Luật sư tư vấn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Luật sư tư vấn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là một trong các dịch vụ luật sư hình sự nổi bật của Luật L24H. Thông qua sự tư vấn của luật sư giúp cho khách hàng hình bản chất của tội danh và đưa ra hướng để bào chữa vô tội, giảm nhẹ tội, án treo, đối với người có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nội dung chi tiết và quy định pháp luật sẽ được trình bày trong bài viết dưới đây.

Tư vấn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tư vấn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

 Cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản

Căn cứ Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 các yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bao gồm:

Khách thể

Khách thể của tội lạm dụng tín nhiệm tài sản là quan hệ sở hữu

Đối tượng tác động:

 • Tài sản đã được giao một cách ngay thẳng, hợp pháp cho người phạm tội trên cơ sở hợp đồng.
 • Tài sản bị chiếm đoạt của tội phạm này phải có trị giá từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng thuộc 1 trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

 Mặt khách quan

 • Thứ nhất, Người phạm tội nhận tài sản một cách hợp pháp, ngay thẳng trước khi có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức như vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác thông qua các hợp đồng (hợp đồng vận chuyển, gia công, sửa chữa, bảo vệ tài sản…)
 • Thứ hai, Sau đó dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả hoặc dùng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến tình trạng không có khả năng trả lại tài sản

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có cấu thành tội phạm vật chất. Hậu quả của tội phạm là thiệt hại về tài sản từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng thuộc 1 trong các trường hợp luật định

Chủ thể

 • Là người có năng lực trách nhiệm hình sự.
 • Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (Từ đủ 16 tuổi trở lên) theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Mặt chủ quan

 • Lỗi cố ý trực tiếp là dấu hiệu định tội.
 • Động cơ phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc trong mặt chủ quan của tội phạm này.

Vì vậy, để một người bị cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì người đó phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố đã được phân tích bên trên bài viết.

>>>Xem thêm: Thiếu nợ không trả có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không

Mức hình phạt của tội lam dụng chiếm đoạt tài sản.

Mức hình phạt của tội lam dụng chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 cụ thể như sau:

Khung 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ

 • Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;
 • Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
 • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

Khung 4: Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt tương ứng

Hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

>>>Xem thêm: Bị lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xử lý như thế nào

Vai trò của luật sư khi tham gia vụ án bào chữa về tội ạm dụng chiếm đoạt tài sản.

Luật L24H cung cấp đến Quý khách hàng về vai trò của luật sư  tham gia bào chữa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau:

Tư vấn

 • Tư vấn cấu thành của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
 • Tư vấn về khung hình phạt mà người có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể gánh chịu
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong vụ án hình sự
 • Tư vấn các hướng bào chữa có lợi cho khách hàng
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục giải quyết tội lạm dụng tín nhiệm chiếm chiếm đoạt tài sản
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ quan trọng, cần thiết
 • Tư vấn điều kiện để được hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự
 • Tư vấn các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Soạn thảo

 • Cung cấp các đánh giá pháp lý về vấn đề mà khách hàng liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
 • Soạn thảo các đơn từ: đơn giải trình, đơn đề nghị giảm trách nhiệm hình sự, đơn xin hưởng án treo, đơn khiếu nại, đơn kháng cáo;…..

Luật sư bào chữa

Các công việc mà Luật sư thực hiện khi tham gia bào chữa tại Tòa án để bảo vệ thân chủ:

 • Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
 • Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến bị can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
 • Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 • Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 • Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá
 • Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
 • Đưa ra các luận cứ để bảo vệ bị can, bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;
 • Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Luật sư bào chữa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Luật sư bào chữa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Chi phí dịch vụ khi thuê Luật sư bào chữa tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản

Để đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng nên mức phí dịch vụ khi thuê luật sư bào chữa tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản không giống nhau cho tất cả các vụ việc. Mà mức phí dịch vụ luật sư bào chữa chúng tôi căn cứ dựa trên tính chất của vụ án, yêu cầu của khách hàng và phạm vi công việc của luật sư để từ đó đưa ra một mức phí phù hợp. Mức phí này sẽ được ghi nhận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, trường hợp trong quá trình thực hiện công việc mà có phát sinh các vấn đề mới dẫn đến phí dịch vụ thay đổi thì sẽ được cập nhật vào phụ lục hợp đồng.

Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi có đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định  thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt khác nhau. Lúc này luật sư bào chữa có vai trò quan trọng giúp cho người bị buộc tội miễn trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ hình phạt, án treo và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Nếu quý khách hàng đang có người thân hoặc chính mình đang liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm tài sản thì hãy liên hệ với dịch vụ luật sư bào chữa giỏi, bảo vệ quyền lợi, giảm nhẹ hình qua Hotline: 1900.633.716 để luật sư hình sự tư vấn và hỗ trợ

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716