Dịch vụ làm giấy khai sinh cho trẻ em người nước ngoài uy tín

Dịch vụ làm giấy khai sinh cho trẻ em người nước ngoài là một dịch vụ pháp lý cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn các giấy tờ thủ tục cho các bậc phụ huynh muốn đăng ký và có giấy khai sinh cho con em mình, đặc biệt là khi trẻ em đó sinh ra có yếu tố nước ngoài. Hãy tham khảo dịch vụ đăng ký khai sinh của Luật L24H qua bài viết này nhé.

Làm khai sinh cho trẻ em nước ngoài

Làm khai sinh cho trẻ em nước ngoài

Khai sinh có yếu tố nước ngoài được hiểu thế nào?

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 và Điều 35 của Luật Hộ tịch 2014 thì giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài là văn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh được sinh ra trong các trường hợp sau đây:

Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:

 • Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

Thủ tục làm khai sinh trẻ em nước ngoài

Thủ tục làm khai sinh trẻ em nước ngoài

Thủ tục làm giấy khai sinh trẻ em người nước ngoài ở Việt Nam

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo quy định tại Điều 16 Luật Hộ tịch 2014, Khoản 2 Điều 29 Nghị định 123/2015/NĐ – CP nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch và Điều 7 Thông tư 04/2020/TT- BTP thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và nghị định 123/2015, người đi khai sinh cho trẻ em người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu số 01,phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP)
 • Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của người ngoài về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ – con
 • Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con;
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Ngoài việc phải nộp những giấy tờ trên, người thực hiện việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cần phải xuất trình những giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh;
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh.
 • Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn.
 • Trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em nhập cảnh (hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú tại Việt Nam (văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền).

Thẩm quyền giải quyết

Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 7  và Điều 35 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tuy nhiên đối với đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam thì đăng ký tại ủy ban nhân dân xã

Trình tự thực hiện

Bước 1:

Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh; nộp lệ phí cấp bản sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh.

Bước 2:

Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung thì tiếp nhận hồ sơ.
 • Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh.

Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu cho người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính kèm).

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp Chủ tịch đồng ý giải quyết thì ký Giấy khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh; công chức làm nghề công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh và cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức làm công tác hộ tịch cập nhập thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Sổ định danh cá nhân.

Bước 3:

Nhận kết quả:

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào Sổ đăng ký hộ tịch, mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

Làm giấy khai sinh mất bao lâu?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 thì Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Như vậy sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết để tiến hành khai sinh thì công chức tư pháp hộ tịch sẽ tiến hành lập giấy khai sinh cho trẻ ngay sau đó trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ký ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu

Luật sư tư vấn làm giấy khai sinh cho trẻ em nước ngoài

Luật sư tư vấn làm giấy khai sinh cho trẻ em nước ngoài

Tư vấn, làm giấy khai sinh cho trẻ em nước ngoài tại Việt Nam

Để tư vấn và làm giấy khai sinh cho trẻ em nước ngoài tại Việt Nam, bạn có thể tìm đến một luật sư chuyên về lĩnh vực này. Luật sư sẽ cung cấp sự hỗ trợ pháp lý và tư vấn chi tiết về quy trình và yêu cầu cần thiết.

 • Tư vấn quy định về Luật hộ tịch hiện hành;
 • Soạn thảo các văn bản;
 • Chuẩn bị và hướng dẫn làm hồ sơ;
 • Đại diện và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Giải quyết vấn đề liên quan khác trong quá trình làm giấy khai sinh

Dịch vụ làm giấy khai sinh cho trẻ em người nước ngoài tại Việt Nam giúp đảm bảo rằng trẻ em có đầy đủ giấy tờ và quyền lợi pháp lý, tạo điều kiện cho việc thực hiện các thủ tục và quyền lợi khác trong tương lai. Với sự hỗ trợ của luật sư hôn nhân và gia đình chuyên hỗ trợ, phụ huynh có thể tin tưởng và an tâm trong quá trình này. Hãy liên hệ dịch vụ luật sư của chúng tôi qua hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.6 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 253 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716