Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú là việc cha hoặc mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con của mình khi cha mẹ chưa hoặc không đăng ký kết hôn. Bài viết bên dưới sẽ cung cấp thông tin cho quý khách hàng được rõ về chủ thể có quyền đăng ký khai sinh cũng như thủ tục đăng ký khai sinh con ngoài giá thú và cách giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

Đăng ký khai sinh con ngoài giá thú

Đăng ký khai sinh con ngoài giá thú

Thế nào là con ngoài giá thú?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể nào về khái niệm con ngoài giá thú. Do đó, con ngoài giá thú có thể được hiểu là con sinh ra nhưng cha mẹ không có quan hệ vợ chồng, chưa đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

>>> Tham khảo thêm về: Con ngoài giá thú là gì?

Chủ thể đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Hiện nay, trong các quy định pháp luật không có quy định con ngoài giá thú là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu con ngoài giá thú là con được sinh ra nhưng cha mẹ của chúng không phải là quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi bài viết bài này sẽ thông tin đến quý bạn đọc về thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú khi cha mẹ chưa đăng ký kết hôn và đều đang độc thân.

Cách đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Trường hợp khai sinh theo họ mẹ, bỏ trống phần ghi cha

Trong trường hợp này, thủ tục khai sinh cho con ngoài giá thú tiến hành theo quy định tại Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 được hướng dẫn bởi Mục 1 Chương III Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

Thứ nhất, Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;
 • Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;
 • Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh;
 • Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh;
 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh.

Thứ hai, trình tự thủ tục đăng ký:

 1. Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ như trên
 2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ
 3. Bước 3: Nhận kết quả
 • Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.
 • Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân, ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, hướng dẫn người đi đăng ký khai sinh kiểm tra nội dung Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký 01 bản chính Giấy khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh, số lượng bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu.

Lưu ý, trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; để trống phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Mục II Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã của Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020, Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú khi cha nhận con

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 24 Luật Hộ tịch 2014 thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Cần lưu ý là nếu một bên có yêu cầu là người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

Thứ nhất, Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo Mẫu quy định;
 • Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;
 • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 04/2020/TT-BTP như Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con; Trường hợp không có văn bản nêu trên thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

==>>CLICK TẢI MẪU ĐƠN XIN NHẬN CHA MẸ CHO CON

Thứ hai, trình tự thủ tục đăng ký:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như trên

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

 • Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.
 • Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.
 • Sau khi nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp; thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung nhận cha, mẹ, con vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân, hướng dẫn người yêu cầu đăng ký hộ tịch kiểm tra nội dung giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con ký tên vào Sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.

Cơ sở pháp lý: khoản 4 Mục II Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã của Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020, Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.

>>>Xem thêm: Thủ tục làm giấy khai sinh 2023, cách đăng ký khai sinh online cho con

Thời gian giải quyết việc đăng ký khai sinh con ngoài giá thú

Thứ nhất, căn cứ tại khoản 1 Mục II Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020 quy định về thời gian giải quyết việc đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú đối với trường hợp khai sinh theo họ mẹ là ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Thứ hai, căn cứ tại khoản 4 Mục II Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020 quy định về thời gian giải quyết việc đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú đối với trường hợp cha nhận con là 03 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp mà thời gian giải quyết hồ sơ sẽ khác nhau.

Giải quyết đăng ký khai sinh cho con thế nào khi có tranh chấp xảy ra

Ví dụ, tranh chấp xảy ra khi đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú về việc con mang họ cha hay mang họ mẹ thì bạn có thể thực hiện các cách sau:

Cách 1: Hòa giải

 • Các bên tự hòa giải: Cố gắng giải quyết vấn đề qua đối thoại và hòa giải với nhau để đạt được sự thỏa thuận con mang họ cha hay họ mẹ.
 • Nếu không thể tự hòa giải được: Có thể đưa vụ việc đến Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để Tòa án giải quyết sự việc

Cách 2: Khởi kiện

Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, bao gồm việc lập đơn khởi kiện, nộp các chứng cứ và chứng minh quyền lợi của mình cho Tòa án nhân dân để giải quyết theo quy định pháp luật tố tụng dân sự.

Như vậy, nếu có tranh chấp khi đăng ký khai sinh cho con thì có thể hòa giải hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật.

Giải quyết tranh chấp khi đăng ký khai sinh cho con

Giải quyết tranh chấp khi đăng ký khai sinh cho con

Tư vấn đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

 • Tư vấn quy định pháp luật về việc đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú;
 • Tư vấn thủ tục xác nhận cha cho con ngoài giá thú;
 • Hướng dẫn thủ tục yêu cầu tòa án xác nhận cha cho con;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú;
 • Tư vấn thẩm quyền giải quyết đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú;
 • Tư vấn cách giải quyết đăng ký khai sinh khi có tranh chấp xảy ra;
 • Luật sư tham gia tố tụng khi có tranh chấp khởi kiện ra Tòa án.

Tư vấn đăng ký khai sinh

Tư vấn đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú là việc phải nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân có thẩm quyền theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định. Khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ phải giải quyết theo đúng thời hạn quy định của pháp luật. Nếu quý khách có thắc mắc gì về thủ tục làm giấy khai sinh cho con cần luật sư hôn nhân gia đình tư vấn giải đáp vui lòng liên hệ đến Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để được luật sư hỗ trợ chính xác nhất.

Scores: 5 (33 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716