06 Mẫu đơn đề nghị phổ biến 2024: Hướng dẫn cách viết chuẩn nhất

Mẫu đơn đề nghị là một trong những loại văn bản được cá nhân lẫn tổ chức sử dụng trong nhiều lĩnh vực khi phát sinh nhu cầu đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ cũng như kiến nghị phản ánh với cơ quan cấp trên. Vì tính chất quan trọng, nên đơn đề nghị phải đáp ứng yêu cầu chặt chẽ về mặt hình thức theo quy định. Bài viết dưới đây, sẽ giới thiệu cho quý đọc giả một số loại đơn đề nghị phổ biến cũng như một số lưu ý trong quá trình soạn đơn đề nghị.

Mẫu đơn đề nghị xem xét

Mẫu đơn đề nghị xem xét

Trường hợp nào cần dùng đơn đề nghị?

 • Mẫu văn bản đề nghị được sử dụng khi một cá nhân/tổ chức có đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết một hoặc vài công việc nhất định nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cá nhân.
 • Văn bản đề nghị được sử dụng nhiều trong các cơ quan Nhà nước, ban ngành đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp khi các cơ quan, bộ phận cấp dưới, gửi cấp trên hoặc cơ quan, bộ phận ngang cấp hoặc cấp trên gửi cấp dưới để đề nghị, yêu cầu cơ quan, bộ phận đó cung cấp các thông tin, giải quyết Công văn có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
 • Văn bản đề nghị được sử dụng hầu hết trong các lĩnh vực, trong nhiều trường hợp khác nhau với mục đích khác nhau.

Thể thức chung của đơn đề nghị gồm những gì?

Thường thì các đơn đề nghị trong bộ thủ tục hành chính đều có mẫu riêng và được hướng dẫn chi tiết cách viết từng loại đơn đề nghị cho từng loại vụ việc. Về cơ bản việc viết đơn đề nghị rất đơn giản, chỉ cần lưu ý một số điểm như sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ phải chính xác theo đúng thể thức
 • Thông tin của người làm đơn đề nghị chính xác, không có được sai sót
 • Với tổ chức: Ghi tên tổ chức, mã số thuế của tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo đúng giấy phép hoạt động và điều lệ.
 • Với cá nhân: Ghi họ và tên của cá nhân, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân nhân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, thông tin liên hệ khi cần…
 • Tóm tắt nội dung đề nghị: Ghi rõ nội dung thông tin vụ việc cần đề nghị, có thể viết thêm lý do một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất, câu từ chặt chẽ.
 • Yêu cầu đề nghị: Ghi rõ nội dung đề nghị, cần cá nhân/tổ chức/cơ quan thực hiện việc gì? Trong thời gian bao lâu?
 • Ghi rõ các tài liệu cụ thể kèm theo (nếu có)

Một số mẫu đơn đề nghị phổ biến

Trường hợp cần dùng đơn đề nghị

06 mẫu đơn đề nghị phổ biến

Mẫu đơn đề nghị xem xét

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

……, ngày ….. tháng …… năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT

(Đối với Quyết định số……, ngày … tháng … năm… của………..)

Kính gửi: …….

Tên tôi là: …………. (trường hợp là tổ chức thì ghi tên đầy đủ tên của tổ chức)

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mail:

Mã số thuế (nếu có):

Là:                                                  trong việc

Lý do đề nghị xem xét:

Yêu cầu của người đề nghị:

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:

1

2

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

>>>Tải mẫu đơn đề nghị xem xét tại đây

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi: ………

Tôi là:                                                                                                  Nam/Nữ:

Sinh năm: ……../……./…… Dân tộc: ….

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu):

Cấp ngày:……../……./…… Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại (nếu có):                                           Email (nếu có):

Lý do đề nghị hỗ trợ:

 

 

Tôi xin cam kết những thông tin tôi viết là đúng sự thật, nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký và đóng dấu xác nhận)
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

>>>>Tải mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC

 

Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)……………….

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:

 1. ….………………………………………………………………………………….
 2. ….………………………………………………………………………………….
 3. ….…………..(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)……………..

* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …

– …

– Lưu …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

>>>>Tải mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

Mẫu đơn đề nghị xác nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi(1):…………………………………………………………

 1. Họ, chữ đệm và tên(2): ……………………………….……………………………..
 2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(2): …………………………………………..
 3. Ngày, tháng, năm sinh: ………/……… /…….. ; 4. Giới tính (Nam/nữ): …………
 4. Dân tộc:…………………………….. 6. Quốc tịch:………………………………..
 5. Nơi đăng ký khai sinh: ……………………………………………..………………
 6. Quê quán: ……………………………………………….…………….……………
 7. Nơi thường trú: ………………………………………………………….…………
10. Số CCCD đã được cấp(3):
11. Số CMND đã được cấp(4):

Đề nghị(1):………………………………… xác nhận số Chứng minh nhân dân và số thẻ Căn cước cước công dân cho tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.

…….., ngày …….tháng……năm…….
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: – (1): Ghi tên cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận số CMND.

– (2): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

– (3) và (4): Ghi số thẻ CCCD, số CMND đã được cấp.

– CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân./.

 

>>>>Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận

Mẫu đơn đề nghị chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc: ………..

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ……

Họ và tên tôi là: …………………………

Sinh năm: ………………………………

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: …

Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú: ……………………

Nơi ở: ……………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……

Nội dung vụ việc ………………. cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

Yêu cầu cụ thể:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– …………….

– ……………

Người làm đơn đề nghị

(ký và ghi họ tên)

>>>>Tải mẫu đơn đề nghị chung

Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

…..ngày…..tháng…..năm.….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………………..

 1. NGUYÊN ĐƠN:

Tôi là:…………………………………………………. Sinh năm:………………………………

CMND/CCCD số:……………………………… Nơi cấp:………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………..

Điện thoại:………………………………………..

 1. BỊ ĐƠN:

Ông (bà):…………………………………………… Sinh năm:…………………………………..

CMND/CCCD số:……………………………… Nơi cấp:………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………

Về việc ……………………….… do TAND ………………………….. thụ lý giải quyết.

 1. NỘI DUNG VỤ VIỆC

– Tóm tắt cụ thể nội dung vụ việc.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 1. NỘI DUNG YÊU CẦU

Do vậy, nay bằng đơn này tôi xin được rút đơn khởi kiện.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong Quý Tòa xem xét chấp thuận và ra Quyết định đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

>>>>Tải mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện

Một số mẫu đơn đề nghị phổ biết Luật L24H đã giới thiệu:

Cách viết và một số lưu ý khi viết đơn đề nghị.

Mọi người thường băn khoăn không biết nên viết đơn đề nghị như thế nào, cần lưu ý những gì để gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xem xét và giải quyết vấn đề của mình.Mẫu đơn đề nghị cần lưu ý những nội dung như sau:

Quốc hiệu và tiêu ngữ

Thông tin của người làm đơn đề nghị

 • Với tổ chức: Ghi tên tổ chức, tổ chức phải ghi thông tin của người đại diện (Ví dụ với công ty: Người đại diện căn cứ vào điều lệ của Công ty).
 • Với cá nhân: Ghi rõ họ và tên của mỗi cá nhân người xin thông tin, số chứng minh thư nhân nhân hay thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.

Tóm tắt nội dung đề nghị

 • Ghi rõ về nội dung thông tin vụ việc bạn cần cung cấp
 • Tùy thuộc vào mục đích người làm đơn đề nghị mà có thể ghi rõ, cung cấp đầy đủ những thông tin các bên có liên quan

Yêu cầu đề nghị: Ghi rõ nội dung đề nghị.

Ghi rõ các tài liệu cụ thể kèm theo

Một số lưu ý khi viết đơn đề nghị

Một số lưu ý khi viết đơn đề nghị

Luật sư soạn thảo đơn đề nghị.

 • Tư vấn, hướng dẫn cách viết đơn đề nghị
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn đề nghị cho khách hàng
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu giải quyết đơn đề nghị
 • Giải đáp những vướng mắc pháp lý có liên quan đến đơn đề nghị
 • Luật sư hỗ trợ tham gia giải quyết vấn đề kiến nghị, phản ánh của khách hàng.

Tùy thuộc vào những yêu cầu, đề nghị khác nhau mà có những loại đơn đề nghị khác nhau. Khách hàng cần chuẩn bị, tìm hiểu kỹ để viết đơn đề nghị theo đúng yêu cầu của mình với cấp trên. Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng mẫu đơn, cách viết đơn, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 1900.633.716 để được LUẬT SƯ DÂN SỰ tư vấn chi tiết.

Scores: 4.41 (50 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716