Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật Doanh nghiệp năm 2023

Đối với thủ tục thay đổi thay đổi người đại diện doanh nghiệp thì cần có những lưu ý gì đối với các công ty sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp mà có nhu cầu thay đổi. Luật L24H sẽ cung cấp đến quý khách hàng các thông tin hướng dẫn liên quan đến các quy định của pháp luật về thay đổi người đại diện theo pháp luật cho các loại hình của doanh nghiệp như là công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty TNHH 2 thành viên, … sẽ trình bày cụ thể ở bên dưới.

Thay đổi người đại diện pháp luật

Hướng dẫn thay đổi người đại diện pháp luật

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp trong các trường hợp cụ thể sau:

 • Của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
 • Của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Lưu ý: Nếu không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật

Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Đăng ký online tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 49, Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ – CP về Đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
 • Lệ phí giải quyết: 50.000 đồng/lần (theo biểu phí, lệ phí doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn trong công ty;

Chức danh người đại diện pháp luật

Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

 • Chủ sở hữu là tổ chức thì công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với công ty cổ phần:

Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Nếu công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện.

Số lượng người đại diện theo pháp luật

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

Một số câu hỏi khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện pháp luật có bắt buộc ở Việt Nam?

Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
Nếu doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật được không?

Theo quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 “Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật”. Như vậy, công ty có thể đăng ký từ (02) hai người đại diện theo pháp luật trở lên và không hạn chế số người tối đa.

Câu hỏi khi thay đổi người đại diện pháp luật

Câu hỏi khi thay đổi người đại diện pháp luật

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Luật L24H

 • Tư vấn chức danh cho người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của công ty;
 • Tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của công ty; tư vấn cho doanh nghiệp trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thay mặt khách hàng đăng bố cáo thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho pháp nhân như thông báo với ngân hàng, các thủ tục với cơ quan thuế, đối tác, các cơ quan quản lý liên quan khác.

>>> Xem thêm: thủ tục thay đổi tên Công ty

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến các thủ tục, các vấn đề cần lưu ý, vướng mắc thường hay gặp phải khi tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật mà chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng. Nếu có bất cứ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp qua HOTLINE 1900633716 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (50 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ kinh tế Luật - Trường đại học Luật TP.HCM

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12 năm

Tổng số bài viết: 834 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Hotline: 1900.633.716