Luật sư tư vấn về bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa

Tư vấn về bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa là dịch vụ của Luật sư hỗ trợ quý khách giải quyết về bồi thường thiệt hại phát sinh trong vận chuyển hàng hoá. Việc hàng hóa bị hư hỏng trên đường vận chuyển dẫn đến tổn thất có thể phát sinh trách nhiệm của người chuyên chở. Vậy bồi thường thiệt hại như thế nào và cơ quan có thẩm quyền giải quyết bồi thường thiệt hại sẽ được Luật L24H hỗ trợ quý khách trong bài viết sau đây.

tư vấn bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hoá

Tư vấn bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hoá

Căn cứ phát sinh việc bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa

Việc phát sinh bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa cần căn cứ theo những nội dung như sau:

Thứ nhất, có hành vi vi phạm hợp đồng vận chuyển hàng hóa:

Là hành vi vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng của bên vi phạm. Bên vi phạm có nghĩa vụ nhưng không thực hiện đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ.

Thứ hai, có thiệt hại thực tế:

Không phát sinh nghĩa vụ bồi thường nếu như không có thiệt hại thực tế xảy ra bởi lẽ bồi thường chính là một biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm nghĩa vụ.

Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại thực tế xảy ra:

Hành vi vi phạm phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những thiệt hại đó. Những thiệt hại gián tiếp xuất hiện do có sự vi phạm hợp đồng không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Thứ tư, lỗi của người vi phạm nghĩa vụ hợp đồng vận chuyển hàng hóa:

Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm lỗi cố ý hoặc vô ý. Tuy nhiên, người có quyền chỉ cần chứng minh được hành vi vi phạm của bên kia chứ không cần chứng minh lỗi. Vì lỗi trong trường hợp này là lỗi suy đoán.

( Căn cứ theo Khoản 1 Điều 351, Điều 361, Điều 364, Điều 419 Bộ luật dân sự 2015)

>>> Xem thêm: Trách nhiệm bồi thường hàng hoá hư hỏng khi vận chuyển qua bên thứ ba

Cần làm gì khi bên gây thiệt hại không thực hiện bồi thường

Bên bị thiệt hại có thể lựa chọn những phương thức giải quyết tranh chấp sau đây khi bên gây thiệt hại không thực hiện bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hoá.

Cách 1: Tự thương lượng

Việc các bên sẽ giải quyết tranh chấp cùng nhau qua bàn bạc, tự dàn xếp, tháo gỡ những mâu thuẫn, loại bỏ tranh chấp

Đây là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, thông dụng nhất được các bên lựa giải quyết tranh chấp với nhau.

Cách 2: Hòa giải tại Trung tâm hoà giải

Hai bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hoà giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp. Hoà giải viên đóng vai trò là bên thứ ba trung gian hoà giải.

Cách 3: Giải quyết bằng Trọng tài

Hai bên phát sinh tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hoá mà có thỏa thuận lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thì việc giải quyết tranh chấp được tiến hành theo quy định của pháp luật về Trọng tài.

Quy trình thủ tục tố tụng trong trọng tài bao gồm các bước: Soạn thảo, gửi đơn khởi kiện; bị đơn gửi bản tự bảo vệ; Thành lập hội đồng trọng tài; Nghiên cứu hồ sơ; Phiên họp giải quyết tranh chấp; và Ban hành phán quyết trọng tài.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật trọng tài thương mại 2010 thì phán quyết trọng tài là chung thẩm do đó phán quyết của Hội đồng trọng tài đưa ra sẽ có hiệu lực thi hành ngay. Các bên không được quyền kháng cáo lên Trọng tài cấp trên hoặc ra Tòa án.

Cách 4: Giải quyết bằng Tòa án

Hai bên phát sinh tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hoá và không thể giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải với nhau thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp.

Đối với thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng vận chuyển của Toà án:

 • Xét thẩm quyền giải quyết theo vụ việc: Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nếu đó là: Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (sau đây gọi là BLTTDS 2015). Hoặc do Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết nếu tranh chấp bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa có yếu tố nước ngoài.
 • Xét thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ: Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức.

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án, đồng thời thông báo bằng văn bản đến các đương sự và cơ quan, tổ chức có liên về việc đã thụ lý vụ án. Quá trình giải quyết vụ án được tiến hành theo thủ tục sơ thẩm và các thủ tục khác theo quy định chung về tố tụng dân sự.

Như vậy, đối với phương án thương lượng và hòa giải sẽ là cách giải quyết được ưu tiên, sau đó, nếu hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì có thể nộp đơn khởi kiện để giải quyết tại Trọng tài hoặc tòa án.

(Cơ sở pháp lý: khoản 1 và khoản 2 Điều 35, khoản 1 Điều 39,  khoản 1 và khoản 3 Điều 195, khoản 1 Điều 196, khoản 2  Điều 197 BLTTDS 2015)

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

Toà án giải quyết bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa

Toà án giải quyết bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa

Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hoá

Luật sư của Luật L24H là những người có nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn pháp lý và tranh tụng đã giải quyết thành công nhiều vụ việc về bồi thường thiệt hại trong hợp vận chuyển hàng hoá sẽ lựa chọn mà quý khách hàng không nên bỏ qua khi cần hỗ trợ, tư vấn về bồi thường thiệt hại trong hợp vận chuyển hàng hoá. Chúng tôi hiện đang có nhiều dịch vụ tư vấn về bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa cụ thể các công việc sau đây:

Tư vấn giải bồi thường thiệt hại

 • Tư vấn quy định của pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa;
 • Tư vấn căn cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng dựa theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn cách về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển hàng hoá;
 • Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa;
 • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại hàng hóa hư hỏng khi vận;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ có liên quan;
 • Đại diện khách hàng đàm phán thương lượng và làm việc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài có thẩm quyền;
 • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan khác.

Chi phí luật sư tư vấn

Chi phí thuê luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hoá phụ thuộc vào độ phức tạp của vụ việc, kinh nghiệm của luật sư và thỏa thuận giữa hai bên.

Phí Tư Vấn Trực Tiếp Ban Đầu: 1.000.000đ/lần tiếp (được hoàn lại nếu khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật L24H)

Phí dịch vụ pháp lý sẽ được ấn định theo những tiêu chí sau:

 • Tùy theo từng vụ việc và hồ sơ thực tế của vụ việc.
 • Phí được dự trù tổng thể và tách ra thanh toán theo lộ trình công việc dịch vụ luật sư hoàn thành (Có thể thay đổi tùy vào diễn biến thực tế của quá trình giải quyết vụ việc).
 • Chi phí dịch vụ Luật sư nêu trên không bao gồm các khoản phí, lệ phí Nhà nước, các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính khác mà Quý khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa khách hàng với bên thứ ba.

Do vậy, quý khách cần nắm quy định chi phí thuê luật sư ở trên, lựa chọn dịch vụ mà mình cần. Chi phí thuê luật sư sẽ căn cứ vào tính chất của vụ việc và sự thỏa thuận giữa khách hàng và công ty để tính phí.

Thuê luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại

Thuê luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại

Tại sao cần luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại

Thuê luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại không chỉ giúp quá trình bồi thường thiệt hại diễn ra suôn sẻ, đúng pháp luật mà còn có thể hạn chế các tranh chấp kéo dài, giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được lợi ích khi thuê Luật sư dân sự tư vấn bồi thường thiệt hại như sau:

 • Hạn chế các nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, rủi ro pháp lý không thể lường trước được khi ký kết, thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hoá;
 • Được tư vấn và soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hoá một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, rõ ràng, không gây hiểu sai và thiếu sót dẫn đến tranh chấp bồi thường
 • Được tư vấn chi tiết và phân tích giải quyết vụ, việc bồi thường thiệt hại dựa trên các căn cứ pháp lý. Từ đó khách hàng sẽ có quyết định sáng suốt hơn cho hướng đi của vụ, việc.
 • Được Luật sư hỗ trợ tham gia, đại diện cho quý khách đàm phán cùng bên đối tụng hay đại diện trước tòa, trước Trọng tài có thẩm quyền và giúp quý khách làm đơn từ,… Qua đó, vụ việc bồi thường thiệt hại của quý khách sẽ có kết quả tốt hơn hoặc ít nhất quý khách không bị thiệt thòi, bất công dựa theo căn cứ của pháp luật;

Luật sư tư vấn về bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn, luật sư sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Luật L24H với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng hóa. Liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 1900633716 để được tư vấn miễn phí!

Scores: 4.6 (33 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716