Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ được quy định trong pháp luật về đất đai. Để có thể được cấp sổ đỏ, đất không có giấy tờ phải đảm bảo về điều kiện được cấp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn đọc về điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ.

Cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Điều kiện để đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ

Đất phải nộp tiền sử dụng

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 sẽ được cấp giấy chứng nhận khi:

 • Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Đất không nộp tiền sử dụng

Căn cứ khoản 1 Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành tức là trước ngày 01/7/2014 mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì sẽ được cấp giấy chứng nhận khi:

 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

>>>Xem thêm: Đất không có giấy tờ làm sổ đỏ được không?

Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Hồ sơ chuẩn bị

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19/5/2014 hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu số 04/ĐK
 • Các giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đất sử dụng ổn định và không có tranh chấp
 • Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có nhu cầu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có giấy tờ  có thể nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai
 • Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện
 • Địa phương có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa
 • Ngoài ra, có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có giấy tờ được tiếp nhận như sau:

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và và trả kết quả và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

 • Cơ quan có thẩm quyền thực hiện các công việc nhiệm vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Trong giai đoạn này, khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, người nộp hồ sơ nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông báo và giữ biên lai, chứng từ để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Cơ sở pháp lý: khoản 2, 3, 4 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Bước 4: Trả kết quả

Theo quy định tại khoản 5 Điều 60 và khoản 4 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP,  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khai hoang trong thời hạn sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được trao cho người dân không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được tăng thêm 15 ngày
 • Trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện sau nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Căn cứ Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Dĩ nhiên, thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Các khoản phí khi thực hiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Khi thực hiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền sau đây:

 • Tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp phải nộp)
 • Lệ phí trước bạ

Theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0,5%

Trong đó:

Giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Diện tích đất do Văn phòng đăng ký đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan thuế.

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

 • Phí thẩm định hồ sơ:

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Căn cứ Khoản 11 Điều 2 Thông tư 85/2019/TT-BTC, đây là khoản phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Như vậy, khi thực hiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, người sử dụng đất phải nộp 4 khoản phí.

Luật sư tư vấn hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật L24H xin cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

 • Tư vấn điều kiện được cấp Giấy chứng nhận cho đất không có giấy tờ
 • Tư vấn trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho đất không có giấy tờ
 • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho đất không có giấy tờ
 • Tư vấn quy định về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ
 • Tư vấn về chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp đối với đất không có giấy tờ
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp đất không có giấy tờ

Luật sư tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ

Luật sư tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ

Việc cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện và thủ tục pháp luật quy định để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất. Đồng thời cũng đảm bảo Nhà nước có thể quản lý đất đai một cách hiệu quả. Nếu quý khách hàng cần hỗ trợ, tư vấn về thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ thì hãy liên hệ đến Dịch vụ Luật sư đất đai qua tổng đài: 1900633716 để được giúp đỡ.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.7 (39 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716