Tội mua bán ma túy đi tù bao nhiêu năm, Theo điều 251 Bộ luật Hình sự

Tội phạm mua bán ma túy trong những năm qua diễn biến rất phức tạp, số lượng người nghiện tăng cao đặc biệt là ở các tỉnh/Thành phố lớn. Việc mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy là một trong những tội danh bị xử phạt nặng. Như vậy, Tội mua bán ma túy sẽ bị chế tài xử phạt với các khung hình phạt như thế nào? ở tù bao nhiêu năm? Cách tính án tù theo khung hình phạt điều 251 Bộ luật Hình sự sẽ được Luật 24H sẽ làm rõ vấn đề qua nội dung bên dưới.

Tội buôn bán trái phép chất ma túy

Tội buôn bán trái phép chất ma túy

Yếu tố cấu thành tội mua bán ma túy

Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Các yếu tố cấu thành tội này như sau:

Mặt khách thể

Khách thể của tội mua bán trái phép chất ma túy là chế độ quản lý của Nhà nước về việc cất giữ, vận chuyển, trao đổi chất ma túy.

Đối tượng tác động của tội này là các chất ma túy, các chất ma túy thường gặp là thuốc phiện, cần sa, heroin, mooc phin và phổ biến hơn tại thời điểm hiện tại là các loại ma túy tổng hợp, ma túy đá,…

>> Tham khảo thêm bài viết về: Vận chuyển bao nhiêu gam ma túy thì bị tử hình

Mặt khách quan

Một người bị coi là phạm tội mua bán trái phép trái phép chất ma túy nếu có một trong các hành vi sau:

 • Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;
 • Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);
 • Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;
 • Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

>> Tham khảo thêm bài viết về: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Mặt chủ quan

Lỗi của tội phạm trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy ở đây là lỗi cố ý, cụ thể là lỗi cố ý trực tiếp. Người này biết rõ thứ mình mua bán là ma túy, biết rõ việc mua bán ma túy là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện việc mua bán ma túy để kiếm lời từ hành vi trái pháp luật.

Chủ thể

Cũng giống như các tội hình sự khác, chủ thể của tội mua bán trái phép chất ma túy là người có độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên và có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Người từ 14 đến dưới 16 tuổi cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), vì đây là trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Mua bán ma túy sẽ bị xử phạt tù bao nhiêu năm?

Mua bán ma túy án tù bao nhiêu năm

Phạt tù khi mua bán trái phép chất ma túy

Mua bán ma túy án tù bao nhiêu năm? Theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội buôn bán ma túy với mức phạt tù như sau:

Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Mua bán với 02 người trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililit;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm n khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

Người mua bán ma túy phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililit đến dưới 750 mililit;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

Người mua bán ma túy phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililit trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cách tính án tù theo khung hình phạt

Khi bị kết án, người phạm tội phải chịu 01 hình phạt chính và đồng thời có thể có thêm nhiều hình phạt bổ sung. Các yếu tố tác động đến hình phạt:

 • Phân loại tội phạm
 • Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội
 • Các tình tiết tăng nặng hoặc giúp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
 • Tình hình tài sản, khả năng thi hành án của tội phạm.
 • Theo Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của các hành để phân thành 04 nhóm tội phạm như sau:
 • Tôi phạm ít nghiêm trọng. Mức hình phạt cao nhất là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ.
 • Tội phạm nghiêm trọng. Khung hình phạt cao nhất là từ trên 03 năm đến 07 năm tù giam.
 • Tội phạm rất nghiêm trọng. Khung hình phạt cao nhất là từ trên 07 năm đến 15 năm tù giam.
 • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Khung hình phạt cao nhất đối với loại tội phạm này là trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Do đó để xác định đúng khung hình phạt cho tội buôn bán trái phép chất ma túy thì cần phải dựa vào các yếu tố tác động đến tội phạm để đưa ra khung hình phạt hợp lý cho tội danh trên.

>> Tham khảo thêm bài viết về: Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tư vấn bào chữa phạm tội mua bán ma túy

 • Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể và xác định khung hình phạt đối với những tội phạm mua bán trái phép chất ma túy
 • Xác định vấn đề về các quy định về các tình tiết để được xem xét giảm nhẹ hay tăng nặng khung hình phạt, chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạm;
 • Tư vấn về các quy định của pháp luật hình sự, cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người phạm tội;
 • Tư vấn thủ tục tố tụng, quy trình điều tra xét xử vụ án hình sự;
 • Thực hiện nghiên cứu hồ sơ, xác định phương án bào chữa tốt nhất cho khách hàng, soạn thảo đơn kiến nghị chuyển khung hình phạt, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bản luận cứ bào chữa và các đơn từ khác để bảo vệ quyền lợi khách hàng;
 • Tham gia cùng thân chủ tại các buổi lấy lời khai tại cơ quan điều tra, tham gia phiên toà xét xử sơ thẩm, phúc thẩm tại Toà án.
 • Tư vấn soạn các đơn từ, văn bản
 • Tham gia bào chữa cho thân chủ

>>> Tham khảo: Dịch vụ luật sư bào chữa

Tư vấn bào chữa phạm tội buôn bán ma túy

Tư vấn bào chữa phạm tội buôn bán ma túy

Trên đây là những nội dung của chúng tôi tư vấn về tội mua bán trái phép chất ma túycách tính án tù cho tội danh này. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay chưa rõ vấn đề nào, cần luật sư hình sự tư vấn xác định tội danh, hướng bào chữa xin giảm nhẹ tội vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.56 (43 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716