Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư là điều mà các nhà đầu tư cần nắm rõ khi có nhu cầu gia hạn muốn tiếp tục hoạt động dự án đầu tư khi hết thời hạn quy định. Thủ tục này được quy định cụ thể trong luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn. Bài viết này, Luật L24H sẽ hướng dẫn các bạn điều kiện, hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư mới nhất.

Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Quy định pháp luật về gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Theo khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định về giấy chứng nhận đầu tư

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (còn gọi là giấy chứng nhận đầu tư hay giấy phép đầu tư) là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Đây là loại giấy tờ mang ý nghĩa cho phép nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức có thể rót vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Trừ trường hợp không được gia hạn theo quy định  tại điểm a, b khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư 2020, những điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư được áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP khi nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư trong lúc kết thúc thời hạn hoạt động được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đó, những điều kiện đó là:

 • Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);
 • Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).

Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn khoản 1, khoản 2 điều 44 Luật đầu tư 2020 thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu
 • Theo khoản 2 Điều 44 Luật đầu tư 2020 quy định thì thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thường được cấp theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá 70 năm đối với dự án trong khu kinh tế và không quá 50 năm đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế

Như vậy, thời hạn tối đa của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tối đa không quá 70 năm đối với dự án trong khu kinh tế và không quá 50 năm đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế

Các trường hợp không được gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ theo khoản 4 điều 44 Luật Đầu tư 2020 thì các dự án không được gia hạn giấy chứng nhận đầu tư gồm:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Như vậy khi thuộc một trong hai trường hợp trên nhà đầu tư cũng không được gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự, thủ tục

Căn cứ khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện như sau:
Trường hợp 1: Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Bước 2: Chuyển hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền liên quan

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP;

Bước 3: Lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 Nghị định này

Bước 4: Xem xét điều kiện gia hạn

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP để lập báo cáo thẩm định trình cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư;

Bước 5: Quyết định gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Trường hợp 2: Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục giống như gia hạn giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận đầu tư.

>>>Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những giấy tờ cần có trong hồ sơ gia hạn

Theo căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư gồm:

 1. Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư;
 2. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 3. Giấy chứng nhận đầu tư;
 4. Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 6. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;
 • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

Trên đây là các giấy tờ mà nhà đầu tư cần chuẩn bị để xin gia hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ xin gia hạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ xin gia hạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Những điều lưu ý về hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Nơi gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Theo điểm a khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định thì đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho một trong hai cơ quan sau:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ là cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;
 • Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo điểm e khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định thì đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ gia hạn dự án cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước đó.

Nhà đầu tư có thể kiểm tra thông tin của Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại góc bên trái trên cùng của trang đầu tiên hoặc con dấu ở trang cuối cùng của Giấy chứng nhận đầu tư.

Thời gian gia hạn giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu ?

Theo khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về thời gian hoàn thành việc gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư có thể kéo dài trong khoảng 18 ngày làm việc, tính từ ngày Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài khi xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hoàn toàn sẽ không mất lệ phí nhà nước.

Dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục, hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Luật L24H xin cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về hồ sơ, thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư:

 • Tư vấn điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn cơ quan có thẩm quyền xin gia hạn giấy chứng đầu tư
 • Tư vấn quy định giấy chứng nhận đầu tư và những điều cần lưu ý
 • Tư vấn soạn thảo văn bản đề nghị xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
 • Đại diện ủy quyền thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn hồ sơ xin gia hạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn hồ sơ xin gia hạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Có thể thấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xem là một loại giấy phép để nhà đầu tư được phép thực hiện các dự án. Để có thể nắm rõ hơn các quy định liên quan đến gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hoặc sử dụng Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật đầu hỗ trợ xin gia hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư hãy liên hệ chúng tôi qua Hotline: 1900.633.716 để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết nhất.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.7 (27 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716