Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính mới 2024, cách viết đơn chuẩn

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính được dùng khi muốn khiếu nại những quyết định hành chính trái luật và gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ cung cấp thêm thông tin về mẫu đơn, cách làm đơn, nộp đơn khiếu nại, thủ tục khiếu nại cũng như dịch vụ luật sư tư vấn về quy trình khiếu nại quyết định hành chính.

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính mới nhất

Khi nào làm đơn khiếu nại quyết định hành chính

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại có thể làm đơn khiếu nại đến người đã ra quyết định hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính mới nhất

>>> Click tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Đ/v: Quyết định hành chính…………………)

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Họ và tên người khiếu nại: …………………………………………………………

Sinh năm: ……………………………………………………………………….

CMND số : ……………….Ngày cấp: ……………Nơi cấp: ………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….

Nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

Họ và tên người bị khiếu nại:………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………

Địa chỉ làm việc: ………………………………………………………………

I.ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI:

Khiếu nại quyết định:

Phải ghi cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

………………………………………………………………………………

II. GIẢI TRÌNH KHIẾU NẠI:

 • Tóm tắt nội dung vụ việc: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại;
 • Căn cứ pháp lý chứng minh quyết định hành chính có sự vi phạm (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư);
 • Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình;
 • Chứng minh sự thiệt hại,…
 • Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại (nếu đây không phải là khiếu nại lần đầu): Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

III.YÊU CẦU KHIẾU NẠI:

Căn cứ vào những gì tôi đã trình bày ở trên, bằng văn bản này tôi kính đề nghị ……………….. xem xét giải quyết những vấn đề sau:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những những nội dung trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình đưa thông tin sai.

Tài liệu chứng cứ kèm theo:

…………………………………………

…………………………………………

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

Nộp đơn khiếu nại ở đâu?

Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011

Nộp đơn khiếu nại quyết định hành chính

Nộp đơn khiếu nại ở đâu?

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết?

 1. Đơn khiếu nại lần đầu
 • Đối với quyết định hành chính của người đứng đầu các Ủy ban nhân dân các cấp, các bộ cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ: người ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính này sẽ có thẩm quyền giải quyết.
 • Đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của người thuộc Ủy ban nhân dân, các Bộ cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ: thẩm quyền giải quyết thuộc về nơi ra quyết định đó.
 1. Đơn khiếu nại lần hai
 • Điều kiện: đã nộp đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại lần đầu mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đó hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết.
 • Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của người đứng đầu các Ủy ban nhân dân các cấp: Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ có thẩm quyền giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Điều 17 – Điều 23 Luật Khiếu nại 2011

Trình tự giải quyết khiếu nại

 1. Khi cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý.
 2. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
 3. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011

Luật sư tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

 • Tư vấn quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục khiếu nại, giải quyết tranh chấp hành chính; luật khiếu nại tố cáo
 • Soạn thảo, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc khiếu nại;
 • Hoàn thiện hồ sơ và các chứng cứ có thể chứng minh quyết định hành chính, hành vi hành chính là không đúng quy định pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng trực tiếp làm việc tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn giải quyết việc khiếu nại lần đầu không được giải quyết;
 • Hướng dẫn thủ tục khiếu nại lần hai đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn soạn thảo Mẫu đơn khởi kiện hành chính;
 • Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính.

Luật sư tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

Luật sư tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

Như vậy, bài viết trên đây đã cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin pháp lý cơ bản về mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính. Khi gặp những quyết định hành chính trái luật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, việc nộp đơn khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính là hoàn toàn cần thiết. Để được đội ngũ luật sư tư vấn luật hành chính tại Luật L24H hỗ trơ tư vấn các vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ qua hotline 1900633716 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Tham khảo thêm về: Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hành chính

Scores: 5 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,805 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716