Dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

Dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp là dịch vụ pháp lý hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp ban hành nội quy lao động theo đúng quy định pháp luật. Để giúp đăng ký nội quy lao động đơn giản và chính xác hơn khi doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động theo thủ tục quy định thì dịch vụ của luật sự là cần thiết. Bài viết sau đây sẽ thông tin cụ thể về dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp.

Dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

Dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

Quy định về nội quy lao động

Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động?

Theo khoản 1 Điều 118 Bộ luật lao động 2019 và khoản 1 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản và nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Theo khoản 1 Điều 199 Bộ luật lao động 2019 cũng quy định không bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký nội quy lao động bằng văn bản trong mọi trường hợp. Chỉ khi người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì mới bắt buộc đăng ký nội quy lao động tại cơ quan có thẩm quyền.

Các nội dung trong nội quy lao động

Theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, nội quy công ty bao gồm các nội dung sau:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trật tự tại nơi làm việc;
 • An toàn, vệ sinh lao động;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
 • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
 • Trách nhiệm vật chất;
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo Điều 120 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động khi tiến hành đăng ký nội quy lao động cho đơn vị mình cần chuẩn bị những hồ sơ tài liệu sau đây:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Nội quy lao động;
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

>>> Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục đăng ký nội quy lao động trong doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Trong trường hợp cần Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động nếu có căn cứ điều kiện cụ thể thực hiện việc này.

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện nội quy lao động đã được đăng ký

Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

Cơ sở pháp lý: Điều 119 và Điều 121 Bộ luật lao động 2019.

>>> Xem thêm: Mẫu văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động

Vi phạm về đăng ký nội quy lao động bị xử lý thế nào?

Trường hợp người sử dụng lao động vi phạm về đăng ký nội quy lao động thì theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

Mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp có thể có những quy định khác nhau về nội quy lao động. Tuy nhiên, việc đăng ký nội quy công ty đều phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật để nội quy này trở thành căn cứ để thực hiện việc quản lý lao động và xử lý kỷ luật; phân định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

Nội dung tư vấn, hỗ trợ

Bằng kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Luật sư của Luật L24h sẽ giúp đảm bảo việc đăng ký nội quy công ty cho doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sau đây:

 • Cung cấp biểu mẫu nội quy lao động;
 • Tư vấn hình thức và nội dung cần phải có trong nội quy công ty theo quy định của pháp luật tương ứng với từng doanh nghiệp;
 • Rà soát, đánh giá và đưa ra các nhận xét về bản dự thảo nội quy công ty để sửa đổi, bổ sung phù hợp;
 • Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội quy công ty nếu khách hàng có yêu cầu;
 • Trực tiếp soạn thảo dự thảo nội quy công ty để gửi cho khách hàng;
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ cần thiết cho việc đăng ký nội quy công ty;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký nội quy công ty;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký nội quy công ty với cơ quan có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký nội quy công ty
 • Ngoài ra, cung cấp các dịch vụ khác có liên quan đến lĩnh vực lao động, kinh doanh, giấy phép,… trong doanh nghiệp.

Tư vấn soạn thảo nội quy lao động

Tư vấn soạn thảo nội quy lao động

Quy trình tiếp nhận, xử lý khi sử dụng dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động

Với dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp Luật L24H sẽ thực hiện theo trình tự sau đây:

 1. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với yêu cầu làm thủ tục nhận soạn thảo và đăng ký nội quy lao động;
 2. Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 3. Bước 3: Khách hàng và Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 4. Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu tư vấn và thực hiện soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cho khách hàng;
 5. Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý và trả kết quả cho khách hàng theo đúng cam kết thỏa thuận trước đó.

Về thời gian trả kết quả tùy thuộc vào từng hồ sơ, yêu cầu của khách hàng sẽ giao động từ 24h đến 48h làm việc.

Trường hợp có yêu cầu phức tạp hơn thì thời gian thực hiện việc soạn thảo đơn từ, hỗ trợ tư vấn có thể kéo dài hơn nhưng trên cơ sở có sự thỏa thuận, đồng ý của khách hàng và công ty.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn, hỗ trợ đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

Nội quy công ty có giá trị pháp lý sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả, nề nếp và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động. Trường hợp, quý khách cần tư vấn luật lao động, hỗ trợ đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp thì Luật sư riêng cho doanh nghiệp của chúng tôi với nhiều chuyên môn sẽ tận tâm hỗ trợ quý khách. Ngoài ra, quý khách có thể liên hệ Hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn trực tuyến nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Tham khảo thêm về: Dịch vụ soạn thảo văn bản pháp lý nội bộ doanh nghiệp

Scores: 4.8 (46 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716