Giải quyết tranh chấp hợp đồng – Các phương thức, thủ tục khởi kiện

Giải quyết tranh chấp hợp đồng là một vấn đề không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh và giao dịch thương mại. Khi các bên ký kết hợp đồng, không ai mong muốn xảy ra tranh chấp, tuy nhiên, do sự khác biệt về quan điểm, lợi ích, cũng như những yếu tố bất ngờ khác, việc xảy ra tranh chấp hợp đồng là điều khó tránh. Để giảm thiểu hậu quả và bảo vệ quyền lợi của mình, việc nắm rõ các phương thức giải quyết tranh chấp và thủ tục pháp lý liên quan là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về giải quyết tranh chấp hợp đồng, giúp bạn có cái nhìn tổng quát và biện pháp xử lý hiệu quả trong trường hợp đối mặt với tình huống này.Nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng là gì?

Tranh chấp hợp đồng là tình huống xảy ra khi hai bên hoặc nhiều bên tham gia vào một hợp đồng có sự bất đồng, mâu thuẫn về việc hiểu và thực hiện các điều khoản, nghĩa vụ trong hợp đồng. Điều này dẫn đến việc một hoặc cả hai bên cảm thấy bị thiệt hại và yêu cầu giải quyết tranh chấp theo pháp luật.

>>> Thao khảo thêm: Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Các dạng tranh chấp hợp đồng thường gặp

Đặc điểm, nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Hợp đồng mục đích hướng đến là lợi nhuận, do đó tranh chấp hợp đồng phát sinh trực tiếp từ chính những lợi ích có được trong quan hệ hợp đồng giữa các bên
 • Mang yếu tố về tài sản/ tinh thần xuất phát từ lợi ích bên trong hợp đồng
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng thỏa thuận, đảm bảo nhanh chóng, chính xác nhưng phải đúng với quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp
 • Việc giải quyết tranh chấp phải có tính khả thi cao, thi hành được và quá trình giải quyết phải đảm bảo tính dân chủ, quyền tự định đoạt và chi phí giải quyết phải thấp
 • Tranh chấp giải quyết được thực hiện qua nhiều phương thức khác nhau và các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong số các phương thức đó

>>> Tham khảo thêm về: Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua nhà chung cư

Đặc điểm, nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng

Đặc điểm, nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng 2022

Thông qua thương lượng

 • Các bên trong quan hệ tranh chấp tự thương lượng, thỏa thuận với nhau từ vấn đề đang tranh chấp hoặc giải quyết theo quy định mà các bên đã quy định hướng giải quyết đối với trường hợp tranh chấp đó ngay trong điều khoản hợp đồng mà hai bên đã ký kết.
 • Ưu điểm: tiết kiệm thời gian, chi phí
 • Nhược điểm: không mang tính hiệu quả cao vì phụ thuộc nhiều vào sự thiện chí giữa các bên tranh chấp

Thông qua hòa giải

 • Tự hòa giải: các bên tranh chấp tự thỏa thuận với nhau để đi đến thống nhất phương án giải quyết
 • Hòa giải qua trung gian: là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải với nhau dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của người thứ ba. Bên thứ ba có thể là cá nhân, tổ chức hoặc Tòa án do các bên tranh chấp lựa chọn hoặc theo quy định pháp luật
 • Hòa giải ngoài thủ tục tố tụng là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải trước khi đưa đơn khởi ra Tòa án/ Trọng tài
 • Hòa giải trong thủ tục tố tụng là việc hòa giải được tiến hành tại Tòa án/ Trọng tài khi các cơ quan này tiến hành giải quyết tranh chấp
 • Ưu điểm: được định hướng của một bên thứ ba sẽ giúp việc giải quyết vụ việc mang tính chất khách quan, hợp lý và công bằng hơn.
 • Nhược điểm: hiệu quả không tuyệt đối vì phụ thuộc khá nhiều vào sự thiện chí giữa các bên trong quan hệ tranh chấp

(Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 3 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Điều 10 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án 2020; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP)

Thông qua Trọng tài

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận giải quyết trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Phương thức giải quyết này có đặc điểm là áp dụng đối với các tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại
 • Ưu điểm: thời gian giải quyết nhanh, các Trọng tài viên có chuyên môn pháp lý cao giúp giải quyết vấn đề đúng quy định pháp luật, quá trình giải quyết đảm bảo bí mật, mang tính chất chung thẩm – phán quyết của Trọng tài là phán quyết cuối cùng các bên tranh chấp phải thực thi đúng với phán quyết
 • Nhược điểm: chi phí giải quyết khá cao, hiệu lực phán quyết cao nhưng không cao bằng quyết định của Tòa án

(Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010)

>>> Tham khảo thêm về: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Thông qua Tòa án

 • Khi có tranh chấp xảy ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, một bên có quyền khởi kiện bên kia ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết vấn đề tranh chấp.
 • Ưu điểm: các quyết định của Tòa án có tính cưỡng chế thi hành cao đối với các bên, nguyên tắc xét xử 02 cấp, xét xử công khai giúp tránh các sai sót trong quá trình giải quyết tranh chấp, án phí giải quyết thấp hơn chi phí chi trả tại trọng tài.
 • Nhược điểm: thủ tục tố tụng nghiêm ngặt không linh hoạt khi giải quyết tranh chấp, tốn nhiều thời gian giải quyết, xét xử công khai đôi khi ảnh hưởng đến những bí mật/ thông tin của các bên đương sự

(Cơ sở pháp lý: Điều 4, Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng

Thẩm quyền hòa giải

 • Người trung gian tiến hành hòa giải hay còn được gọi là hòa giải viên sẽ thực hiện thủ tục hòa giải khi các bên tranh chấp yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.
 • (Cơ sở pháp lý: Điều 10 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; ; khoản 4 Điều 2 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; khoản 1 Điều 2 Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án 2020; Nghị định số 22/2017/NĐ-CP)

Trọng tài:

 • Các bên trong tranh chấp hợp đồng được quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài giải quyết tranh chấp từ hợp đồng khi:
 • Các bên có thỏa thuận giải quyết theo thủ tục trọng tài trong hợp đồng
 • Tranh chấp hợp đồng phát sinh thuộc một trong ba trường hợp: a) Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. b) Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại. c) Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

(Cơ sở pháp lý: Điều 2, Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài Việt Nam 2010)

Giải quyết theo thủ tục Tòa án

 • Thẩm quyền theo vụ việc quy định tại Điều 26 đến Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 cụ thể: tranh chấp hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án theo khoản 3 Điều 26; tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại theo Điều 30; tranh chấp hợp đồng lao động theo Điều 32.
 • Thẩm quyền theo cấp xét xử: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh); Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) quy định tại Điều 35, 36, 37, 38 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015
 • Thẩm quyền theo lãnh thổ: theo các bên thỏa thuận, theo Tòa án nơi bị đơn cư trú/ làm việc, theo đối tượng tranh chấp quy định tại Điều 26 đến Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015
 • Thẩm quyền theo sự lựa chọn giữa các nguyên đơn: Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015

Dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Tư vấn cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp hợp đồng, đề xuất hướng giải quyết vụ việc để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng
 • Hướng dẫn và tư vấn cho Khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện tại Tòa án
 • Soạn đơn khởi kiện và thay mặt Khách hàng liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
 • Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa thay cho Khách hàng
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại Tòa án trong các vụ án liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng

>>> Tham khảo thêm về: Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho cá nhân doanh nghiệp

Dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Thông qua bài viết này, hy vọng bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản và cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng một cách hiệu quả. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ của luật sư và các chuyên gia tư vấn để bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu khách hàng cần tư vấn chi tiết về vụ việc của mình vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900633716. Để được luật sư chuyên môn hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí, hoặc qua Email theo thông tin liên hệ bên dưới.

Scores: 4.6 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716