Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất chuyên nghiệp

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất là một trong những dịch vụ vô cùng phổ biến trong quá trình thực hiện giao dịch liên quan đến bất động sản. Để quá trình mua bán nhà đất xảy ra suôn sẻ, các bên cần nắm vững các kiến thức pháp lý để hạn chế tối đa rủi ro, tranh chấp phát sinh về sau. Quý khách hàng có thể tìm đến đội ngũ luật sư chuyên tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất khi thực hiện các giao dịch liên quan.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Điều kiện giao kết hợp đồng mua bán nhà đất

Chủ thể giao kết

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 thì chủ thể tham gia giao kết hợp đồng bao gồm cá nhân và tổ chức. Điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về điều kiện của chủ thể tham gia giao kết hợp đồng như sau: Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Theo đó, cá nhân, tổ chức tham gia giao kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật dân sự phù hợp với từng loại hợp đồng.

Đối với cá nhân, người chưa đủ 6 tuổi, người mất năng lực hành vi chỉ được phép xác lập giao dịch thông qua người đại diện theo pháp luật theo khoản 3 Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi, tức người có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ, khi tham gia vào một quan hệ hợp đồng mua bán nhà đất thì bắt buộc phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật mới được coi là hợp pháp theo khoản 3 Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được xác lập, thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở trong phạm vi tài sản riêng của người này theo khoản 4 Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 và khoản 2 Điều 77 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được toàn quyền xác lập mọi giao dịch mua bán nhà ở.

Đối với pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, các chủ thể này tham gia vào giao dịch mua bán nhà ở thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015. Các quyền và nghĩa vụ do người đại diện xác lập sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác. Nếu bên bán có nhiều người cùng sở hữu chung hợp nhất (sở hữu chung vợ chồng, sở hữu chung của các đồng thừa kế, sở hữu chung của các thành viên trong hộ gia đình…) thì khi bán phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu.

Đối tượng giao kết

Đối tượng giao kết của hợp đồng mua bán nhà đất bao gồm:

 • Quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, số Giấy chứng nhận, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận, số hồ sơ gốc, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp, nguồn gốc tài sản. Đặc điểm của nhà ở, đất ở:
 • Nhà ở: Địa chỉ ngôi nhà, thông số về tổng diện tích sử dụng, diện tích xây dựng, kết cấu nhà, số tầng…
 • Đất ở: Địa chỉ thửa đất, số thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng….
 • Ngoài ra còn có thêm một số nội dung về công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm…

Hình thức và nội dung hợp đồng

Đối với hình thức hợp đồng:

 • Theo quy định tại Điều 502 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp của Bộ luật Dân sự 2015, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Việc thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND có thẩm quyền.

Đối với nội dung hợp đồng:

 • Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong Bộ luật Dân sự 2015 cũng được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

>>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất

Tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất

Tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất

Lợi ích của việc thuê luật sư soạn thảo hợp đồng

Đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của hợp đồng: Luật sư có chuyên môn và kiến thức pháp lý sâu rộng, am hiểu các quy định của pháp luật về nhà đất, từ đó giúp soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất đảm bảo tính hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Hợp đồng do luật sư soạn thảo sẽ có cấu trúc rõ ràng, logic, các điều khoản đầy đủ, chặt chẽ, hạn chế tối đa rủi ro pháp lý và tranh chấp phát sinh sau này.

Bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các bên: Luật sư sẽ giúp các bên xác định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng mua bán nhà đất, đảm bảo sự cân bằng và công bằng cho các bên. Ngoài ra, Luật sư còn có thể đưa ra các điều khoản dự phòng cho các trường hợp rủi ro có thể xảy ra, ví dụ như trường hợp nhà đất bị tranh chấp, trường hợp người bán không bàn giao nhà đất đúng thời hạn, v.v., giúp bảo vệ quyền lợi của các bên trong trường hợp tranh chấp phát sinh.

Tiết kiệm thời gian và công sức: Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất là một công việc đòi hỏi sự chuyên môn và kỹ lưỡng. Việc thuê luật sư soạn thảo hợp đồng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, tập trung vào các công việc khác.

Tăng tính chuyên nghiệp cho hợp đồng: Hợp đồng mua bán nhà đất do luật sư soạn thảo sẽ có tính chuyên nghiệp cao, thể hiện sự uy tín của các bên tham gia giao dịch.

Được tư vấn pháp lý: Trong quá trình soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất, luật sư sẽ tư vấn pháp lý cho các bên về các vấn đề liên quan đến hợp đồng, giúp các bên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.

Dịch vụ luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Luật sư tư vấn

Luật L24H cung cấp các dịch vụ luật sư tư vấn về vấn đề mua bán nhà đất như sau:

 • Tư vấn về tình trạng pháp lý nhà đất: nhà đất có đang bị cầm cố, thế chấp, đảm bảo cho một nghĩa vụ khác; có đang bị kê biên, phong tỏa; có đang trong một giao dịch mua bán khác; thông tin quy hoạch của mảnh đất; thông tin về quyền sử dụng đất, về các giấy tờ sổ đỏ nhà đất; kiểm tra thông tin chủ sở hữu đất.
 • Tư vấn về hình thức hợp đồng mua bán nhà đất: quy định của pháp luật về mua bán nhà đất, hợp đồng mua bán nhà đất; tư vấn các giấy tờ cần thiết để thực hiện giao dịch; hình thức của hợp đồng mua bán nhà đất, cách thức để xây dựng hợp đồng mua bán nhà đất đúng theo quy định của pháp luật để tránh trường hợp hợp đồng bị vô hiệu; tư vấn, hỗ trợ, trực tiếp soạn thảo hợp đồng cho khách hàng.
 • Tư vấn về nội dung của hợp đồng mua bán nhà đất: quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng; các nội dung cần có trong hợp đồng; phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà đất; thời điểm thanh toán và bàn giao nhà đất; xây dựng các quy định về trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng; các trường hợp hợp đồng bị vô hiệu; thỏa thuận điều khoản phạt, mức phạt phù hợp với quy định pháp luật khi vi phạm hợp đồng; vấn xây dựng phụ lục hợp đồng; sửa đổi, bổ sung, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng; các nội dung khác có liên quan.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng: hỗ trợ, tham gia cùng khách hàng đàm phán khi xảy ra tranh chấp; tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng; soạn thảo đơn khởi kiện và các đơn từ liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp; đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền; khiếu nại, tố cáo cá nhân/tổ chức có thẩm quyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Luật sư soạn thảo

Luật L24H cung cấp các dịch vụ luật sư hỗ trợ soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất như sau:

 • Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
 • Tìm hiểu thông tin và nghiên cứu tài liệu liên quan đến các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Đưa ra các ý kiến pháp lý để khách hàng đánh giá, quyết định trong quá trình mua bán nhà đất;
 • Thẩm định và rà soát các nội dung, cũng như điều chỉnh các điều khoản hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu;
 • Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với các bên còn lại trong hợp đồng mua bán để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
 • Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các quy định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Chi phí thuê luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Phí dịch vụ luật sư hợp đồng được xác định sẽ tùy vào từng loại hợp đồng (đối tượng hợp đồng) để đưa ra mức phí dịch vụ cụ thể và hợp lý, đảm bảo phù hợp với sự vụ mà khách hàng yêu cầu.

Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

Giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Để thuận lợi cho quá trình hợp tác lâu dài giữa các bên, khi sử dụng dịch vụ luật sư hợp đồng, quý khách hàng sẽ thanh toán cho công ty bằng phương thức sau:

Phương thức thanh toán lựa chọn một trong hai hình thức là:

 • Thanh toán bằng tiền mặt
 • Hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng.

Luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Mua bán nhà đất là một hoạt động có nhiều rủi ro, việc sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất từ luật sư sẽ giúp Quý khách hàng hạn chế rủi ro ở mức tối đa, đồng thời còn có thể tiết kiệm được thời gian và công sức. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900633716 để Luật sư nhà đất có thể giúp đỡ Quý khách hàng soạn thảo hợp đồng một cách hiệu quả nhất trong tất cả các giao dịch liên quan đến nhà đất.

Tham khảo thêm một số dịch vụ liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.5 (21 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716