Mẫu đơn tố cáo và trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2023

Mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sảnmẫu đơn cần sử dụng để trình báo công an khi bị người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng internet, tố cáo hành vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ hướng dẫn đến bạn cách viết đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như tư vấn về thủ tục, thời gian giải quyết tố cáo hành vi này.

>>> Tham khảo thêm: Cách lấy lại tiền khi bị lừa đảo trên mạng

>>> Tham khảo thêm về: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nội dung đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đơn tố cáo hình vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đơn tố cáo hình vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đơn trình báo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần đảm bảo những nội dung sau:

 1. Quốc hiệu tiêu ngữ;
 2. Ngày tháng năm làm đơn;
 3. Tên đơn;
 4. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết đơn;
 5. Họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ của người tố cáo;
 6. Nội dung tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
 7. Yêu cầu của người tố cáo đối với nội dung tố cáo;
 8. Chứng cứ kèm theo nếu có;
 9. Ký và ghi rõ họ tên người tố cáo.

Mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

>>> Tải Đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN TỐ CÁO

(Đ/v Hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Kính gửi: CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA HUYỆN/QUẬN

 1. Người tố cáo:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm:………………………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số:……………………………….. Ngày cấp:…………………….   Nơi cấp:………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

 1. Người bị tố cáo:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm:………………………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số:……………………………….. Ngày cấp:…………………….   Nơi cấp:………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

 1. Nội dung tố cáo:

(Trình bày diễn biến, hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi vi phạm quy định pháp luật nào, thiệt hại gây ra cho người tố cáo)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4.Yêu cầu tố cáo:

(Xử lý người bị tố cáo hoặc yêu cầu bồi thường)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng.

Danh mục tài liệu, chứng cứ đính kèm

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

Thủ tục trình báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tố cáo, trình báo tội phạm ở đâu?

 • Công dân có thể tố cáo, trình báo hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án hoặc các cơ quan chức năng khác có thẩm quyền.
 • Cơ quan điều tra, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng khác có nghĩa vụ tiếp nhận thông tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Trình tự, thủ tục trình báo

 1. Trực tiếp tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì Cơ quan có thẩm quyền phải lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận; có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận. Trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gửi qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận.
 2. Trường hợp phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý: Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Thời gian giải quyết là bao lâu?

 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
 • Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 2, Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Thời gian giải quyết là bao lâu

Thời gian giải quyết là bao lâu

Mức phạt đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
 • Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 • Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
 • Tái phạm nguy hiểm;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

>>> Tham khảo thêm về trường hợp: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 100 triệu

 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
 • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

>>> Tham khảo thêm về trường hợp: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 1 tỷ

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ sở pháp lý: Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Mức phạt đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mức phạt đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Luật sư tư vấn thủ tục trình báo, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 • Tư vấn xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo.
 • Tư vấn, soạn thảo, hướng dẫn viết đơn khiếu nại, đơn tố cáo.
 • Trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách là luật sư bảo vệ cho thân chủ.
 • Tham gia vào quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ.
 • Kháng cáo án sơ thẩm: Thực hiện soạn thảo đơn kháng cáo cùng các tài liệu chứng cứ.
 • Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp các giải pháp có lợi nhất cho khách hàng để đảm bảo quyền lợi thân chủ.

>> Tham khảo thêm về: Vai trò luật sư bào chữa, bảo vệ trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bài viết trên đây của Luật L24H đã giúp quý bạn đọc biết thêm thông tin về mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người có hành vi phạm tội có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên tới 20 năm, thậm chí tù chung thân. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật hình sự về thủ tục trình báo, tố giác tội phạm, xin vui lòng liên hệ đến số tổng đài 1900633716 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

Scores: 4.88 (24 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716