Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại VN

Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài là dịch vụ pháp lý giúp cho các doanh nghiệp FDI thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định. Do các vấn đề về thuế đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mang tính  phức tạp hơn nên cần đến sự hỗ trợ từ phía luật sư. Bài viết sau đây sẽ nói rõ hơn về dịch vụ tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn luật thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn luật thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các loại thuế áp dụng đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài và cách tính

Thuế môn bài

Thuế môn bài là loại thuế được thu hằng năm đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Ngoài tác dụng đem lại nguồn thu, thuế môn bài giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm được tình hình hoạt động của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế.

Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì vốn đăng ký được xác định là vốn đầu tư và tùy theo số vốn được ghi nhận trên Giấy phép đầu tư mà sẽ có mức thuế môn bài khác nhau:

Đơn vị: Đồng

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế (đồng/năm)
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Dưới 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3: Đối với các đơn vị phục thuộc: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

 

1.000.000

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế đánh vào phần thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và phần thu nhập khác của doanh nghiệp. Thu nhập khác thường là phần thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản và các quyền tài sản.

Cách tính thuế:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển từ năm trước)

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – khoản chi được trừ) + thu nhập khác

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định 218/2013 Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối. Tuy nhiên, không phải tất cả các hàng hóa, dịch vụ đều là đối tượng chịu thuế. Những hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi bởi Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013) không phải chịu thuế.

Có hai phương pháp tính thuế:

 • Phương pháp khấu trừ:

Thuế giá trị gia tăng phải nộp = Thuế giá trị gia tăng đầu vào – Thuế giá trị gia tăng đầu ra được khấu trừ

Cơ sở pháp lý: Điều 10 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013)

 • Phương pháp trực tiếp:

Thuế giá trị gia tăng phải nộp = Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra × Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Cơ sở pháp lý: Điều 11 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013)

Thuế suất thuế giá trị gia tăng có ba mức: 0%, 5% và 10%, tùy theo nhóm hàng hóa, dịch vụ căn cứ theo Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng được ban hành bởi Bộ Tài Chính.

Thuế xuất nhập khẩu

Nếu một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì có nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu.

Có ba phương pháp tính thuế xuất khẩu nhập khẩu:

1. Phương pháp tỷ lệ phần trăm:

 • Xác định thuế theo phần trăm (%) của trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Cách tính: Trị giá tính thuế × Thuế suất
 • Thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt được quy định cụ thể trong biểu thuế giữa Việt Nam và các quốc gia có thỏa thuận ưu đãi. Thuế suất thông thường được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016. Nếu hàng hóa không thuộc danh mục thuế suất thông thường thì áp dụng mức thuế suất 150%.

Cơ sở pháp lý: Điều 5 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016

2. Phương pháp tuyệt đối:

 • Ấn định số tiền thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Cách tính: Số lượng hàng hóa thực tế xuất/nhập khẩu × Mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại một thời điểm

3. Phương pháp hỗn hợp:

 • Áp dụng đồng thời hai phương pháp trên.
 • Cách tính: Tổng tiền thuế tính theo tỷ lệ phần trăm + Tổng tiền thuế tính theo phương pháp tuyệt đối.

Cơ sở pháp lý: Điều 6 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016

Tại sao cần luật sư tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp khó tránh khỏi việc sẽ mắc phải một số vấn đề liên quan đến thuế như.

 • Tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ hóa đơn chứng từ;
 • Kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý;
 • Tạm tính thuế TNDN, thuế TNCN hàng quý;
 • Nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc kê khai qua mạng;
 • Hạch toán và lập sổ sách kế toán hàng quý;
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Lập báo cáo thuế thu nhập cá nhân;
 • Lập báo cáo tài chính năm;
 • Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán;
 • Giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu kiểm tra, quyết toán giải trình số liệu.

Việc thuê luật sư tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ giúp phòng ngừa những vi phạm pháp luật thế mà doanh nghiệp thường mắc phải. Đồng thời khi thuê luật sư, họ sẽ giúp tư vấn giải quyết các vấn đề về pháp luật thuế mà doanh nghiệp đang mắc phải.

Nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Phạm vi tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Phạm vi những vấn đề pháp lý tư vấn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm có:

 • Tư vấn các loại thuế mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đóng
 • Tư vấn mức thuế suất cũng như phương pháp tính thuế
 • Tư vấn về điều kiện được miễn giảm thuế
 • Tư vấn các ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn làm việc và giải trình các yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn các vấn đề về hoạt động, báo cáo thường niên có liên quan.
 • Tư vấn thuế và hoàn thuế
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn luật thuế và luật đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn luật thuế và luật đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hỗ trợ khách hàng trong những vấn đề như:

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến vay vốn tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
 • Tư vấn thành lập và xin cấp giấy phép để hoạt động tại Việt Nam
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ và trực tiếp thực hiện xin cấp giấy phép để hoạt động tại Việt Nam
 • Tư vấn mở tài khoản chuyển vốn, tài khoản góp vốn cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập
 • Tư vấn thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Hướng dẫn, thực hiện kê khai hồ sơ thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan thuế liên quan đến kê khai thuế ban đầu, thủ tục in và đặt in hóa đơn lần đầu;
 • Đặt in hóa đơn theo yêu cầu của công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đăng ký chữ ký số và nộp thuế điện tử cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn tổng thể kế toán thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quý, theo tháng, theo năm
 • Kê khai và nộp các loại báo cáo, thuế theo tháng, quý, năm, quyết toán các loại thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài:
 • Lập và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Tư vấn tổng thể các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…
 • Tư vấn điều chỉnh cho doanh nghiệp những sai sót trong hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp;
 • Tư vấn hoạch định chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý trong hoạt động kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện cho khách hàng làm việc và giải trình các vấn đề kê khai, báo cáo thuế với cơ quan nhà nước;

>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp nước ngoài

Dịch vụ tư vấn luật cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn luật cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Khi hoạt động công ty tại Việt Nam, mọi doanh nghiệp FDI đều có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật Việt Nam quy định, trong đó có nghĩa vụ về thuế. Bên cạnh các nghĩa vụ thuế thì cũng có các chính sách ưu đãi FDI tại Việt Nam để thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Luật sư tư vấn pháp luật thuế của Luật L24H sẽ trả lời những thắc mắc của khách hàng liên quan đến những vấn đề này, hãy gọi ngay đến hotline 1900.633.716 để được tư vấn chi tiết.

Scores: 4.7 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 196 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716