Mẫu hợp đồng kinh tế chuẩn mới 2024, hướng dẫn soạn thảo chi tiết

Mẫu hợp đồng kinh tế là văn bản quy định các quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia vào hoạt động kinh tế. Mẫu hợp đồng kinh tế giúp đơn giản hóa quá trình soạn thảo hợp đồng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên tham gia giao dịch, đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp cho các giao dịch kinh tế, giúp hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn giữa các bên tham gia giao dịch. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về nội dung, cách thức soạn thảo mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất.

Mẫu hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế theo quy định pháp luật

Hiện nay, Bộ luật Dân sự 2015 không quy định về thuật ngữ “hợp đồng kinh tế” nói chung mà đã quy định cụ thể từng loại hợp đồng riêng biệt dựa vào bản chất và mục đích giao kết hợp đồng của các bên.

Bên cạnh đó, soạn thảo hợp đồng dựa trên quy định của Luật Thương mại 2005 thì có thể kể đến như hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ; hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán… hay soạn thảo theo quy định của Bộ luật Dân sự thì có thể là hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng cho thuê tài sản, hợp đồng vay tài sản… Các loại hợp đồng xuất hiện trong sản xuất, kinh doanh, thương mại, xây dựng, đầu tư, gia công… được xem là hợp đồng kinh tế.

Mẫu hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế thông dụng nhất được đính kèm theo link dưới đây:

>>> TẢI MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ CHUẨN

mẫu hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế chuẩn

Tùy vào điều kiện, ý chí của các bên mà hợp đồng kinh tế sẽ bao gồm những nội dung khác nhau. Pháp luật tôn trọng các thỏa thuận của các bên. Nhìn chung, một hợp đồng kinh tế phải đảm bảo bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 1. Quốc hiệu, tiêu ngữ;
 2. Tên văn bản: HỢP ĐỒNG KINH TẾ;
 3. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;
 4. Thông tin của các bên ký kết hợp đồng (bao gồm đại diện, địa chỉ , mã số thuế, phương thức liên lạc,…);
 5. Các điều khoản trong hợp đồng thể hiện ý chí của các bên về các nội dung của giao dịch;
 6. Chữ ký của đại diện các bên.

 Soạn thảo hợp đồng kinh tế

Soạn thảo hợp đồng kinh tế

Soạn thảo hợp đồng kinh tế

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế có thể bị vô hiệu hoặc gây bất lợi khi có tranh chấp xảy ra cho các bên tham gia hợp đồng nếu không bao gồm những nội dung sau:

 • Tên loại hợp đồng
 • Căn cứ pháp lý áp dụng ký kết hợp đồng
 • Thời gian ký kết hợp đồng
 • Tư cách chủ thể các bên (đối với tổ chức, doanh nghiệp cần có thông tin như tên gọi, địa chỉ trụ sở, giấy phép hoạt động và người đại diện hợp pháp; đối với cá nhân các thông tin tối thiểu cần xác định là tên, số chứng minh nhân dân và địa chỉ thường trú)
 • Nội dung công việc (cách thức thực hiện, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của người trực tiếp thực hiện công việc, kết quả sau khi thực hiện dịch vụ)
 • Đối tượng hợp đồng kinh tế (các bên ghi đầy đủ thông tin về tên hàng, chất lượng hàng hóa, số lượng, giá cả,…)
 • Phương thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ các bên tham gia ký kết hợp đồng
 • Điều khoản vi phạm
 • Điều khoản bất khả kháng
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp
 • Hiệu lực hợp đồng, địa điểm ký kết

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng kinh tế

Khi soạn thảo hợp đồng kinh tế cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Chủ thể và thẩm quyền ký kết hợp đồng kinh tế;
 • Điều khoản về thanh toán và thời hạn thanh toán cần được quy định chi tiết cụ thể ngày thanh toán, thời điểm thanh toán;
 • Sử dụng đúng tên loại hợp đồng, tên loại hợp đồng phải phù hợp với mục đích, bản chất của giao dịch ký kết giữa các bên nhằm tránh vi phạm hình thức làm cho hợp đồng bị vô hiệu.
 • Xác định và áp dụng đúng căn cứ pháp lý là cơ sở giúp giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của các bên;
 • Tuân thủ về nội dung và hình thức hợp đồng đối với các lĩnh vực đã được pháp luật quy định;
 • Lưu ý về ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng kinh tế, do xu hướng hội nhập và sự khác biệt về chữ viết có thể dễ gây hiểu nhầm về mặt câu chữ gây bất lợi cho các bên khi tham gia giao kết hợp đồng kinh tế;
 • Và còn nhiều vấn đề khác liên quan tùy vào từng giao dịch cụ thể mà các bên cần lưu ý khi soạn thảo.

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Thương lượng

Thương lượng là một phương thức giải quyết tranh chấp không có sự can thiệp của bên thứ ba hay cơ quan nhà nước, theo đó các bên tranh chấp sẽ tự thỏa thuận với nhau dựa trên tinh thần tự nguyện, cùng thống nhất một biện pháp giải quyết tranh chấp đang xảy ra.

Bởi bản chất là tự nguyện không bị ép buộc bởi bất kỳ điều gì nên thương lượng có ưu điểm như:

 • Đơn giản, thuận tiện, ít tốn kém chi phí của các bên.
 • Các bên có tranh chấp xảy ra cũng có thể bảo vệ uy tín cho chính họ, bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó vẫn có những nhược điểm phải kể đến như:

 • Kết quả thương lượng không được pháp luật bảo đảm thi hành, hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của các bên.
 • Thời gian giải quyết tranh chấp dài và tỷ lệ thương lượng thành công không cao.

Hòa giải

Giải quyết tranh chấp thông qua phương thức hòa giải

Giải quyết tranh chấp thông qua phương thức hòa giải

Hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, thương mại. Các bên giải quyết tranh chấp tự nguyện tham gia, tự thỏa thuận các biện pháp giải quyết tranh chấp nhưng khác với giải quyết tranh chấp bằng hình thức thương lượng ở chỗ hòa giải có sự hỗ trợ của bên thứ ba trung lập, có thể do các bên tự thỏa thuận lựa chọn và giữ vai trò trung gian hỗ trợ cho các bên tìm kiếm những giải pháp phù hợp để giải quyết tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải có những ưu điểm như:

 • Thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp, các bên có quyền định đoạt, không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa các bên, uy tín, bí mật kinh doanh được giữ kín.
 • Cơ hội thành công cao hơn vì có bên thứ ba làm trung gian hòa giải.

Bên cạnh đó cũng có những nhược điểm như:

 • Kết quả hòa giải không được pháp luật bảo đảm thi hành, hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của các bên.
 • Uy tín bí mật kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng một phần do có sự can thiệp của bên thứ ba.
 • Tốn kém chi phí dịch vụ cho người thứ ba.

Trọng tài thương mại

Điều kiện tiên quyết để các bên có thể áp dụng phương thức giải quyết bằng trọng tài thương mại khi có tranh chấp xảy ra là khi giao kết hợp đồng các bên phải có điều khoản thỏa thuận nếu có tranh chấp xảy ra sẽ ưu tiên áp dụng phương thức trọng tài để giải quyết hoặc sau khi có tranh chấp xảy ra và các bên tranh chấp đồng ý sử dụng trọng tài thương mại để giải quyết. Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có tính cưỡng chế thi hành đối với các bên.

Các ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua trọng tài:

 • Thủ tục trọng tài đơn giản, nhanh chóng.
 • Quyền chỉ định trọng tài viên giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề đang tranh chấp. Qua đó, có điều kiện giải quyết tranh chấp Hợp đồng nhanh chóng, chính xác.
 • Hạn chế sự tiết lộ các bí quyết kinh doanh, giữ được uy tín của các bên trên thương trường.
 • Trọng tài không đại diện cho quyền lực nhà nước nên rất phù hợp để giải quyết các tranh chấp có nhân tố nước ngoài.

Các mặt hạn chế của phương thức trọng tài:

 • Tính cưỡng chế thi hành các quyết định trọng tài không cao.
 • Việc thực hiện các quyết định trọng tài hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức tự nguyện của các bên.

Tòa án

Khi có tranh chấp phát sinh nếu các bên tranh chấp không thể tự thương lượng, hòa giải hoặc đã nhờ trọng tài giải quyết nhưng các bên tranh chấp không thực hiện theo kết quả của trọng tài thì có thể khởi kiện để giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Tòa án là cơ quan nhân danh quyền lực Nhà nước nên tính cưỡng chế thi hành cao, do vậy các doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng phương thức khởi kiện tại Tòa án.

Ưu điểm của việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng qua Tòa án:

 • Các quyết định của Tòa án có tính cưỡng chế thi hành đối với các bên, các bên bắt buộc phải thực hiện.
 • Với nguyên tắc 2 cấp xét xử, những sai sót trong quá trình giải quyết tranh chấp có khả năng được phát hiện khắc phục.
 • Án phí Tòa án lại thấp hơn lệ phí trọng tài.

Nhược điểm của việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng qua Tòa án:

 • Thời gian giải quyết tranh chấp thường kéo dài.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

 • Tư vấn các quy định pháp luật điều chỉnh các nội dung, hình thức hợp đồng kinh tế và các vấn đề liên quan;
 • Tư vấn về điều khoản cần có trong hợp đồng;
 • Soạn thảo dự thảo hợp đồng kinh tế đảm bảo lợi ích tối đa cho Quý khách hàng.
 • Thẩm định nội dung, rà soát các điều khoản dự thảo hợp đồng kinh tế.
 • Giải đáp thắc mắc và đưa ra những giải pháp xử lý nếu phát sinh rủi ro hay các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế.
 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế vừa là căn cứ thực hiện công việc mà hai bên thỏa thuận, vừa là cách bảo vệ quyền và lợi ích của các bên khi tham gia các giao dịch. Qua bài viết, Luật L24H chia sẻ mẫu hợp đồng kinh tế cũng như cách thức soạn thảo chi tiết hợp đồng kinh tế. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu được Luật sư tư vấn hợp đồng vui lòng liên hệ qua số Hotline 1900633716.hoặc email info@luat24h.com.vn để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 245 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716