Đất không có giấy tờ làm sổ đỏ được không? hướng dẫn hồ sơ, thủ tục

Đất không có giấy tờ làm sổ đỏ được không còn tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau. Theo quy định của Luật Đất đai thì đối với đất không có giấy tờ sẽ phải đáp ứng theo điều kiện được quy định thì mới được cấp sổ đỏ. Do vậy, để hiểu rõ hơn về vấn đề trên chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về vấn đề này cũng như là hồ sơ và thủ tục để giải quyết thông qua bài viết dưới đây.

Không có giấy tờ làm sổ đỏ được không

Không có giấy tờ làm sổ đỏ được không

Thế nào là đất không có giấy tờ?

Đất không có giấy tờ là đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhưng không có một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013. các loại giấy tờ bao gồm:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.
 • Có các loại giấy tờ nêu trên nhưng đứng tên người khác kèm giấy chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên
 • Có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành có nội dung công nhận quyền sử dụng đất
 • Có giấy tờ về việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014.

Các trường hợp cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Không phải nộp tiền sử dụng đất

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương;
 • Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Như vậy, trường hợp trên sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013

Phải nộp tiền sử dụng đất

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất từ trước ngày 01/7/2004 mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004;
 • Không vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Theo như nội dung trên thì phải đáp ứng đủ điều kiện đó thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng sẽ phải nộp tiền sử dụng đất

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013

Hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Hộ gia đình hoặc cá nhân có thể chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai, khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

 • Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo mẫu số 04a/ĐK
 • Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
 • Xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp hoặc xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch… xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

>>>Xem thêm: Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Cấp Sổ Đỏ Khi Mua Đất Bằng Giấy Viết Tay

Đề nghị cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ hết bao nhiêu tiền?

Chi phí cấp sổ đỏ

Chi phí cấp sổ đỏ

Thứ nhất, nộp tiền sử dụng đất ( nếu thuộc trường hợp phải nộp)

>>>Xem thêm: Các Trường Hợp Phải Nộp Tiền Sử Dụng Đất Khi Làm Sổ Đỏ

Thứ hai, nộp lệ phí trước bạ:

Căn cứ theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0,5%

Trong đó:

 • Giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
 • Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan thuế.

Thứ ba, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định nâng mức thu từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể khác nhau.

Thứ tư, nộp phí thẩm định hồ sơ khi cấp sổ đỏ:

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật

Căn cứ tại điểm i Khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định về phí thẩm định cấp sổ đỏ

Tư vấn thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu không có giấy tờ

 • Tư vấn những giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp sổ đỏ không có giấy tờ về đất
 • Tư vấn trình tự thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu không có giấy tờ
 • Tư vấn thời gian giải quyết để cấp sổ đỏ không có giấy tờ
 • Tư vấn những chi phí để làm sổ đỏ
 • Tư vấn trường hợp cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ;
 • Soạn thảo hồ sơ, các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục;
 • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng để thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu

Tóm lại, đối với trường hợp đất không có giấy tờ vẫn có thể làm sổ đỏ được. Nhưng phải đáp ứng đủ về điều kiện liên quan việc cấp sổ đỏ đã được chúng tôi đề cập ở trên thì việc đất không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ. Bài viết trên do Luật L24H đã cung cấp. Nếu quý khách muốn luật sư đất đai tư vấn rõ hơn về vấn đề của mình thì có thể liên hệ với chúng tôi qua 1900633716 để được hỗ trợ tư ván trực tuyến miễn phí.

Scores: 5 (30 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716