Đơn khiếu nại công ty nợ lương kéo dài gửi ở đâu? cách soạn gửi đơn

Đơn khiếu nại công ty nợ lương kéo dài giúp cho người lao động bảo vệ được quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình khi công ty không trả tiền lương đúng thời hạn. Nếu như người lao động đã khiếu nại đến công ty cũng như nhờ công đoàn can thiệp mà không được giải quyết thì có thể khởi kiện công ty tại tòa án. Bài viết dưới đây tôi sẽ giúp Quý bạn đọc nắm rõ và biết cách viết mẫu đơn khiếu nại công ty nợ lương nhân viên kéo dài hơn so với hợp đồng lao động.

Đơn khiếu nại công ty nợ lương kéo dài

Đơn khiếu nại công ty nợ lương kéo dài

Thời hạn công ty được chậm trả tiền lương

Theo quy định về nguyên tắc trả lương thì người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Tuy nhiên, nếu gặp phải lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì người sử dụng lao động được trả chậm lương như sau:

 • Không được chậm quá 30 ngày;
 • Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Dĩ nhiên, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán và lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 94, khoản 1 khoản 2 Điều 96, khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019

Công ty nợ lương trái quy định cần làm gì?

Hiện nay, việc công ty không trả lương đúng thời hạn cho nhân viên ngày càng diễn ra rất nhiều. Vì thế, người lao động có thể sử dụng một trong những cách sau đây để đòi lại quyền lợi của mình

 1. Cách 1: Khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết
 2. Cách 2: Hoà giải thông qua hoà giải viên lao động
 3. Cách 3: Thông qua Hội đồng trọng tài lao động
 4. Cách 4: Khởi kiện tại Toà án

>>>Xem thêm: Công ty chậm trả lương, nợ lương người lao động nên làm gì?

Cơ sở pháp lý: Điều 187 Bộ luật Lao động 2019; Điều 5, Điều 10, khoản 1 khoản 2 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Công ty kéo dài thời hạn trả lương thì nên làm gì

Công ty kéo dài thời hạn trả lương thì nên làm gì?

Mẫu đơn khiếu nại công ty nợ lương kéo dài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…, ngày… tháng … năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v trả chậm lương)

 

Kính gửi: …………………………………………………………

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân ……………..Ngày cấp: ………………

Nơi cấp: ……………………………………………………………

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Khiếu nại về việc: …………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: ………………………………………………………………

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)

>>>Tải Mẫu đơn khiếu nại công ty nợ lương kéo dài: TẠI ĐÂY

Đơn khiếu nại công ty nợ lương kéo dài gửi ở đâu?

Theo quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động:

 • Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại.
 • Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết.

Theo đó, khi người lao động bị công ty nợ lương kéo dài thì họ nên gửi đơn khiếu nại lần đầu trực tiếp đến ban lãnh đạo công ty. Nếu quyết định giải quyết khiếu nại của công ty mà người lao động không đồng ý hoặc đã hết thời hạn mà không được giải quyết khiếu nại thì người lao động gửi đơn lên Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi công ty hoặc người sử dụng lao động đặt trụ sở chính

Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tục khiếu nại công ty nợ lương.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Khiếu nại thực hiện bằng hình thức gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Bất kể lựa chọn hình thức nộp đơn nào, nội dung của khiếu nại lao động phải được viết vào đơn.
 • Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ nội dung sau đây: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Ngoài ra, khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định

Cơ sở pháp lý: Điều 6 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tục khiếu nại công ty nợ lương

Thủ tục khiếu nại công ty nợ lương

Thủ tục giải quyết

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lao động được diễn ra như sau:

Khiếu nại lần 1

Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu là người sử dụng lao động. Trình tự như sau:

 1. Bước 1: Người giải quyết khiếu nại lần đầu thụ lý giải quyết đơn khiếu nại và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính
 2. Bước 2: Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần đầu
 3. Bước 3: Tổ chức đối thoại lần đầu
 4. Bước 4: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
 5. Bước 5: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Lưu ý: Thời hạn làm việc là 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại lần đầu và quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày hoặc đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý. Tuy nhiên ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày hoặc đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

Khiếu nại lần 2

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi công ty hoặc người sử dụng lao động đặt trụ sở chính. Trình tự như sau:

 1. Bước 1: Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính sẽ là người giải quyết khiếu nại lần hai thụ lý giải quyết khiếu nại nếu khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý
 2. Bước 2: Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần hai
 3. Bước 3: Tổ chức đối thoại lần hai
 4. Bước 4: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai
 5. Bước 5: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Lưu ý: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại lần hai và quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày hoặc đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý. Tuy nhiên ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày hoặc đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý.

Đặc biệt: Trường hợp người bị khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định

Lưu ý: Ở khiếu nại lần đầu và lần hai, người khiếu nại có thể khởi kiện tại toà án nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết.

>>>Xem thêm: Quyết định giải quyết khiếu nại có bắt buộc phải công khai không?

Cơ sở pháp lý: Điều 5, khoản 2 Điều 10, khoản 1 Điều 11, Điều 19, khoản 1 Điều 19, Điều 20, khoản 2 Điều 27, Điều 28 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Tư vấn hướng xử lý khi công ty nợ lương.

 • Tư vấn về vấn đề công ty chậm lương và hướng giải quyết cho người lao động.
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn khiếu nại trong quá trình giải quyết tranh chấp nợ lương trong công ty;
 • Hỗ trợ soạn thảo, tư vấn về hồ sơ thủ tục trong quá trình khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp lao động;
 • Đưa ra ý kiến pháp lý trong những trường hợp công ty nợ lương kéo dài;
 • Thay mặt khách hàng viết đơn khiếu nại, nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện khách hàng tham gia trong các giai đoạn tố tụng có liên quan đến tranh chấp lao động.
 • Hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động.

>>>Tham khảo thêm: Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương thôi việc

Hiện nay, các doanh nghiệp nợ lương người lao động diễn ra rất nhiều vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, người lao động cần phải trang bị những kiến thức pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong quan hệ lao động. Mọi thông tin cần tư vấn luật lao động, thủ tục khiếu kiện doanh nghiệp nợ lương cần được tư vấn kỹ càng hãy liên hệ qua HOTLINE 1900.633.716. để các luật sư chuyên lao động tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.9 (32 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716