Công ty có được phạt tiền người lao động vi phạm nội quy công ty?

Công ty có được phạt tiền người lao động vi phạm nội quy là thắc mắc về việc công ty có được phạt tiền, trừ lương khi người lao động có hành vi vi phạm nội quy. Việc duy trì và thúc đẩy sự tuân thủ nội quy là một phần quan trọng của sự hiệu quả và ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật lao động phải được tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ về vấn đề trên, mời quý khách tham khảo.

Công ty có được phạt tiền khi vi phạm nội quy công ty không

Công ty có được phạt tiền khi vi phạm nội quy công ty không

Công ty được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động khi nào?

Khi người lao động vi phạm quy chế công ty, doanh nghiệp cần áp dụng hình thức xử lý kỷ luật một cách nhanh chóng và kịp thời. Mỗi hình thức xử lý kỷ luật lao động đều mang lại những tác động và kết quả khác nhau tùy thuộc vào mức độ và tính chất vi phạm.

Căn cứ Điều 124 Bộ luật Lao động 2019, có 4 hình thức xử lý kỷ luật lao động:

Thứ nhất, xử lý kỷ luật khiển trách, đây là hình thức kỷ luật nhẹ nhất đối với người lao động khi vi phạm. Trong đó, các hành vi cụ thể sẽ được quy định trong nội quy lao động.

Thứ hai, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, tùy thuộc vào hành vi vi phạm mà người lao động có thể bị áp dụng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương thường xuyên so với thời hạn được các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên việc kéo dài thời hạn không được quá 6 tháng.

Thứ ba, xử lý kỷ luật cách chức, hình thức kỷ luật này chỉ dành cho người lao động đang giữ một chức vụ nhất định. Người lao động chỉ bị cách chức với các lỗi vi phạm dẫn đến kỷ luật cách chức được quy định trong nội quy lao động.

Thứ tư, sa thải, hình thức kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong các trường hợp quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau:

 • Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
 • Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 Bộ luật Lao động 2019;
 • Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng. Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, tùy thuộc vào tính chất và mức độ của vi phạm, các quyết định kỷ luật có thể trải dài từ những biện pháp nhẹ nhàng như khiển trách đến những quyết định nặng nề như sa thải.

>>> Tham khảo thêm: Trình tự xử lý kỷ luật sa thải người lao động đúng luật

Có được phạt tiền người lao động vi phạm nội quy công ty?

Như đã trình bày ở trên, theo Điều 124 Bộ luật Lao động 2019, các hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức, sa thải. Từ đó suy ra phạt tiền không thuộc một trong các hình thức kỷ luật lao động.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 127 Bộ luật Lao động 2019, phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động là một trong những trường hợp bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì công ty của bạn không được phép phạt tiền để thay thế cho việc xử lý kỷ luật khi vi phạm nội quy. Đồng thời việc phạt tiền này còn là việc bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động.

Công ty xử lý kỷ luật bằng cách phạt tiền bị xử phạt như thế nào?

Như đã trình bày ở trên, hành vi phạt tiền người lao động vi phạm nội quy công ty là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Do đó, nếu thực hiện hành vi trên, công ty sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, với hành vi dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động, công ty sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Như vậy, với hành vi phạt tiền người lao động vi phạm nội quy công ty thay cho xử lý kỷ luật lao động, công ty có thể bị xử phạt lên tới 40.000.000 đồng.

Công ty bị xử phạt khi làm không đúng thủ tục xử lý kỷ luật

Công ty bị xử phạt khi làm không đúng thủ tục xử lý kỷ luật

Thủ tục tố cáo công ty xử lý kỷ luật bằng cách phạt tiền

Thẩm quyền giải quyết

Tại Điều 48, Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi xử lý kỷ luật bằng cách phạt tiền gồm:

 • Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Như vậy, nếu phát hiện công ty có hành vi phạt tiền thay cho xử lý kỷ luật lao động, người lao động có thể nộp hồ sơ tố cáo đến một trong các cơ quan trên để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ Điều 9, khoản 1 Điều 23 Luật Tố cáo 2018, để thực hiện tố cáo hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tố cáo cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau:

Thứ nhất, đơn tố cáo.

Đơn tố cáo cần có đầy đủ các thông tin sau:

 • Ngày, tháng, năm tố cáo;
 • Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo;
 • Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;
 • Người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan.
 • Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

Thứ hai, các giấy tờ pháp lý của người tố cáo như: căn cước công dân, chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng, hộ chiếu.

Thứ ba, các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức.

Để tránh trường hợp phải bổ sung hồ sơ tố cáo hoặc đơn tố cáo không được thụ lý, giải quyết, người tố cáo cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kể trên.

Thủ tục giải quyết

Trình tự giải quyết tố cáo về lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Thủ tục giải quyết tố cáo công ty có hành vi phạt tiền thay cho xử lý kỷ luật lao động được thực hiện như sau:

Bước 1: Tố cáo hành vi vi phạm đến người có thẩm quyền giải quyết tố cáo:

Người tố cáo có thể thực hiện tố cáo bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý ban đầu thông tin tố cáo:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo:

 • Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo;
 • Trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.

Bước 3: Thụ lý và xác minh tố cáo:

Trong thời hạn giải quyết tố cáo được quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo 2018, người giải quyết tố cáo sẽ thực hiện các công việc như sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thụ lý, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo nội dung được tố cáo cho người bị tố cáo biết;
 • Tiến hành tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo;
 • Tạo điều kiện để người được tố cáo giải trình, đưa ra các tài liệu, chứng cứ chứng minh;
 • Sau khi xem xét nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo.

Bước 4: Xử lý kết luận nội dung tố cáo người giải quyết tố cáo:

Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý như sau:

 • Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật;
 • Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Tố cáo tiếp tiếp (nếu có):

 • Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng quy định của pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo.
 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo phải xem xét hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo trước đó. Nếu có căn cứ việc giải quyết tố cáo trước đó có sai phạm thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết lại vụ việc tố cáo.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 22 đến Điều 40 Luật Tố cáo 2018.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ khi bị công ty phạt tiền thay cho kỷ luật lao động

Luật L24H xin cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ khi bị công ty phạt tiền thay cho kỷ luật lao động như sau:

 • Tư vấn hình phạt đối với hành vi vi phạm xử lý kỷ luật lao động sai quy định.
 • Tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện xử lý kỷ luật lao động
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, đơn từ phục vụ cho quá trình tố cáo.
 • Tư vấn quy trình giải quyết tố cáo.
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để nhân danh, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan.

Tư vấn thủ tục tố cáo khi công ty xử lý kỷ luật sai quy định

Tư vấn thủ tục tố cáo khi công ty xử lý kỷ luật sai quy định

Như vậy, khi nhân viên vi phạm nội quy của công ty thì công ty không được dùng hình thức phạt tiền để xử lý kỷ luật. Nếu công ty vi phạm thì người lao động có thể tố cáo để đòi lại quyền lợi cho mình. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên, hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư quý khách có thể liên hệ với Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để nhận được sự tư vấn của Dịch vụ luật sư lao động, hỗ trợ trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.5 (42 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716