Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpthủ tục mà khi doanh nghiệp phát sinh những nội dung cần thay đổi trong một số lĩnh vực sau khi đăng ký doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động, kinh doanh. Tuy nhiên, không phải thay đổi nội dung nào cũng cần thiết phải đăng ký thay đổi. Vì vậy, Luật L24H sẽ cung cấp những hướng dẫn về thủ tục, phí, ngành nghề và các thông tin liên quan như sau:

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn hồ sơ thủ tục thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Những trường hợp phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định khi doanh nghiệp thay đổi một trong những nội dung đăng ký doanh nghiệp sau đây phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên);
 • Thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Vốn điều lệ;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Thông tin cổ đông là người nước ngoài;
 • Nội dung đăng ký thuế.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ phù hợp với nội dung mà doanh nghiệp muốn thay đổi trước khi tiền hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo một trong ba phương thức sau đây:

 • Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thông qua dịch vụ bưu chính.
 • Thông qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp
Nếu trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, doanh nghiệp có thể nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở chính của Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc có thể đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.
Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận thông báo bằng văn bản lý do từ chối của Cơ quan đăng ký kinh doanh để có thể bổ sung, sửa đổi phù hợp.

Căn cứ pháp lý: Điều 47 đến Điều 64 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ nào?

 • 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định;
 • 01 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên;
 • 01 Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu có).

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Những lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Khi thay đổi tên doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục liên quan như thay đổi con dấu, thông tin hóa đơn, thông báo đến cơ quan quản lý thuế, thông báo đến ngân hàng, thông báo đến đối tác;
 • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở thì cần tìm hiểu về việc thay đổi con dấu và chuyển hồ sơ thuế hay không;
 • Khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cần tìm hiểu quy định của pháp luật về ngành nghề đó;
 • Khi thay đổi, tăng giảm vốn điều lệ cần tìm hiểu loại hình doanh nghiệp áp dụng thay đổi, tăng giảm vốn điều lệ;
 • Khi thay đổi cơ cấu vốn góp, cơ cấu thành viên doanh nghiệp cần lưu ý về vấn đề sở hữu vốn tối thiểu;

Mẫu quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Luật L24H

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng các quy định của pháp luật về quy trình, hồ sơ thành lập thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với Sở kế hoạch và đầu tư để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ đưa doanh nghiệp vào hoạt động một cách hợp pháp.

Các câu hỏi thường gặp khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Chi phí thay đổi đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu?

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC là 50.000đ/lần và lệ phí công bố khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp là 100.000đ.
Tuy nhiên, doanh nghiệp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính và doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Doanh nghiệp cần khắc lại dấu mộc công ty khi thay đổi nội dung nào?

 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thay đổi địa chỉ công ty khác quận hoặc khác thành phố;
 • Cập nhật mã số thuế thay thế số chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Những trường hợp này yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi con dấu doanh nghiệp để đồng bộ các thông tin của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có cần phải quyết toán thuế và phát hành lại hóa đơn VAT không?

 • Khi thay đổi trụ sở khác quận/tỉnh thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận nhưng không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.
 • Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở cần liên hệ với cơ quan thuế để thay đổi thông tin của công ty trên hóa đơn đã phát hành.

Thời gian thay đổi đăng ký doanh nghiệp là bao lâu?

Thời gian thay đổi đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ thay đổi được nộp và chấp nhận hợp lệ.

Trên đây là nội dung về hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu, quy định về vốn và những lưu ý trong khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nếu Quý đọc giả còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900633716 để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Scores: 5 (72 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716