Đất đã được cấp sổ đỏ rồi có kiện chia thừa kế lại được không?

Đất đã được cấp sổ đỏ rồi có kiện chia thừa kế lại được không là vấn đề phát sinh khi người có quyền thừa kế phát hiện di sản thừa kế đã được cấp sổ đỏ cho người khác. Khi đó để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đối với tài sản thừa kế, người có quyền có thể thương lượng, khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận và chia thừa kế theo quy định. Bạn đọc có thể theo dõi bài viết sau để hiểu rõ quyền khởi kiện của mình trong trường hợp này.

Đất có sổ đỏ có được chia thừa kế hay không

Đất có sổ đỏ có được chia thừa kế hay không?

Thế nào là đất đã có sổ đỏ?

Sổ đỏ đất chính là một loại chứng thư mang tính pháp lý được Nhà nước công nhận, xác nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở cùng tài sản khác có trên đất của người chủ sở hữu bìa đỏ đó. Nó được cấp cho người sử dụng đất để đảm bảo, bảo hộ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của người đang sử dụng đất.

>> Tham khảo thêm bài viết liên quan: Đất đã có sổ đỏ có tranh chấp được không

Quy định về chia thừa kế nhà đất

Thời điểm mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này. (Khoản 1 Điều 611 Bộ luật dân sự 2015).
Chủ thể được nhận thừa kế phần đất đã có sổ đỏ

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

(Điều 613 BLDS 2015)

Thừa kế đất đai theo di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015). Thừa kế theo di chúc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như người lập di chúc, quyền của người lập di chúc, …

Thừa kế đất đai không di chúc

 • Theo khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 thì thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
 1. Không có di chúc;
 2. Di chúc không hợp pháp;
 3. Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 4. Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
 • Khoản 2 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
 1. Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
 2. Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
 3. Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trong những trường hợp trên, di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật. Người thừa kế ở trường hợp này sẽ được phân chia theo hàng, những người có cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

>> Tham khảo thêm các trường hợp liên quan không có di chúc:

Quy định về chia thừa kế nhà đất

Quy định về chia thừa kế nhà đất

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là đất đã có sổ đỏ.

Bước 1: Lập văn bản khai nhận di sản: Những người được hưởng di sản thừa kế nộp hồ sơ tới phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản. Hồ sơ bao gồm:

 • Di chúc (nếu có)
 • Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản;
 • Phiếu yêu cầu công chứng.
 • Giấy tờ chứng minh người để lại di sản đã chết (giấy chứng tử, giấy báo tử, bản án tuyên bố một người đã chết,…).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu tài sản của người để lại tài sản.
 • Giấy tờ tùy thân của người thừa kế

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 57 Luật Công chứng

Bước 2: Phòng công chứng niêm yết công khai thông báo mở thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại UBND phường xã nơi có tài sản hoặc nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu sau thời gian niêm yết thông báo mở thủ tục khai nhận di sản thừa kế, không có tranh chấp hay khiếu nại, người được hưởng di sản tiến hành khai nhận di sản tại phòng công chứng.

Bước 3: Sau khi nhận lại bản niêm yết thừa kế: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết (Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP)

>>>Tham khảo thêm về: Hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại UBND cấp xã

Trình tự, thủ tục khởi kiện phân chia di sản thừa kế

tòa án có thẩm quyền giải quyết

Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Theo quy định tại (Khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết.
 • Theo đó khi giải quyết vụ án dân sự đòi phân chia di sản thừa kế là đất đai mà GCNQSDĐ trái pháp luật thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự xem xét hủy GCNQSDĐ đó theo quy định tại Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 • Tại giải đáp số 02/2016/GĐ-TANDTC ngày 19/09/2016 quy định Tòa án phải đưa cơ quan đã cấp GCNQSDĐ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Yêu cầu đòi phân chia di sản thừa kế

Sau khi sổ đỏ cấp cho người khác bị hủy, quyền sở hữu đất thuộc về người sử dụng đất. Việc phân chia di sản thừa kế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Tranh chấp đất đai thừa kế không có di chúc hoặc di chúc vô hiệu, không có hiệu lực thì đất đai sẽ được chia theo pháp luật cho các đồng thừa kế.

Theo quy định tại (Điều 651 BLDS 2015), thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Luật sư tư vấn về cách chia thừa kế đối với đất đã có sổ đỏ

Luật sư tư vấn về cách chia thừa kế

Luật sư tư vấn về cách chia thừa kế

Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp thừa kế sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ người có quyền trong vụ án thừa kế thông qua các công việc sau:

 • Luật sư tư vấn quy định pháp luật về cách chia thừa kế đối với đất đã có sổ đỏ
 • Tư vấn thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện.
 • Soạn thảo đơn khởi kiện chia di sản thừa kế
 • Trình tự thủ tục làm hồ sơ, phân chia tài sản theo quy định pháp luật
 • Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp lời khuyên tốt nhất cho khách hàng trong quá trình khởi kiện
 • Luật sư đại diện tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại phiên tòa

Trên đây là nội dung Luật L24H thông tin đến quý bạn đọc về Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất chia thừa kế đối với đất đã có sổ đỏ. Trường hợp nếu trong quá trình tìm hiểu quý bạn đọc có vấn đề còn thắc mắc cần luật sư tư vấn thừa kế vui lòng liên hệ qua số hotline 1900633716 để nhận hỗ trợ kịp thời, chi tiết hơn!

Một số bài viết giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai có thể bạn đọc quan tâm:

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716