Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai anh em trong gia đình

Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai anh em trong gia đình đã trở thành vấn đề khá phổ biến khi mà giá trị bất động sản ngày càng tăng cao. Thông thường, hòa giải là phương pháp tối ưu nhưng cũng có những trường hợp anh em tranh chấp đất đai thừa kế và không thể tự hòa giải mà phải nhờ vào sự can thiệp của pháp luật. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho độc giả tất cả những thông tin chi tiết về việc giải quyết tranh chấp đất đai anh em trong nhà

Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai anh em trong gia đình

Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai anh em trong gia đình

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai

Thứ nhất, thẩm quyền theo vụ việc

Căn cứ khoản 5 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, tranh chấp thừa kế đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân

Thứ hai, thẩm quyền theo cấp

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Tòa án Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai

Tuy nhiên, trong trường hợp có đương sự ở nước ngoài hoặc cần ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài thì thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Thứ ba, thẩm quyền theo lãnh thổ

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo lãnh thổ bao gồm một trong các trường hợp sau:

 • Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc
 • Các đương sự có thể thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn

Như vậy, thông thường thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp cấp huyện nơi cư trú, làm việc của bị đơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thuộc quyền của Tòa án cấp tỉnh.

Tranh chấp thừa kế đất giữa anh em có bắt buộc hòa giải cơ sở không?

Theo khoản 1 Điều 5 Luật Hoà giải cơ sở 2013  thì hoà giải cơ sở  là hình thức được Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, không mang tính bắt buộc.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP thì đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

Vì vậy, tranh chấp thừa kế đất đai giữa các anh em thì không bắt buộc hòa giải ở cơ sở mà chỉ hòa giải khi có yêu cầu của một bên hoặc các bên tranh chấp.

Thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai giữa anh em

Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định ở Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Căn cứ khoản 4, 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 Hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp thừa kế đất bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn khởi kiện: mẫu 23-DS Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày ngày 13/01/2017
 • Giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân, hộ chiếu
 • Giấy tờ chứng tử của người để lại di sản;
 • Di chúc hoặc tài liệu khác thể hiện ý chí của người để lại di sản trước khi chết (nếu có);
 • Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng….) ;
 • Các giấy tờ khác có liên quan đến di sản

Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai

Bước 2: Nộp đơn khởi kiện

Căn cứ khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng một trong các phương thức sau

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nếu có).

Bước 3: Toà án tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện

Thứ nhất, tiếp nhận đơn

 • Nếu nộp trực tiếp, Tòa án cấp ngay giấy xác nhận đơn cho người khởi kiện
 • Nếu nộp theo đường dịch vụ bưu chính, Tòa án gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn
 • Nếu nộp bằng phương thức gửi trực tuyến, Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nếu có)

Thứ hai, xử lý đơn

Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện và ra một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 4: Thụ lý đơn khởi kiện

Căn cứ Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, khi xét thấy hồ sơ khởi kiện đầy đủ và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán sẽ ra thông báo cho người khởi kiện thực hiện thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Bước 4: Chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 4 tháng kể từ ngày thụ lý. Trong trường hợp vụ án có tính chất phức tạp, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì có thể gia hạn nhưng không quá 02 tháng.

Theo khoản 2 Điều 230 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này;
 • Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
 • Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
 • Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này;
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật này.

Bước 5: Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng

Bước 6: Thẩm phán ban hành bản án hoặc quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên về giải quyết tranh thừa kế đất đai

Bước 7: Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm nếu có kháng cáo, kháng nghị

Theo quy định của Điều 270, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.

Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án

 • Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
 • Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế đất anh em trong gia đình

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế anh em trong gia đình của Luật L24H bao gồm các dịch vụ sau:

Tư vấn cách giải quyết

>>> Tham khảo thêm trường hợp về: Đất đã có sổ đỏ có tranh chấp được không

Soạn thảo đơn từ

 • Cung cấp các mẫu đơn theo yêu cầu của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai giữa anh em ruột;
 • Hướng dẫn cách viết đơn theo đúng chuẩn quy định;
 • Đưa ra các đánh giá, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đơn theo yêu cầu khách hàng
 • Trực tiếp soạn thảo đơn: đơn khởi kiện dân sự, đơn không tiến hành hòa giải, đơn kháng cáo,…. trong vụ án tranh chấp thừa kế đất đai giữa anh em ruột

Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp

 • Tham gia giải quyết tranh chấp thừa kế thông qua hình thực đại diện theo ủy quyền
 • Nghiên cứu hồ sơ, tìm kiếm và thu thập chứng cứ có lợi trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai giữa anh em ruột
 • Nghiên cứu tài liệu, hồ sơ để xây dựng phương án giải quyết tốt nhất nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế đất

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế đất

Tư vấn các công việc cần thực hiện sau khi giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn cách thức yêu cầu thi hành án theo quyết định trong bản án tranh chấp thừa kế
 • Tư vấn, đưa ra hướng xử lý khi bên kia không thi hành án theo đúng quy định
 • Soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án theo bản án thừa kế đất giữa anh em
 • Ngoài ra, tư vấn các vấn đề khác có liên quan

Phí dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất thừa kế

 • Chi phí dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai sẽ tùy thuộc vào mức độ phức tạp hay đơn giản của vụ việc cũng như phạm vi công việc của luật sư. Mức phí này được thể hiện cụ thể trong hợp đồng dịch vụ pháp lý
 • Trong trường hợp có phát sinh các vấn đề mới thì mức phí dịch vụ luật sư có thể thay đổi và các bên ký phụ lục hợp đồng pháp lý cho sự thay đổi này.
 • Phí dịch vụ không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí Nhà nước theo quy định mà khách hàng phải nộp theo quy định.

Tham khảo thêm về : Dịch vụ luật sư tranh tụng bảo vệ quyền lợi tại Tòa

Trong trường hợp anh em trong gia đình không thể tự giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai thì có thể khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Qua bài viết này chúng tôi đã cung cấp đến quý khách phương thức để giải quyết tranh chấp đất đai thừa kế giữa anh em trong gia đình. Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc về nội dung bài viết hay cần luật sư tư vấn pháp luật thừa kế, vui lòng liên hệ Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để được  luật sư chuyên về thừa kế tư vấn hỗ trợ kịp thời.

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716