Mẫu đơn khiếu nại mới nhất 2024 – Cách viết, gửi đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại là mẫu đơn được sử dụng khi muốn khiếu nại trong những quyết định tranh chấp hành chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan Nhà nước. Để biết được cách viết đơn khiếu nại cũng như dịch vụ tư vấn thủ tục khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính của Luật L24H, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Đối tượng khiếu nại gồm những gì?

 • Quyết định hành chính;
 • Hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước;
 • Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011

>>> Xem thêm: Luật khiếu nại tố cáo

Cách viết đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại phải đảm bảo các thông tin sau:

 • Họ tên, thông tin của người khiếu nại;
 • Đối tượng của khiếu nại;
 • Nội dung khiếu nại;
 • Yêu cầu khiếu nại;
 • Cam kết của người khiếu nại;
 • Tài liệu, chứng cứ nộp kèm.

Lưu ý:

 1. Thông tin người khiếu nại và thông tin người bị khiếu nại phải ghi rõ ràng, chính xác (nếu khiếu nại cơ quan thì ghi tên cơ quan, nếu là cá nhân thì ghi rõ ràng chức vụ).
 2. Nêu rõ đối tượng khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính, hay quyết định kỷ luật.
 3. Tóm tắt một cách ngắn gọn các tình tiết của vụ việc dẫn đến khiếu nại. Đối với các đơn khiếu nại lần 2 sẽ phải có thêm phần quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại lần 1.
 4. Ghi rõ các quyết định hành chính nào đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.
 5. Qua những nội dung đã trình bày ở trên đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, giải quyết và có các yêu cầu cụ thể.
 6. Ghi cam kết về những nội dung trình bày trên, tài liệu trên hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của nó.
 7. Nộp kèm các tài liệu: Các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Cách viết đơn khiếu nại

Cách viết đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại

>>> Click tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định 124/2020/NĐ-CP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………………………. (1)

Họ và tên người khiếu nại:…………………………………………………………………………………;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….(2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân….…………, ngày cấp….……, nơi cấp:…………………(3)

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:…………………………………………………….;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..…..(4);

Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………..….(5);

Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………………(6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Đơn khiếu nại gửi cho ai?

 1. Đơn khiếu nại lần đầu
 • Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của người đứng đầu các Ủy ban nhân dân các cấp, các bộ cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ: đơn khiếu nại sẽ được gửi đến người ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính này.
 • Đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của người thuộc Ủy ban nhân dân, các Bộ cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ: đơn khiếu nại sẽ được gửi đến nơi ra quyết định đó.
 1. Đơn khiếu nại lần hai
 • Điều kiện: đã nộp đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại lần đầu mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đó hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết.
 • Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của người đứng đầu các Ủy ban nhân dân các cấp: Đơn khiếu nại sẽ gửi đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Cơ sở pháp lý: Điều 17 – Điều 23 Luật Khiếu nại 2011

Hình thức khiếu nại

 • Việc khiếu nại có thể được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.
 • Nếu thực hiện khiếu nại bằng đơn khiếu nại thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, yêu cầu giải quyết của người khiếu nại và phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Nếu thực hiện khiếu nại bằng cách khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Cơ sở pháp lý: Điều 8 Luật Khiếu nại 2011

Hình thức khiếu nại

Hình thức khiếu nại

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại

 1. Khi cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý.
 2. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
 3. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011

Luật sư tư vấn thủ tục khiếu nại tố cáo

 • Tư vấn quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục khiếu nại, giải quyết tranh chấp hành chính;
 • Soạn thảo, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc khiếu nại;
 • Hoàn thiện hồ sơ và các chứng cứ có thể chứng minh quyết định hành chính, hành vi hành chính là không đúng quy định pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng trực tiếp làm việc tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn giải quyết việc khiếu nại lần đầu không được giải quyết;
 • Hướng dẫn thủ tục khiếu nại lần hai đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật L24H về mẫu đơn khiếu nại. Sau khi nộp đơn yêu cầu giải quyết lần một được giải quyết theo quy trình khiếu nại quyết định hành chính, lần hai nhưng không đồng ý với quyết định giải quyết của cơ quan nhà nước, người khiếu nại có thể thực hiện khởi kiện vụ án hành chính. Nếu còn bất kỳ thắc mắc pháp lý nào liên quan cần được tư vấn luật hành chính, xin vui lòng liên hệ luật sư tư vấn qua hotline 1900633716 để được hỗ trợ kịp thời.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 5 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716