Mức phạt tiền đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ

Mức phạt tiền đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ là hành vi kê khai vốn điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp không đúng với thực tế góp vốn. Nếu kê khai thấp hơn, cao hơn thực tế hoặc sau 90 ngày không góp đủ số vốn đã đăng ký và cũng không điều chỉnh vốn sẽ bị xử phạt. Vì vậy để rõ hơn về khai khống vốn điều lệ thì có thể tham khảo bài viết dưới đây

Kê khai khống vốn điều lệ

Kê khai khống vốn điều lệ

Tìm hiểu về  Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì?

Căn cứ vào khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa về vốn điều lệ như sau: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Thế nào là khai khống vốn điều lệ?

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 vẫn chưa có quy định những trường hợp nào thì được xem kê khai khống vốn điều lệ mà chỉ quy định kê khai khống vốn điều lệ là hành vi bị cấm, cụ thể khoản 5 điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: các hành vi bị cấm bao gồm: Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

Tuy nhiên, dựa vào quy định trên cũng như việc xử phạt khai khống vốn điều lệ thì có thể  hiểu khai khống vốn điều lệ là khai không đúng so với số vốn thực tế mà các thành viên công ty đã góp: có thể là cao hơn hoặc thấp hơn nhưng thông thường khai khống cao hơn so với thực tế.

>>> Xem thêm: Những trường hợp nào công ty có thể giảm vốn điều lệ

Quy định về kê khai vốn điều lệ

 • Theo định nghĩa tại khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 tên gọi vốn điều lệ chỉ được dùng công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; còn đối với doanh nghiệp tư nhân gọi là vốn đầu tư
 • Trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh các chủ thể kinh doanh cần phải tiến hành đăng ký doanh nghiệp và một trong những hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký là giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Điều 22, 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP). Trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung được liệt kê tại Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó có nội dung về kê khai vốn điều lệ
 • Việc kê khai vốn điều lệ bao nhiêu phụ thuộc vào khả năng kinh tế và mong muốn của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề mà có yêu cầu về vốn pháp định thì doanh nghiệp phải kê khai vốn điều lệ tối thiểu là phải bằng hoặc là nhiều hơn vốn pháp định.
 • Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty chưa có đủ số vốn góp như đã cam kết trong giấy đề nghề nghị đăng ký doanh nghiệp thì tùy thuộc vào từng loại doanh nghiệp, trong thời hạn nhất định kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết. Nếu trong thời hạn đó mà vẫn chưa góp đủ số vốn như đã cam kết thay đổi vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng số vốn đã góp trên thực tế.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Thay đổi vốn điều lệ phải thực hiện thủ tục đăng ký hay thông báo?

Mức phạt tiền đối với hành vi khai khống vốn điều lệ

Căn cứ Điều 47 Nghị định 122/2021/NĐ-CP mức phạt tiền đối với hành vi khai khống vốn điều lệ dựa vào khoảng chênh lệch vốn điều lệ khai không giữa số vốn đã đăng ký với số vốn trên thực tế; cụ thể như sau:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị dưới 10 tỷ đồng.
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
 • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng.
 • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên.

>>> Xem thêm: Không đăng ký khi thay đổi vốn điều lệ có bị xử phạt không?

Cách khắc phục kê khai vốn điều lệ cao hơn thực tế

Thứ nhất, Góp đủ số vốn mà doanh nghiệp đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản (khoản 2 điều 47 và khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Đối với công ty cổ phần: các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn (khoản 1 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Đối với công ty hợp danh: Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp vốn đúng thời hạn đã cam kết (khoản 1 Điều 178 Luật Doanh nghiệp 2020).

Thứ hai, Thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khoảng thời gian quy định trường hợp thứ nhất đối với từng loại công ty mà vẫn chưa góp đủ số vốn như đã cam kết thì công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ (khoản 3 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020);
 • Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên: 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ (khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020);
 • Công ty cổ phần: 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua (điểm d khoản 3 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020)

Luật sư tư vấn kê khai vốn phù hợp cho các doanh nghiệp

 • Tư vấn cho doanh nghiệp về mức vốn điều lệ phù hợp đối với từng ngành nghề kinh doanh
 • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Hỗ trợ hồ sơ đăng ký thành lập công ty, bao gồm vốn điều lệ
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , nhận thông báo về đăng ký doanh nghiệp
 • Tư vấn cách thức thay đổi tăng vốn, giảm vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Luật sư tư vấn kê khai vốn điều lệ cho các doanh nghiệp

Luật sư tư vấn kê khai vốn điều lệ cho các doanh nghiệp

Trên đây là những thông tin cần thiết liên quan đến kê khai vốn điều lệ mà các doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện kê khai vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Nếu khách hàng có những thắc mắc hay cần hỗ trợ nào liên quan về đăng ký doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp thì có thể liên hệ Luật L24H qua Hotline: 1900.633.716 để được các Luật sư doanh nghiệp tư vấn kịp thời và hiệu quả nhất.

Scores: 4.9 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716