Điều kiện, Thủ tục mở trường mầm non tư thục theo quy định mới nhất

Mở trường mầm non tư thục là mong muốn của nhiều nhà đầu tư và giáo viên yêu nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cho trẻ em. Tuy nhiên, để mở được trường mầm non tư thục, bạn cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện và hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về điều kiện và thủ tục mở trường mầm non tư thục để bạn có thể tham khảo và thực hiện

Điều kiện, thủ tục mở trường mầm non tư thục

Điều kiện, thủ tục mở trường mầm non tư thục

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

 • Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Cơ sở pháp lý: Điều 3 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Điều kiện để trường mầm non tư thục được hoạt động giáo dục

 • Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo.

Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài.

Cơ cấu khối công trình gồm:

 • Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định.
 • Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng.
 • Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho.
 • Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.
 • Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung.
 • Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn về bằng cấp bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.
 • Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Cơ sở pháp lý:

 • Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
 • Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP

Điều kiện để trường mầm non tư thục được hoạt động giáo dục

Điều kiện để trường mầm non tư thục được hoạt động giáo dục

Thủ tục mở trường mầm non tư thục đúng pháp luật

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục.
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
 • Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên.
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
 • Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định.
 • Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh.
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 6 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Thủ tục thực hiện

 • Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ hợp lệ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Thủ tục mở trường mầm non tư thục

Thủ tục mở trường mầm non tư thục

Dịch vụ tư vấn mở trường mầm non tư thục

 • Tư vấn các quy định pháp luật về quy trình mở trường mầm non tư thục.
 • Soạn thảo, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký giấy phép mở trường mầm non tư thục.
 • Thay mặt khách hàng tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh nhà trẻ tư thục.
 • Nhận giấy phép mở trường mầm non và bàn giao lại cho khách hàng.

Tham khảo thêm về: Dịch vụ thành lập Công ty/Doanh nghiệp trọn gói giá rẻ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về điều kiện, thủ tục mở trường mầm non tư thục. Những quy định này nhằm bảo đảm cơ sở nhà trẻ có đủ những điều kiện về cơ sở vật chất cũng như môi trường cho sự phát triển tốt nhất của trẻ nhỏ. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục thành lập trường mầm non tư thục của Luật L24H, xin vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí qua Hotline 1900633716 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

 

 

Scores: 4.9 (40 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716