Mẫu đơn trình báo công an, hướng dẫn cách viết trình bày sự việc

Mẫu đơn trình báo công an là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền điều tra, mở ra vụ án hình sự. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân mà người soạn đơn thường thiếu sót những sự việc quan trọng trong đơn trình báo. Trong bài viết này, Luật L24H sẽ cung cấp đến quý khách hàng nội dung, cách viết trình bày sự việc trong mẫu đơn trình báo công an chính xác nhất.

Mẫu đơn trình báo công an

Mẫu đơn trình báo công an

Đơn trình báo sự việc là gì?

Đơn trình báo được hiểu là văn bản được công dân sử dụng để trình báo về sự việc, hành vi vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm tới quyền, lợi ích hợp pháp đã được xảy ra tới cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền để được xem xét xử lý giải quyết.

Nơi nộp đơn trình báo công an

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015, khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:

 • Cơ quan điều tra;
 • Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
 • Viện kiểm sát các cấp;
 • Các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

Vì vậy, khi phát hiện tội phạm và các hành vi phạm tội, người dân có thể nộp đơn trình báo tại cơ quan tổ chức trên đây. Tuy nhiên để có thể được giải quyết một cách nhanh nhất, quý bạn đọc nên trình báo tại cơ quan điều tra, cơ quan nơi mà tội phạm xảy ra nơi mình cư trú. Trường hợp tội phạm xảy ra ở nhiều nơi thì người dân có thể tố giác tới Cơ quan điều ra nơi phát hiện tội phạm hoặc nơi bị can cư trú, bị bắt.

Mẫu đơn trình báo công an mới nhất

Mẫu đơn trình báo công an sự việc chung

>>> Click Tải mẫu đơn trình báo gửi Công an mẫu mới nhất 2023

Hướng dẫn viết đơn trình báo công an

Hướng dẫn viết đơn trình báo công an

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày….. tháng….. năm……………

ĐƠN TRÌNH BÁO

 

Kính gửi: CƠ QUAN CÔNG AN ……………………………………………………………..                                                                                                                                        Tôi tên là :……………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                   CCCD số :…………………………..cấp ngày………………………..tại……………………………..                                                                                                                                       Chỗ ở hiện nay :…………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                         Số điện thoại :……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                        Tôi làm đơn này xin trình báo với Quý cơ quan Công an sự việc như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                         Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và gia đình, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nay tôi viết đơn này đề nghị Quý cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

 1. …………………
 2. …………………
 3. …………………
Người đề nghị

 

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn trình báo công an mất tài sản

>>> Tải tại đơn trình báo mất tài sản: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO

Kính gửi: CƠ QUAN CÔNG AN ……………………………………………………………..

Trích yếu:……………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày……tháng…..năm……tại……………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD:……………….. Ngày cấp:……………Tại:…………….………………………….

Thường trú tại số: ………………… đường:…………….……Phố:…….…………………………

Phường (xã, TT):…………………………………… Quận (huyện):……………………………

Kính trình với quý cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm …………………………………….

Tôi có mất: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại:………………………………………………………………………………………………

Lý do mất tài sản: ………………………………………………………………………………………………………….

Do vậy, tôi làm đơn này để trình báo cho Quý cơ quan biết về việc trên, kính mong Quý cơ quan xem xét và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, tổ chức tìm kiếm lại tài sản trên cho tôi. Bên cạnh đó là có những biện pháp xử phạt cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có).

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng sự thật và xin chịu những chi phí phát sinh trong quá trình tìm kiếm tài sản trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

………, ngày…..tháng…..năm……

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng thứ nhất

( Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng thứ hai

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

>>> Tham khảo thêm về: Đơn trình báo mất tài sản gửi Công an điều tra giải quyết

Mẫu đơn trình báo công an mất giấy tờ

>>> Tải tại đơn trình báo mất giấy tờ: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO

(V/v: Mất giấy tờ)

Kính gửi: CƠ QUAN CÔNG AN ……………………………………………………………

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ……………… cấp ngày ………… tại …………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Vào ngày…tháng…năm… tôi có làm mất:……………………………………………………………………….

Tại:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do mất:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nay để phục vụ cho việc xin cấp lại……………….., tôi làm đơn này đề nghị…………… xác nhận cho tôi có đến trình báo với nội dung nêu trên

Tôi xin cam đoan ………….nêu trên không cầm cố, thế chấp hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền nào khác thu giữ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của cơ quan
Công an phường/xã/thị trấn
…..…, ngày……tháng…năm …

Người làm đơn

 

Mẫu đơn trình báo công an bị đánh

>>> TẢI MẪU ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN TRÌNH BÁO

(Về hành vi cố ý gây thương tích với người khác/ về việc bị đánh)

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:  ………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………..

CMND/ CCCD số:  ……………… do Công an  ……………cấp ngày …., tháng…., năm……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………….……………………………………………

Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan vụ việc như sau:

Vào ngày:  ………………………………………….……………………………………………

Anh/ Chị: ………………………………………….…………………………………………….

Sinh ngày:  ………………………………………….…………………………………………..

CMND/ CCCD số:  ……………… do Công an  …………… cấp ngày …., tháng…., năm…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ………………………………………….……………………

Vì anh/ chị: ………………….. đã có hành vi đánh đập/ bạo hành……………………………..

Sự việc cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này để trình báo toàn bộ sự việc trên cho quý Cơ quan được biết. Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xem xét trưng cầu giám định về tỷ lệ thương tật của tôi để có căn cứ tiến hành việc xử lý các đối tượng……. về hành vi đánh người gây thương tích theo quy định pháp luật.

Tôi xin cam đoan những sự kiện và tình tiết nêu trên là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gửi kèm theo:

– CMND/CCCD,sổ hộ khẩu (bản sao);

– Các giấy tờ khác có liên quan…

Người trình báo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

>>> Tham khảo thêm: Cách viết đơn khởi kiện bị đánh

Mẫu đơn trình báo công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

>>> Tải Đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN TRÌNH BÁO

( Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:  ………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………..

CMND/ CCCD số:  ……………… do Công an  ……………cấp ngày …., tháng…., năm……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ………………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh/ Chị: ………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:  ………………………………………………………………………………………

CMND/ CCCD số:………..…… do Công an  ……………… cấp ngày …., tháng…., năm…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ………………………………………………………………

Vì ông/bà … đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là …………………………….. Sự việc cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của ông/bà … có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” – Quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nay tôi làm đơn này để trình báo toàn bộ sự việc trên cho quý Cơ quan được Đề nghị Quý cơ quan xem xét giải quyết, xác minh hành vi để tôi có căn cứ tiến hành tố cáo, khởi tố anh/chị………………………….về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những sự kiện và tình tiết nêu trên là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gửi kèm theo:

– CMND/CCCD,sổ hộ khẩu (bản sao);

– Các giấy tờ khác có liên quan…

Người trình báo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

>>> Tham khảo thêm về: Đơn tố cáo và trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cách viết mẫu đơn trình báo sự việc

Khi viết đơn trình báo công an cần lưu ý những nội dung sau:

 • Cần ghi rõ ràng quyền và lợi ích nào của bản thân bị xâm phạm (tài sản, tính mạng, sức khoẻ, tinh thần…)
 • Nội dung các sự việc nêu ra trong đơn nên sắp xếp theo thứ tự thời gian: sự việc nào diễn ra trước trình bày trước, sự việc nào diễn ra sau trình bày sau.
 • Thông tin được cung cấp trung thực, ngắn gọn, súc tích mọi diễn biến của vụ việc sẽ giúp quá trình giải quyết được dễ dàng và thuận lợi, nhanh chóng hơn.
 • Cung cấp thông tin người làm đơn và sự việc trình báo càng chi tiết nhất trong khả năng để cơ quan công an dễ dàng liên hệ.
 • Cần ghi rõ cơ quan tiếp nhận đơn trình báo, khẳng định tính chính xác của những dẫn chứng đi kèm đơn khai báo (tài liệu chứng minh thương tích, bản ghi âm, ghi hình sự việc…)

Cách viết đơn trình báo sự việc

Cách viết đơn trình báo sự việc

Tư vấn soạn thảo đơn tố giác, trình báo tội phạm

 • Soạn thảo đơn trình báo, tố giác tội phạm
 • Hướng dẫn cách viết đơn trình báo
 • Soạn đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự
 • Hướng dẫn thủ tục nộp đơn cơ quan có thẩm quyền.
 • Liên hệ và làm việc với cơ quan điều tra trong quá trình thực hiện việc trình báo, tố giác

Trong cuộc sống hàng ngày đôi khi bản thân sẽ bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cần nhờ tới sự can thiệp của pháp luật và cần trình báo cho cơ quan công an nắm bắt. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì về đơn trình báo sự việc hoặc có nhu cầu cầu được luật sư dân sự tư vấn vui lòng liên hệ Luật L24H qua số Hotline: 1900.633.716 để được luật sư hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (41 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng
Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Doanh Nghiệp, Dân Sự, Hình Sự, Thương Mại

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ kinh tế Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12 năm

Tổng số bài viết: 519 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Hotline: 1900.633.716