Xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán kiện được không?

Xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán là tình trạng mà nhiều doanh nghiệp buôn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gặp phải khi đã xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng khách hàng không chịu thanh toán. Vậy trường hợp này cần xử lý như thế nào theo quy định pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cả hai phía, mời Quý vị bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ trình bày cụ thể các vấn đề trên.

Xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán

Xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán

Quy định về nghĩa vụ thanh toán của người mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận
 • Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.
 • Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.
 • Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá.

(căn cứ theo Điều 50, 55 Luật Thương mại 2005).

Khi nào bắt buộc phải xuất hóa đơn

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). (căn cứ theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Tuy nhiên có trường hợp người bán không phải xuất hóa đơn cho khách hàng của trong trường hợp cụ thể sau:

 • Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
 • Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn thì người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
 • Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

(căn cứ theo quy định Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Những trường hợp xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán

Những trường hợp xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán

Những trường hợp xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán thường xảy ra

 • Trường hợp bên bán hàng đã xuất hóa đơn cho khách hàng, nhưng khi vừa xuất hóa đơn thì khách hàng không thanh toán, đồng thời cũng không lấy hàng do hàng hóa bị lỗi (lỗi do bên bán), hoặc trường hợp do lỗi của khách hàng đơn phương hủy bỏ hợp đồng mà không vì lý do chính đáng nào.
 • Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ đã bàn giao dịch vụ, xuất hóa đơn và 2 bên đã kê khai thuế. Nhưng trong quá trình sử dụng dịch vụ, dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nên khách hàng đã yêu cầu trả lại tiền, thanh lý hợp đồng và trả lại hóa đơn đã xuất. Đối với trường hợp này, bên cung cấp dịch vụ sẽ lập biên bản thu hồi hóa đơn theo nội dung ghi trên biên bản thanh lý hợp đồng. Bên bán nhận lại và lưu giữ hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, kê khai bổ sung thuế tại kỳ thuế phát sinh số hóa đơn đã thu hồi này.
 • Trường hợp khách hàng kết thúc thời hạn sử dụng dịch vụ trước hạn nhưng hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất cho toàn bộ thời hạn của hợp đồng. Đây là trường hợp thường xuyên xảy ra ở các công ty cung cấp dịch vụ như: cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê phần mềm,…Khi ký hợp đồng, bàn giao dịch vụ và xuất hóa đơn thì giá trị hóa đơn là toàn bộ giá trị đã ký kết trên hợp đồng. Nhưng vì một lý do nào đó, khách hàng muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn

Xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán xử lý như thế nào?

Đối với trường hợp do người bán vi phạm nghĩa vụ dẫn đến khách hàng hủy hợp đồng mua bán thì bên bán thực hiện thủ tục tiến hành hủy hóa đơn.

Trình tự thực việc hủy hóa đơn như sau:

Bước 1: Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy. Trước tiên, các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh cần phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bước 2: Lập Hội đồng hủy hóa đơn

 • Các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh cần phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.
 • Yêu cầu với hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo của tổ chức kinh doanh, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức kinh doanh.
 • Riêng các trường hợp là hộ và cá nhân kinh doanh không phải thành lập hội đồng khi hủy hóa đơn.

Bước 3: Ký biên bản hủy hóa đơn. Các thành viên trong Hội đồng hủy hóa đơn cần phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót xảy ra.

Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

 • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).
 • Biên bản hủy hóa đơn.
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: Loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
 • Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Còn đối với trường hợp khách hàng không vì lý do gì mà vi phạm nghĩa vụ thanh toán, đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì bên bán có thể khởi kiện ra Tòa án.

CSPL: Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Nộp đơn khởi kiện giải quyết vụ việc ở đâu?

Đối với trường hợp xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán thuộc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ thì nộp đơn khởi kiện tại Tòa án cấp  huyện nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc. Đối với trường hợp có yếu tố nước ngoài thì nộp đơn tại Tòa án cấp tỉnh.

(căn cứ theo Điều 35, 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

Luật sư giải quyết vụ việc xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán

Tư vấn giải quyết vụ việc xuất hóa đơn nhưng khách không thanh toán

Tư vấn giải quyết vụ việc xuất hóa đơn nhưng khách không thanh toán

 • Luật sư tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa trong quá trình tạo lập, thực hiện cũng như khi hủy hợp đồng, các quy định liên quan đến việc xuất hóa đơn, hóa đơn điện tử nhưng khách hàng không thanh toán
 • Soạn thảo đơn khởi kiện dân sự, đơn khiếu nại, hỗ trợ biên soạn hồ sơ, thu thập chứng cứ khởi kiện
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng (Tòa án, Viện kiểm sát,..)
 • Đưa ra phương án tối ưu hỗ trợ cho khách hàng, soạn thảo, đàm phán hợp đồng,..

Để giải quyết vụ việc xuất hóa đơn nhưng khách hàng không thanh toán một cách toàn diện, tránh các rủi ro pháp lý và ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định pháp luật cũng như kinh nghiệm thực tiễn xử lý vụ việc khôn khéo. Liên hệ tổng đài tư vấn luật qua hotline 1900633716 để được luật sư tư vấn chuyên sâu hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.61 (41 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716