Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua nhà chung cư

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua nhà chung cư là dịch vụ hỗ trợ khách hàng về các vấn đề pháp lý khi soạn thảo hợp đồng mua nhà chung cư. Hợp đồng thể hiện sự thoả thuận của hai bên, nhằm xác lập mối quan hệ giữa bên bán và bên mua. Do đó nội dung hợp đồng cần chặt chẽ và không được trái các quy định của luật nhằm tránh hợp đồng bị vô hiệu. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua nhà chung cư.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua nhà chung cư

Soạn thảo hợp đồng mua nhà chung cư

Điều kiện mua bán nhà chung cư

Điều kiện nhà chung cư được giao dịch

Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật Nhà ở 2014, nhà chung cư được giao dịch khi có đủ điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
 • Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;
 • Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện chủ thể tham gia giao dịch nhà chung cư

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 119 Luật Nhà ở 2014, điều kiện bên bán trong tham gia giao dịch nhà chung cư như sau:

 • Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
 • Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật Nhà ở 2014, điều kiện bên mua trong tham gia giao dịch nhà chung cư như sau:

 • Nếu là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch;
 • Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

Như vậy, khi đáp ứng các điều kiện nêu trên thì bên bán, bên mua có thể tham gia giao dịch nhà chung cư.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà chung cư

Nội dung cơ bản

Mục đích của việc soạn thảo hợp đồng mua bán nhà chung cư nhằm xác lập giao dịch mua bán nhà chung cư. Trong đó, nội dung hợp đồng xác định đối tượng, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên vi phát sinh các vấn đề vi phạm hợp hợp đồng. Khi xảy ra tranh chấp thì các nội dung trong hợp đồng là một trong những căn cứ giải quyết tranh chấp. Vì vậy nội dung hợp đồng cần đảm bảo đầy đủ, rõ ràng.

Căn cứ khoản 1 Điều 121 Luật Nhà ở 2014, nội dung của hợp đồng mua bán nhà chung cư bao gồm:

 • Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;
 • Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;
 • Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;
 • Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
 • Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Cam kết của các bên;
 • Các thỏa thuận khác;
 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
 • Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;
 • Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

>>>Xem thêm: Hợp đồng mua bán nhà căn hộ chung cư, cách soạn thảo ký hợp đồng

Hợp đồng mua bán nhà chung cư

Hợp đồng mua bán nhà chung cư

Lưu ý rủi ro khi soạn hợp đồng

Khi tiến hành soạn thảo hợp đồng, người bán và người mua cần lưu ý các rủi ro sau:

 • Rủi ro hợp đồng vô hiệu: Vô hiệu do chủ thể trong hợp đồng không có quyền bán tài sản. Theo đó, người đại diện bên bán ký hợp đồng mua bán không phải là người đại diện pháp luật hay ủy quyền của chính chủ đầu tư.
 • Không giải thích rõ các điều khoản trong hợp đồng:Nội dung hợp đồng và căn cứ để xác định đối tượng, quyền và nghĩa vụ các bên vì vậy việc giải thích rõ ràng và chính xác các nội dung trong hợp đồng là căn cứ để các bên thực hiện nghĩa vụ, bảo vệ quyền lợi của mình cũng như là căn cứ để giải quyết tranh chấp.
 • Rủi ro về thời hạn giao nhà, giao sổ hồng và bảo hành căn hộ: nhiều trường hợp đã giao tiền và dọn vào ở nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy định.
 • Rủi ro về mức phí và nguyên tắc điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư.
 • Rủi ro về điều khoản về thanh toán, thuế: cần quy định mốc thời gian và phương thức thanh toán, phí khi thanh toán trễ. Đồng thời, khi ký hợp đồng mua bán căn hộ, nên xem xét giá trị hợp đồng căn hộ của bạn đã bao gồm tiền sử dụng đất, các loại thuế, phí khác hay chưa, tránh trường hợp khi nhận bàn giao căn hộ, chủ đầu tư yêu cầu ký thêm một số giấy tờ sẽ phát sinh những khoản phí không cần thiết như phí cấp sổ đỏ, tiền đặt cọc để hoàn thiện căn hộ hoặc tự ý tăng phí dịch vụ mà chưa thỏa thuận với bên mua.

Hợp đồng mua bán nhà ở chung cư có phải công chứng

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định: Trường hợp mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng.

Căn cứ Khoản 4 Điều 122 Luật Nhà ở 2014, việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng.

Công chứng hợp đồng mua bán nhà chung cư

Công chứng hợp đồng mua bán nhà chung cư

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà chung cư

Tư vấn hành lang pháp lý khi mua bán nhà chung cư

Luật L24H xin cung cấp các dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất chuyên nghiệp  hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý theo quy định pháp luật;

 • Tư vấn các rủi ro khi mua bán nhà chung cư;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch dân sự;
 • Tư vấn hướng dẫn giải quyết khi có tranh chấp xảy ra giữa các bên;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà chung cư

Luật sư xin cung cấp các dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán nhà chung cư:

 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư giữa cá nhân với cá nhân;
 • Hỗ trợ rà soát tính pháp lý của hợp đồng;
 • Tư vấn các điều khoản trong hợp đồng;
 • Giải thích nội dung hợp đồng cho khách hàng.

Phí luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán nhà chung cư

Chi phí luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán nhà chung cư được xác định dựa trên các nội dung và yêu cầu của khách hàng. Để có mức giá cụ thể và hợp lý, khách hàng cần gặp trực tiếp luật sư để trao đổi để hai bên có thể thỏa thuận mức phí phù hợp. Do đó, sẽ không có chi phí cụ thể khi soạn thảo hợp đồng mua bán nhà chung cư.

>>>Xem thêm: Giá thuê luật sư – Bảng giá chi tiết phí luật sư từng vụ việc 2024

Hoạt động mua bán nhà ở chung cư đang diễn ra ngày càng sôi động. Nhiều người trẻ hiện nay có xu hướng lựa chọn mua nhà chung cư vì: giá nhà chung cư thấp hơn so với nhà mặt đất, hệ thống an ninh chặt chẽ. Tuy nhiên cũng sẽ có những rủi ro pháp lý phát sinh. Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn tư vấn soạn thảo hợp đồng về mua bán nhà chung cư thì hãy liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được Dịch vụ luật sư nhà đất hỗ trợ.

Một số bài viết về hợp đồng mua bán chung cư có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.8 (45 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716