng thời điểm theo thỏa thuận trong hợp đồng
 • Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên góp vốn không góp đủ vốn hoặc góp vốn không đúng thời hạn.
 • Được hưởng lợi nhuận tương đương với phần vốn góp của mình.
 • Yêu cầu bên góp vốn thanh toán lỗ trong trường hợp có thua lỗ
 • Nghĩa vụ của bên nhận góp vốn
 • Trả lại số tiền tương đương với phần vốn góp cho bên góp vốn trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Thông báo cho bên góp vốn về việc đầu tư, xây dựng, khai thác tài sản góp vốn.
 • Các nghĩa vụ khác theo hợp đồng hoặc do pháp luật quy định.

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh cá nhân và công ty.

Hợp đồng góp vốn kinh doanh

 • Bên góp vốn
 • Bên nhận góp vốn
 • Điều 1 : Đối tượng của hợp đồng
 • Điều 2: Tổng giá trị vốn góp và phương thức góp vốn
  1. Tổng giá trị vốn góp
  2. Phương thức góp vốn
  3. Thời hạn góp vốn
 • Điều 3: Phân chia lợi nhuận và thua lỗ
 • Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên góp vốn
 1. Quyền của bên góp vốn
 2. Nghĩa vụ của bên góp vốn
 • Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên nhận góp vốn
 1. Quyền của bên nhận góp vốn:
 2. Nghĩa vụ của bên nhận góp vốn:
 • Điều 6: Điều khoản cuối cùng
 • Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Tải về mẫu hợp đồng góp vốn giữa cá nhân và công ty

Như vậy, thông qua bài viết trên  chúng ta đã biết các loại tài sản được phép góp vốn, cũng như các đặc điểm và điều khoản trong một hợp đồng góp vốn kinh doanh. Quý khách cần lưu ý tới quyền và nghĩa vụ của mình khi ký kết hợp đồng này vì đây là một hoạt động hợp tác kinh doanh nên lợi nhuận, lợi ích cũng phải được phân chia bằng với phần vốn góp của mình. Để được tư vấn thêm về các vấn đề liên quan thì quý khách có thể liên hệ trực tiếp tới Luật L24H  hoặc liên lạc qua hotline: 1900633716. để được hỗ trợ kịp thời, sớm nhất.

Scores: 4.6 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Doanh Nghiệp, Dân Sự, Hình Sự, Thương Mại

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ kinh tế Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12 năm

Tổng số bài viết: 172 bài viết

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.633.716