Phân biệt tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy như thế nào?

Phân biệt tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy thắc mắc về những điểm khác biệt của tội tàng trữ và tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Để lý giải vấn đề trên, người nghiên cứu cần làm rõ được cấu thành tội phạm của từng tội trên. Các vấn đề pháp lý liên quan đến cả hai tội danh này đều được được Luật L24H trình bày trong bài viết sau đây, mời quý khách tham khảo.

Phân biệt tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy

Phân biệt tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy

Tàng trữ trái phép chất ma túy và yếu tố cấu thành tội.

Khái niệm về tàng trữ trái phép chất ma túy

Căn cứ Điều 3.1 Phần II Thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, tàng trữ trái phép chất ma túy là hành vi cất giữ bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy.

Khách thể

Xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy.

Đối tượng tác động của tội phạm này là các chất ma túy được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế quy định

Mặt khách quan

Hành vi của tội tàng trữ trái phép chất ma túy là hành vi cất giữ trái phép chất ma túy ở bất kỳ nơi nào như: trong nhà ở; phòng làm việc; trụ sở cơ quan, tổ chức; phương tiện giao thông, trong túi quần áo; túi xách… mà không nhằm mục đích vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy.

Nếu tàng trữ trái phép chất ma túy cho người khác mà biết rõ người này sẽ mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy thì hành vi cất giữ ma túy không phải là hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy mà là hành vi giúp sức người khác mua bán, vận chuyển hoặc mua bán trái phép chất ma túy. trong trường hợp trên, người thực hiện hành vi tàng trữ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tội mua bán trái phép chất ma túy hoặc tội sản xuất trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm.

Chủ thể

Chủ thể của Tội tàng trữ trái phép chất ma túy là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định và đã thực hiện hành vi tội phạm cụ thể. Căn cứ Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của Tội tàng trữ trái phép chất ma túy được quy định như sau:

 • Đối với người từ đủ 16 tuổi trở lên: bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy mà không phân biệt khoản nào của điều luật.
 • Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi: chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 của Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Mặt chủ quan

Lỗi: lỗi cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra.

Vận chuyển trái phép chất ma túy và yếu tố cấu thành tội

Vận chuyển trái phép chất ma túy và yếu tố cấu thành tội

Khái niệm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Căn cứ Điều 3.2 Phần II Thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác, từ vị trí này đến vị trí khác, từ người này sang người khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác bằng bất kỳ hình thức nào nhưng đề không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khách thể

Tội phạm này xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy.

Đối tượng tác động của tội phạm này là các chất ma túy được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế quy định

Mặt khách quan

Hành vi khách quan của tội vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi dịch chuyển chất ma túy từ một địa điểm này sang một địa điểm khác, từ vị trí này đến vị trí khác, từ người này sang người khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác bằng bất kỳ hình thức nào nhưng không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hành vi này có thể được thực hiện dưới các hình thức cụ thể như:

 • Dùng các phương tiện như ô tô, xe máy, xe khách, phương tiện đường thuỷ, phương tiện đường sắt, phương tiện hàng không hoặc sử dụng các loại hình phương tiện khác nhằm vận chuyển chất ma túy từ địa điểm này sang một địa điểm khác.
 • Vận chuyển chất ma túy bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không hoặc bằng các loại phương tiện khác.
 • Vận chuyển chất ma túy bằng cách giấu kín trong người, trong hành lý, trong các phương tiện vận tải hoặc bằng các thủ đoạn khác.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác mà biết rõ mục đích của người này, thì người có hành vi vận chuyển ma túy còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội tương ứng như: tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò giúp sức.

Tương tự, đối tượng tác động của tội vận chuyển trái phép chất ma túy là chất ma túy và gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân cũng như xã hội.

Chủ thể

Chủ thể của Tội tàng trữ trái phép chất ma túy là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định. Căn cứ Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định như sau:

 • Đối với người từ đủ 16 tuổi trở lên: phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, không phân biệt khoản nào của điều luật.
 • Người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi: chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Mặt chủ quan

Lỗi: Lỗi cố ý: người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm., thấy trước tác hại của hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện.

Mục đích: người thực hiện hành vi phạm tội không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm trên).

Nếu người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy mà nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thì từng trường hợp, người vận chuyển trái phép chất ma túy phạm các tội tương ứng chứ không phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

>>> Xem thêm: Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Mà Không Biết

Phân biệt tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy

Phân biệt tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy

Hai tội phạm trên đều xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý ma túy. Tuy nhiên, xét về hành vi khách quan, hai tội trên hoàn toàn khác nhau, cụ thể như sau:

 • Đối với Tội tàng trữ trái phép chất ma túy: hành vi cất giữ trái phép chất ma túy ở bất kỳ nơi nào mà không nhằm mục đích vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy.
 • Đối với Tội vận chuyển trái phép chất ma túy: hành vi dịch chuyển chất ma túy từ một địa điểm này sang một địa điểm khác bằng bất kỳ hình thức nào nhưng không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Như vậy, dựa vào hành vi khách quan, ta có thể phân biệt Tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Luật sư tư vấn bào chữa tội tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy

Để hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi của mình, Luật sư từ Luật L24H cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

 • Tư vấn pháp luật hình sự liên quan đến hình phạt đối với tội tàng trữ, tội vận chuyển trái phép chất ma túy;
 • Tư vấn hướng giải quyết khi bị Công an khởi tố, truy tố về tội tội tàng trữ, tội vận chuyển trái phép chất ma túy;
 • Tiến hành thu thập những bằng chứng, chứng cứ có lợi để bảo vệ quyền lợi cho bị can/bị cáo;
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, đơn từ;
 • Liên hệ, làm việc với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền của cho khách hàng.

>>>Xem thêm: Luật sư giỏi chuyên bào chữa vụ án ma túy

Như vậy, tùy thuộc vào hành vi khách quan được thực hiện, quý khách có thể phân biệt được tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, để thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu, cấu thành tội phạm của các tội trên cũng đã được trình bày chi tiết trong bài viết này. Nếu còn thắc mắc hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư hình sự, quý khách liên hệ qua HOTLINE 1900.633.716 để được hỗ trợ kịp thời miễn phí.

Scores: 4.6 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716