Đất không có Sổ đỏ giấy tờ có được phép xây dựng nhà ở không?

Đất không có Sổ đỏ có được phép xây nhà ở hay không khi việc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những giấy tờ để được cấp giấy phép xây dựng hiện nay. Muốn xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ giấy tờ phải thực hiện theo những thủ tục định khác với thủ tục xây dựng trên đất có giấy tờ sổ đỏ. Thông qua bài viết dưới đây, Luật L24H sẽ đem đến những thông tin cũng như giải đáp những thắc mắc khi xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ giấy tờ.

Xây nhà trên đất không có sổ đỏ có được không

Xây nhà trên đất không có sổ đỏ có được không

Trường hợp xây nhà phải có giấy phép xây dựng

Bốn trường hợp nhà ở (bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân) phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công mới được phép xây dựng nhà ở theo khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020:

 • Nhà ở riêng lẻ tại đô thị (nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn), trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.
 • Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô từ 07 tầng trở lên.

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Theo Điều 93 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 32 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có quy định:

Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Giấy phép xây dựng nhà ở

Giấy phép xây dựng nhà ở

Có được xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là chứng từ pháp lý làm căn cứ xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất là hợp pháp theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013. Chỉ có đất được cấp thì mới được xác nhận là sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên có thể vẫn được cấp giấy phép xây dựng dù đất không có giấy tờ như không có Sổ đỏ, Sổ hồng, giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 95 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 34 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 và Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP khi làm thủ tục hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người thực hiện thủ tục phải có được một trong những giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất của người sử dụng đất, trong đó trường hợp chưa có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn được cấp Giấy phép xây dựng nếu có:

 • Các loại giấy tờ chứng minh việc sử dụng đất của người sử dụng để chứng minh có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013; hướng dẫn cụ thể tại Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP;
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất và văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đất đai về vấn đề xác nhận thửa đất này có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc xây nhà trên đất chưa có sổ đỏ có thể hợp pháp nếu thuộc một trong hai trường hợp nêu trên, nhưng nếu không thuộc bất cứ trường hợp nào thì việc xây dựng nhà ở là hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Hậu quả khi xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ

Đối với việc xây nhà ở riêng lẻ bắt buộc phải có giấy phép xây dựng. Nếu xây nhà chưa có sổ đỏ cũng không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận dẫn đến không xin cấp được Giấy phép xây dựng thì theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP sẽ xử phạt trong các trường hợp sau đây:

 • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
 • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

Khi người dân có các vi phạm nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP: Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Khi người có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện ra hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ khi chưa có sổ đỏ và không xin phép xây dựng của cá nhân, tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp bổ sung là buộc phải tháo dỡ công trình hoặc phần công trình xây dựng vi phạm theo khoản 15 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

>>>>xem thêm: Quy định mức xử phạt xây nhà không có giấy phép xây dựng

Luật sư tư vấn về việc xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ giấy tờ

 • Tư vấn các điều kiện để được xin giấy phép xây dựng nhà ở
 • Tư vấn, cung cấp thông tin về các trường hợp không có sổ đỏ, giấy tờ vẫn được phép xây dựng nhà ở.
 • Tư vấn các thủ tục đối với việc xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ, giấy tờ.
 • Tư vấn, ngăn chặn các hậu quả có thể xảy ra khi đất không có sổ đỏ, giấy tờ xây dựng nhà ở.
 • Các công việc hỗ trợ, tư vấn liên quan khác.

Tư vấn xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ giấy tờ

Tư vấn xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ giấy tờ

Trên đây là những thông tin cơ bản về các trường hợp, điều kiện xây dựng nhà ở phải có giấy phép xây dựng cũng như việc xây dựng nhà ở trên đất không có sổ đỏ, giấy tờ và các hậu quả kèm theo. Nếu có bất kì câu hỏi thắc mắc nào cần luật sư tư vấn luật xây dựng Luật L24H hỗ trợ tư vấn giải đáp xin liên hệ qua số hotline: 1900.633.716 để được đội ngũ luật sư chuyên môn hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 5 (22 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716