Người bị kiện trong vụ án dân sự được vắng mặt mấy lần tại phiên Tòa

Người bị kiện được vắng mặt mấy lần khi tham gia vào một vụ án dân sự, Việc có mặt tại phiên tòa là rất quan trọng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vì những lý do khách quan hoặc chủ quan dẫn đến người bị kiện không có mặt tại phiên tòa. Bài viết dưới đây của tôi sẽ giải đáp điều này, mời Quý độc giả cùng tham khảo qua.

Quyền vắng mặt của người bị kiện tại phiên Tòa

Quyền vắng mặt của người bị kiện tại phiên Tòa

Người bị kiện theo quy định pháp luật Tố tụng dân sự

Bị đơn là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.

Việc tham gia vào vụ án dân sự của bị đơn mang tính bắt buộc, không chủ động như nguyên đơn.

Bị đơn trong vụ án dân sự là cá nhân, tổ chức, cơ quan, trong suốt quá trình tham gia tố tụng bị đơn phải cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh để có thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

CSPL: khoản 2 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

>>> Tham khảo thêm: Bị đơn là gì? Quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ bị đơn

Sự có mặt của bị đơn trong vụ án dân sự

Triệu tập lần thứ nhất

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất

 • Bị đơn trong vụ án dân sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn phải có mặt tại phiên tòa;
 • Nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa;
 • Nếu có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì vẫn xét xử.

Bên cạnh đó Tòa án phải thông báo cho bị đơn, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn về việc hoãn phiên tòa.

CSPL: khoản 1 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Triệu tập lần thứ hai

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, bị đơn trong vụ án dân sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

 • Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;
 • Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu phía bị đơn được triệu tập lần thứ hai mà không có mặt, không có lý do chính đáng thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử được theo đúng quy định đã nêu trên.

Mặc dù bị đơn bị xét xử vắng mặt nhưng họ vẫn được quyền kháng cáo. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

CSPL: khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Tòa có được xét xử vắng mặt bị đơn?

Đối với đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau:

 • Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn đề nghị xét xử vắng mặt;
 • Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người đại diện hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt;
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.
 • Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng có người đại diện tham gia phiên tòa;

Khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, Chủ tọa phiên tòa công bố lý do đương sự vắng mặt hoặc đơn đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt. Vậy nếu thuộc trường hợp nêu trên thì Tòa án vẫn xét xử vắng mặt bị đơn.

>>> Xem thêm: Trường hợp tòa án được xét xử vắng mặt bị đơn

Bị đơn có thể vắng mặt tại phiên tòa mấy lần

Khi Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, bị đơn phải có mặt, hoặc có thể ủy quyền cho người khác thay bị đơn tham gia phiên tòa.

 • Nếu bị đơn không tham gia được phiên tòa và cũng không có người đại diện tham gia phiên tòa, thì Tòa án phải hoãn phiên tòa.
 • Nếu bị đơn không tham gia được và không có người đại diện tham gia, nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên tòa mà không có sự có mặt của bị đơn.

Khi Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai:

 • Nếu người bị kiện vắng mặt, nhưng có lý do chính đáng và không có người đại diện tham gia phiên tòa, Tòa án sẽ hoãn phiên tòa.
 • Nếu bị đơn vắng mặt không có lý do chính đáng, không có người đại diện tham gia phiên tòa, Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

Như vậy, bị đơn được phép vắng mặt từ 2 lần trở lên, tuy nhiên phải có lý do chính đáng và không có người đại diện tham gia.

Lý do chính đáng khiến người bị kiện vắng mặt tại phiên tòa có thể là sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan:

 • Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 quy định Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 • Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người bị kiện không thể thực hiện được việc tham dự phiên tòa của mình, trong đó những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động có thể là: thiên tai, địch họa, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu,…

Một số lý do chính đáng thường gặp trên thực tế như:

 • Do thiên tai, hoả hoạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi xảy ra;
 • Do bản thân ốm có giấy nghỉ ốm của cơ sở y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp khám và điều trị;
 • Do thân nhân bị ốm trong trường hợp cấp cứu và có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp tiếp nhận khám và điều trị. Thân nhân bị ốm bao gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con;…

Khi vắng mặt tại phiên tòa, người bị kiện cần nộp cho Tòa án các giấy tờ, tài liệu, văn bản chứng minh việc vắng mặt của mình là có lý do chính đáng.

Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa xét xử có quyền kháng cáo không?

Sau khi bị đơn bị xét xử vắng mặt, họ vẫn được quyền kháng cáo. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo (15 ngày) sẽ tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết. Nếu hết 15 ngày, kể từ ngày niêm yết, bị đơn không có đơn kháng cáo thì bản án sơ thẩm có hiệu lực thi hành.

CSPL: Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa xét xử có quyền kháng cáo

Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa xét xử có quyền kháng cáo

>>> Xem thêm: Vắng mặt tại phiên tòa hình sự sơ thẩm có được kháng cáo không

Luật sư tư vấn giải quyết khi đương sự vắng mặt

 • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục xin hoãn, xin xét xử vắng mặt
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ xin xét xử vắng mặt
 • Đại diện uỷ quyền thay mặt đương sự tham gia phiên toà
 • Luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi khi ra toà

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề vắng mặt tại phiên tòa của người bị kiện. Để được hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan và nhận được tư vấn để đạt được quyền lợi tốt nhất có thể, tránh các rủi ro pháp lý, Quý khách hàng có thể tin tưởng các Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm của Luật L24H. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần Luật sư dân sự của Văn phòng Luật L24H chúng tôi hỗ trợ, hãy nhấc máy và liên hệ đến Tổng đài 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.5 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716