Hồ sơ, thủ tục đăng ký nội quy lao động trong doanh nghiệp 2024

Thủ tục đăng ký nội quy lao động là một trong những quy trình ban hành nội dung, nội quy lao động trong công ty, doanh nghiệp hiện nay. Các nội quy mà công ty hay doanh nghiệp muốn đăng ký cần phải tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Vì thế, Luật L24H của chúng tôi sẽ đề cập đến những nội dung chủ yếu của đăng ký nội quy lao động về thủ tục, quy định và khi chưa thành lập công đoàn thì công ty có được đăng ký nội quy lao động không sẽ được trả lời bên dưới

đăng ký nội quy lao động trong doanh nghiệp

đăng ký nội quy lao động trong doanh nghiệp

Quy định về nội quy lao động trong doanh nghiệp

Nội quy lao động được hiểu là văn bản do người sử dụng lao động hoặc tổ chức, doanh nghiệp ban hành, quy định về các quy tắc xử sự và các hành vi bị xử lý kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất. Từ đó, nhằm tạo ra và duy trì kỷ luật trong lao động của đơn vị và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của quá trình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, nội quy lao động cũng là cơ sở để xử lý kỷ luật đối với người lao động có hành vi vi phạm.

Theo đó thì người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Trong trường hợp dưới 10 người thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019; khoản 1 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Trường hợp cần thực hiện đăng ký lại nội quy lao động

Theo quy định tại Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 thì nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Mặt khác, trong trường hợp nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại trong thời hạn 07 ngày.

Như vậy, nếu có sự sai phạm hoặc trái pháp luật về nội quy lao động, thì người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký lại nội quy lao động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 118, khoản 3 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019

Quy trình đăng ký nội quy lao động

Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Nội quy lao động;
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Cơ sở pháp lý: Điều 120 Bộ luật Lao động 2019

Nội quy lao động trong doanh nghiệp

Nội quy lao động trong doanh nghiệp

>>>Tải mẫu văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động: TẠI ĐÂY

Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục được thực hiện như sau:

 • Nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra công văn đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Thêm vào đó, người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý: Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động

Cơ sở pháp lý: Điều 119 Bộ luật Lao động 2019

Đăng ký nội quy lao động khi doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở có được không?

Trước hết ta hãy tìm hiểu về thủ tục đăng ký nội quy lao động. Trong đó có việc nộp hồ sơ đăng ký mà hồ sơ được quy định bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Nội quy lao động;
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Đồng thời, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Đăng ký nội quy lao động khi doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở

Đăng ký nội quy lao động khi doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở

Có thể hiểu, tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Như vậy, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở cũng là tổ chức đại diện của người lao động nhưng chỉ bao gồm hai loại sau: Công đoàn cấp cơ sở và Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Do đó, nếu doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở thì sẽ không có văn bản lấy ý kiến góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

để đăng ký nội quy lao động. Thay vào đó, trong trường hợp cần thể hiện được sự chặt chẽ cũng như công khai minh bạch nội quy lao động, Doanh nghiệp có thể linh hoạt thay thế bằng biên bản ghi nhận ý kiến và có chữ ký của từng người lao động tại doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 3, Điều 120 Bộ luật Lao động 2019.

Tư vấn về nội quy lao động trong doanh nghiệp

 • Tư vấn về pháp luật lao động và nội quy lao động trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện nội quy lao động trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn các nội dung cơ bản của nội quy công ty về các vấn đề: thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, vệ sinh an toàn lao động, xử lý kỷ luật lao động, bảo vệ tài sản công ty;
 • Tư vấn quy trình thực hiện việc soạn thảo, thông qua nội dung nội quy công ty;
 • Nghiên cứu tài liệu, thông tin của doanh nghiệp và đưa ra những giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo nội quy công ty;
 • Dự thảo, hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo nội quy lao động trong doanh nghiệp;
 • Rà soát, chuẩn hóa nội dung, hình thức của nội quy công ty;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Luật sư tư vấn hỗ trợ vấn đề khác trong lao động tại doanh nghiệp.

Tham khảo thêm một số dịch vụ pháp lý liên quan Luật L24H hỗ trợ:

>>>Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động nội bộ doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Tư vấn luật lao động trực tuyến

>>> Xem thêm: Tư vấn luật doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Dịch vụ soạn thảo văn bản pháp lý nội bộ doanh nghiệp

Qua nội dung trên, các quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký nội quy lao động đã được trình bày một cách cụ thể như trên. Ngoài ra, Luật L24H còn cung cấp thêm dịch vụ tư vấn và các loại hình dịch vụ pháp lý khác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, công ty muốn đăng ký nội quy lao động theo đúng quy định. Nếu có thắc mắc hoặc muốn được hỗ trợ trực tiếp, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số HOTLINE 1900.633.716 để chúng tôi phục vụ tốt hơn cho Quý khách hàng. Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (43 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,805 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716