Đất khai hoang là gì? Có được cấp sổ đỏ không? Điều kiện được cấp

Đất khai hoang là gì là câu hỏi mà nhiều người vẫn đang muốn hiểu rõ. Trên thực tế, hộ gia đình, cá nhân đã khai phá các thửa đất hoang để phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, dù đã sử dụng lâu năm nhưng có rất nhiều trường hợp người dân vẫn chưa làm được sổ đỏ. Bài viết dưới đây sẽ thông tin rõ hơn về đất khai hoang và điều kiện để đất khai hoang được cấp sổ đỏ.

Đất khai hoang là gì

Đất khai hoang là gì

Đất khai hoang là gì theo luật đất đai?

Hiện nay, pháp luật về đất đai vẫn chưa có định nghĩa như thế nào là đất khai hoang. Tuy nhiên, theo tinh thần của   khoản 1 Điều 2 Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 29/12/2014 (nay đã hết hiệu lực nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thay thế) thì đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong khi đó, tại khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào các việc khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Như vậy, đất khai hoang có thể được hiểu là đất đang để hoang hóa mà người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng các thành tựu khoa học – công nghệ để khai hoang nhằm sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Căn cứ Điều 101 Luật Đất đai 2013 có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khai hoang trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực tức là trước ngày 01/7/2014 mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì sẽ được cấp giấy chứng nhận khi:

 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khai hoang trước ngày 01/7/2004 mà không có các giấy tờ quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi:

 • Không vi phạm pháp luật về đất đai
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch

Ngoài ra, căn cứ khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định.

Như vậy, nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì đất khai hoang sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 101 Luật Đất Đai 2013, đất khai hoang là đất là đất của hộ gia đình, cá nhân không có một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013

Bên cạnh đó, theo quy định khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.

Như vậy, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử đất đối với đất khai hoang thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai 2013

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19/5/2014 hồ sơ xin cấp sổ đỏ đất khai hoang bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu số 04/ĐK
 • Các giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đất sử dụng ổn định và không có tranh chấp
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự thủ tục thực hiện

Thủ tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho đất khai hoang như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có nhu cầu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khai hoang có thể nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai
 • Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện
 • Địa phương có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa
 • Ngoài ra, có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khai hoang được tiếp nhận như sau:

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và và trả kết quả và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

 • Cơ quan có thẩm quyền thực hiện các công việc nhiệm vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Trong giai đoạn này, khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, người nộp hồ sơ nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông báo và giữ biên lai, chứng từ để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Cơ sở pháp lý: khoản 2, 3, 4 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Bước 4: Trả kết quả

Theo quy định tại khoản 5 Điều 60 và khoản 4 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP,  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khai hoang trong thời hạn sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được trao cho người dân không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được tăng thêm 15 ngày
 • Trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện sau nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tư vấn các quy định pháp lý về đất khai hoang

 • Tư vấn Quy định về cấp sổ đỏ cho đất khai hoang
 • Tư vấn xin cấp giấy tờ quyền sử dụng đất cho đất khai hoang
 • Tư vấn về chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp đối với đất khai hoang
 • Tư vấn điều kiện được cấp Giấy chứng nhận cho đất khai hoang
 • Tư vấn trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang
 • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang
 • Tư vấn các giải pháp pháp lý khi đất khai hoang phát sinh tranh chấp
 • Tư vấn giải quyết Tranh chấp đất khai hoang không có giấy tờ
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Luật sư tư vấn quy định pháp lý về đất khai hoang

Luật sư tư vấn quy định pháp lý về đất khai hoang

Nhiều hộ gia đình, cá nhân lên các khu vực cao nguyên để khai hoang các thửa đất mặc dù đã sử dụng nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Do đó nếu khách hàng đang trong quá trình xin cấp sổ đỏ cho đất thì việc lựa chọn dịch vụ luật sư tư vấn luật đất đai miễn phí qua điện thoại sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Với đội ngũ luật sư đất đai giàu kinh nghiệm, Luật L24H sẽ hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng. Nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi thông qua tổng đài: 1900633716 để được hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.7 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716