Hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần

Thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần diễn ra khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, quá trình thay đổi thành viên góp vốn trong công ty cổ phần đòi hỏi hồ sơ, và thủ tục thực hiện khá phức tạp, bởi sẽ có nhiều việc cần phải thực hiện khi có sự thay đổi thành viên góp vốn. Bài viết dưới đây sẽ giúp Quý bạn đọc hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện đăng ký thay đổi thành viên góp vốn trong công ty cổ phần.

Thay đổi thành viên góp vốn trong công ty cổ phần

Thay đổi thành viên góp vốn trong công ty cổ phần

Điều kiện thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần

Đặc điểm của công ty cổ phần là cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020. Vì vậy, các thành viên góp vốn công ty cổ phần có thể chuyển nhượng và thay đổi thành viên một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, đối với các cổ đông sáng lập công ty cổ phần, theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông sáng lập khi muốn chuyển nhượng cần tuân thủ các điều kiện:

 • Trong thời hạn 03 năm kể từ khi thành lập công ty, được chuyển nhượng tự do cho cổ đông sáng lập khác;
 • Trong thời hạn 03 năm kể từ khi thành lập công ty, được chuyển nhượng cho người không phải cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

Ngoài ra, trong trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020.

Như vậy, sau 3 năm thì cổ đông sáng lập được phép tự do chuyển nhượng đối với những cá nhân có nhu cầu về góp vốn trở thành cổ đông của công ty mà không còn bất kì hạn chế nào.

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty cổ phần

Trường hợp chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp

Trong trường hợp thay đổi thành viên công ty cổ phần do chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty cổ phần. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Bản sao Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu còn hiệu lực trong trường hợp thành viên mới là cá nhân;
 • Bản sao giấy quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trong trường hợp thành viên mới là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, hồ sơ thay đổi thành viên công ty cổ phần do chuyển nhượng, tặng cho phần vốn góp cần được chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ nêu trên theo quy định.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, khoản 5 Điều 52 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

>>> Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Trường hợp thừa kế

Trong trường hợp thay đổi thành viên công ty cổ phần do thừa kế, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty cổ phần. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu còn hiệu lực trong trường hợp người thừa kế là cá nhân;
 • Bản sao giấy quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trong trường hợp người thừa kế là tổ chức.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, thay đổi hồ sơ thành viên công ty cổ phần trong trường hợp thừa kế cần được chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ nêu trên theo quy định.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 52 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Trường hợp thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Trong trường hợp thay đổi thành viên công ty cổ phần do thành viên không thực hiện cam kết góp vốn, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông;
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông ;
 • Danh sách các thành viên còn lại của công ty. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, thay đổi hồ sơ thành viên công ty cổ phần do thành viên không thực hiện cam kết góp vốn cần được chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ nêu trên theo quy định.

Cơ sở pháp lý: Khoản 4 Điều 52 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Thực hiện cam kết góp vốn

Thực hiện cam kết góp vốn

Trình tự thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn trong công ty cổ phần được tiến hành như sau:

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần.
 2. Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần sẽ bao gồm những giấy tờ đã trình bày ở trên.
 3. Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần lên Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở công ty. (theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).
 4. Bước 3: Khi nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. (theo quy định tại khoản 8 Điều 52 Nghị định 01/2021/NĐ-CP). Nếu như hồ sơ hợp lệ và không cần phải chỉnh sửa thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ.
 5. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản để tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 6. Bước 4: Nhận kết quả thay đổi thành viên góp vốn công ty Cổ Phần. Có thể được nhận trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và trả phí để nhận thông qua dịch vụ chuyển phát.
 7. Bước 5: Công bố thông tin nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh. (theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020). Tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn trong công ty.

Luật tư tư vấn hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần

Luật L24H cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần, bao gồm:

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, hồ sơ thực hiện thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần;
 • Hỗ trợ, trực tiếp hoàn thiện các hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần trong các trường hợp cụ thể;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, nhận kết quả đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần;
 • Hướng dẫn thông báo công khai thông tin thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn hoàn tất các thủ tục liên quan sau khi thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần;
 • Các vấn đề pháp lý liên quan.

Với dịch vụ luật sư tư vấn hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần cung cấp, Luật L24H luôn sẵn sàng lắng nghe, phân tích và đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp, hiệu quả nhất đối với Qúy khách hàng.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh

Luật sư chuyên hướng dẫn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ hỗ  thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần sẽ giúp cho quy trình đăng ký diễn ra nhanh chóng và đúng quy định pháp luật, giúp tiết kiệm về mặt thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, hay cần sử dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ qua số Hotline 1900.633.716 để được Luật L24H tư vấn hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng,  kịp thời và hiệu quả.

Một số bài viết thay đổi thành viên doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.9 (29 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716