Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ cho con mới nhất năm 2024

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ cho con là tờ khai cha mẹ dùng để nhận con nếu trước đây họ chưa được khai là cha mẹ của người con đó dưới sự đồng ý của người đang nuôi dưỡng người con. Để quá trình nhận con của cha mẹ được thực hiện đúng quy định thì việc nắm thông tin liên quan mẫu đơn, điều kiện về trình tự và thủ tục là vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho Quý độc giả những thông tin liên quan.

Mẫu đăng ký nhận cha mẹ cho con

Mẫu đăng ký nhận cha mẹ cho con

Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ cho con dùng để làm gì?

Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ là văn bản do cá nhân (có thể là người nhận cha mẹ hoặc cá nhân khác) gửi tới cơ quan có thẩm quyền nhằm đề nghị cơ quan này xác định quan hệ cha mẹ mà không có tranh chấp xảy ra. Đây cũng là căn cứ phát sinh nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền trọng việc xác nhận quan hệ cha mẹ với con.

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ cho con

==>>CLICK TẢI MẪU ĐƠN XIN NHẬN CHA MẸ CHO CON

Sau đây là mẫu tờ khai mới nhất được ban hành tại Mẫu số 6, Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP được Bộ Tư Pháp ban hành vào ngày 28/5/2022:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi(1)

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

Nơi cư trú(2): …………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân (3):………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):…………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:………………………Dân tộc: …………………………..Quốc tịch:………………………………………

Nơi cư trú (2):…………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân (3):…………………………………………………………………………………………………………

Là………………. của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:…………………………………..Dân tộc:……………..Quốc tịch:……………………………………….

Nơi cư trú(2): …………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân(3):………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan việc nhận…………………………………nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Làm tại……………………….ngày …………tháng…………năm……

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

…………………………

 

 

 

Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

Hướng dẫn viết đơn xin nhận cha mẹ cho con

 1. (1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;
 2. (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
 3. (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);
 4. (4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;
 5. (5) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);
 6. (6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.

Thủ tục nhận cha mẹ cho con

Thủ tục đăng ký nhận cha mẹ cho con

Thủ tục đăng ký nhận cha mẹ cho con

Thủ tục thực hiện

Thủ tục yêu cầu tòa án xác nhận cha cho con được quy định tại điều 25 Luật hộ tịch năm 2014, gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, me, con nộp hồ sơ tại UBND cấp xã có thẩm quyền.
 • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận hồ ớ và kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ

Nếu hồ sơ hợp lệ và xét thấy việc nhận con là đúng sự thật và không có tranh chấp thì Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận con và Quyết định công nhận việc nhận con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận con.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hướng dẫn người đi đăng ký việc nhận con hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết;

Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch, thì UBND cấp xã từ chối đăng ký giấy khai sinh và trích lục nhận cha, mẹ, con. Việc từ chối phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu nhận con và nêu rõ lý do.

 • Bước 3: Người có yêu cầu đăng ký nhận con nhận kết quả.

>>> Xem thêm: Thủ tục làm giấy khai sinh

Giấy tờ cần chuẩn bị

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký nhận cha mẹ con gồm:

 • Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha – con hoặc quan hệ mẹ – con;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết thủ tục nhận cha mẹ cho con được quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Hộ tịch 2014, theo đó:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban Nhân dân cấp huyện thời hạn giải quyết được quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy, công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Thẩm quyền giải quyết thủ tục nhận cha mẹ con

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Theo quy định tại Điều 24 và Điều 43 Luật Hộ tịch 2014, thẩm quyền thực hiện thủ tục nhận cha, mẹ, con được xác định như sau:

Ủy ban Nhân dân cấp xã

Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Ủy ban Nhân dân cấp huyện

Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa:

 • Công dân Việt Nam với người nước ngoài;
 • Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;
 • Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài;
 • Giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

Luật sư hướng dẫn pháp luật về nhận cha mẹ con

 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, các tài liệu nhận con (giấy tờ chứng minh quan hệ cha mẹ con, tờ khai đăng ký nhận con…)
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền và giám sát quy trình tiến hành;
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết đối với cách hành vi nhũng nhiễu – cản trở quyền công dân về thủ tục nhận con.
 • Tư vấn Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Pháp luật cho phép quyền được nhận cha, mẹ trong mọi thời điểm. Tuy nhiên, thủ tục bắt buộc là phải nộp hồ sơ đăng ký việc nhận cha, mẹ. Qua bài viết trên hy vọng đã giúp quý độc giả hiểu biết thêm về thẩm quyền và thủ tục cha mẹ nhận con. Nếu Quý bạn đọc có như cầu hiểu rõ hơn về các quy định về nhận con hoặc muốn được luật sư hôn nhân gia đình của Văn Phòng Luật L24H thực hiện thủ tục nhận con một cách nhanh chóng quý khách vui lòng liên hệ qua số Hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

Một số bài viết liên quan đến việc nhận cha mẹ cho con có thể bạn quan tâm:

Scores: 5 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716