Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra là vấn đề pháp lý nhằm đảm bảo lợi ích chủ thể khi có thiệt hại trong trường hợp do người dưới 18 tuổi gây ra. Mức bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý khách hàng xác định chính xác trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra.

Bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Căn cứ Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 và khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 06/9/2022, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra như sau:

 • Có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác;
 • Có thiệt hại xảy ra là thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần;
 • Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi xâm phạm. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi xâm phạm và ngược lại hành vi xâm phạm là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ 3 căn cứ trên thì sẽ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

>>>Xem thêm: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Theo Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015, nguyên tắc bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Trên đây là các nguyên tắc áp dụng cho bồi thường thiệt hại nói chung và bồi thường thiệt hại do người thanh niên gây ra nói riêng mà các bên cần phải tuân thủ khi có phát sinh bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra được xác định dựa trên độ tuổi: Người chưa đủ 15 tuổi và người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Người chưa đủ 15 tuổi

Căn cứ khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản  1, 2 Điều 599 Bộ luật Dân sự 2015 người chưa đủ 15 tuổi gây ra thiệt hại trong trường học thì trách nhiệm bồi thường được xác định như sau:

 • Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.
 • Trường hợp không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, cha, mẹ của người dưới mười lăm tuổi phải bồi thường.

Như vậy, người chưa đủ 15 tuổi gây ra thiệt hại thì cha, mẹ là người phải có trách nhiệm bồi thường. Trong trường hợp gây ra thiệt hại trong thời gian trường học trực tiếp quản lý thị trường học phải bồi thường nếu có lỗi trong việc quản lý

Người chưa thành niên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người chưa thành niên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

>>>Xem thêm: Trường hợp nào gây thiệt hại mà không phải bồi thường

Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

Theo quy định tại khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 trách nhiệm bồi thường thường thiệt hại đối với người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được xác định như sau:

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Như vậy, trường hợp bồi thường thiệt hại do người đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có sự khác biệt so với trường hợp bồi thường thiệt hại do người chưa đủ 15 tuổi gây ra. Theo đó, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà gây ra thiệt hại phải bồi thường bằng tài sản của mình, nếu tài sản không đủ thì cha, mẹ mới phải bồi thường

Lưu ý:  Người chưa thành niên gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Tư vấn trách nhiệm pháp lý do người chưa thành niên gây thiệt hại

Để tư vấn trách nhiệm pháp lý do người chưa thành niên gây ra, Luật L24H cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 • Tư vấn căn cứ xác định trách nhiệm và nguyên tắc giải quyết yêu cầu bồi thường đối với các tình huống pháp lý do người chưa thành niên gây ra;
 • Tư vấn, hướng dẫn cách xác định mức độ thiệt hại để đưa ra yêu cầu bồi thường phù hợp
 • Tư vấn chi tiết về thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra;
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, đơn từ và chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra;
 • Nhận đại diện để thay mặt, nhân danh khách hàng khởi kiện giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra;
 • Cử luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tư vấn bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Tư vấn bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Khác với người thành niên, trường hợp người chưa thành niên gây ra thiệt hại thì tuỳ độ tuổi mà trách nhiệm bồi thường sẽ khác nhau. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn dân sự của Luật L24H, vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được luật sư dân sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 4.5 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716