Tư vấn giải quyết tranh chấp bồi thường phí đào tạo

Tư vấn giải quyết tranh chấp bồi thường phí đào tạo là dịch vụ giải đáp thắc mắc liên về quan đến phí đào tạo khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Để được yêu cầu bồi hoàn khoản chi phí trên, yêu cầu công ty phải có đầy đủ căn cứ, cơ sở và thực hiện thủ tục luật định. Bài viết dưới đây sẽ lý giải về vấn đề trên, mời quý khách tham khảo.

giải quyết tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

giải quyết tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

Chi phí đào tạo gồm những khoản nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 62 Bộ luật Lao động 2019, chi phí đào tạo gồm là các chi phí bao gồm:

 • Các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học
 • Tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học.
 • Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Tóm lại, chi phí đào tạo bao gồm tất cả các khoản chi phí đã nêu trên.

Người lao động bồi thường chi phí đào tạo khi nào?

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

Việc chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc các trường hợp mà người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 thì được xác định là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Căn cứ khoản 3 Điều 40 Bộ luật Lao động 2019, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, người lao động phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, người lao động sẽ phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho người lao động.

>>> Xem thêm: Khi nào người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo?

Người lao động chấm dứt hợp đồng đúng luật

Căn cứ khoản 2 Điều 61 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, người lao động sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghề do người sử dụng lao động cấp học bổng, chi phí đào tạo thì phải làm việc cho người sử dụng lao động theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng đào tạo. Nếu không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn chi phí đào tạo.

Vậy, dù đã chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật, người lao động vẫn có nghĩa vụ hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động khi thời hạn cam kết trong hợp đồng đào tạo chưa kết thúc.

>>> Xem thêm: Người Lao Động Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Như Thế Nào Đúng

Giải quyết tranh chấp bồi thường chi phí đào tạo

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ Điều 188 Bộ luật Lao động 2019, tranh chấp liên quan đến bồi thường phí đào tạo phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết. Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có thể khởi kiện đến Tòa án để giải quyết tranh chấp trên.

Thẩm quyền và thủ tục cử hòa giải viên lao động theo Điều 95 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định việc cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ hòa giải do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện theo phân cấp trong quy chế quản lý hòa giải viên lao động.

Căn cứ khoản 5 Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, sau khi hòa giải lao động không thành, tranh chấp về phí đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Căn cứ Điều 35, Điều 37, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thẩm quyền của Tòa án được quy định như sau:

 • Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết tranh chấp (nếu không có thỏa thuận nào khác).
 • Đối với tranh chấp mà có đương sự ở nước ngoài theo khoản 3 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì do Tòa án Nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp bồi thường phí đào tạo, người khởi kiện cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu sau:

 • Đơn khởi kiện.

Đơn khởi kiện được thực hiện theo Mẫu số 23-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh: Hợp động lao động; Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề; bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học; chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, mấy, thiết bị,…;
 • Giấy tờ pháp lý của người khởi kiện: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, Giấy ủy quyền (nếu có); Chứng minh nhân dân còn hiệu lực/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 • Biên bản hòa giải không thành của hòa giải viên .
 • Các tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến yêu cầu khởi kiện.

Trình tự thực hiện

Trình tự giải quyết tranh chấp bồi thường phí đào tạo được thực hiện như sau:

Bước 1: Các bên gửi đơn yêu cầu đến hòa giải viên lao động để yêu cầu giải quyết tranh chấp

Bước 2: Tiến hành hòa giải tại hòa giải viên lao động

Tại phiên họp, hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

 • Trường hợp nếu các bên tự thỏa thuận được với nhau thì Hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì hòa giải viên lao động đưa ra các phương án hòa giải để các bên xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019, sau khi hòa giải không thành tại hòa giải viên lao động thì các bên có thể lựa chọn giải quyết tại Tòa án nhân dân hoặc hội đồng trọng tài lao động. Trong trường hợp tiến hành thủ tục khởi kiện thì trình tự sẽ thực hiện như sau:

Bước 3: Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 4: Tòa án xem xét đơn và thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Bước 5: Thông báo thụ lý sau khi người khởi kiện nộp lại biên lai tạm ứng án phí

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Bước 6: Tiến hành thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 02 tháng. Thời hạn trên có thể được gia hạn thêm nhưng không quá 01 tháng khi có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc có tình tiết phức tạp

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;  Đưa vụ án ra xét xử.

Bước 7: Xét xử sơ thẩm vụ án

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Cơ sở pháp lý: Điều 188 Bộ luật Lao động 2019, Từ Điều 186 đến Điều 315 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp bồi thường chi phí đào tạo

Với trình độ chuyên môn cùng kinh nghiệm thực tiễn, dịch vụ luật sư lao động Luật L24H cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

 • Tư vấn các vấn đề liên quan khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết;
 • Tư vấn chi tiết về cách giải quyết tranh chấp lao động;
 • Soạn thảo văn bản – đơn từ;
 • Hỗ trợ khách hàng thu thập chứng cứ;
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng để giải quyết, làm hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Cử luật sư tham gia các phiên tòa, buổi làm việc giải quyết tranh chấp lao động giữa các bên.

Tư vấn giải quyết tranh chấp bồi thường chi phí đào tạo

Tư vấn giải quyết tranh chấp bồi thường chi phí đào tạo

Như vậy, nếu chưa hết thời gian làm việc đã cam kết trong hợp đồng đào tạo, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải bồi hoàn lại chi phí đào tạo. Trong trường hợp không thỏa thuận, thương lượng được với nhau, các bên có thể tiến hành khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần luật sư dân sự hỗ trợ tư vấn hồ sơ, thủ tục giải quyết quý khách hãy liên hệ với Luật L24H qua hotline  1900633716 để được hỗ trợ trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.5 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716