Khung hình phạt tội phạm ấu dâm trẻ em theo luật hình sự tại Việt Nam

Khung hình phạt tội dâm ô trẻ em theo luật hình sự tại Việt Nam là vấn đề rất được quan tâm. Trẻ em nhỏ và lứa tuổi vị thành niên thường là đối tượng của các tội phạm về tội dâm ô, hiếp dâm. Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 quy định người phạm tội dâm ô có thể bị truy cứu hình sự phạt tù đến 12 năm tù giam. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ cung cấp những quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến tội dâm ô trẻ em.

Khung hình phạt tội phạm ấu dâm trẻ em

Khung hình phạt tội phạm ấu dâm trẻ em

Cấu thành tội ấu dâm

Khách thể

Tội dâm ô đối với trẻ em xâm phạm đến quyền được tôn trọng danh dự, nhân phẩm và cụ thể ở đây là quyền được phát triển bình thường về tình dục của trẻ em. Để xâm phạm đến khách thể này, đòi hỏi tội phạm phải tác động vào trẻ em. Nếu người có hành vi dâm ô đối với người trên 16 tuổi thì không bị coi là tội phạm.

Chủ thể

Chủ thể của tội dâm ô đối với trẻ em là chủ thể đặc biệt. Theo đó chủ thể của tội phạm phải là người từ đủ 18 tuổi. Vì vậy, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm về hành vi dâm ô đối với trẻ em. Việc giới hạn phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm này thể hiện chính sách hình sự của Nhà nước ta đối với người dưới 18 tuổi, một mặt thể hiện tính nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam.

Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội dâm ô đối với trẻ em mang đặc điểm thỏa mãn hoặc khơi gợi, khiêu khích nhu cầu tình dục như sờ, bóp hoặc dùng các bộ phận nhạy cảm về tình dục cọ xát vào cơ thể hoặc bộ phận sinh dục của trẻ em; có hành vi buộc trẻ em sờ, bóp, cọ sát … vào những bộ phận kích thích tình dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác, đây được xem là các hành vi tình dục nhưng không phải giao cấu.

Trẻ em bị dâm ô có thể đồng tình, tự nguyện hoặc bị cưỡng ép thực hiện hành vi dâm ô với người phạm tội. Tuy nhiên, việc tự nguyện của nạn nhân không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội bởi vì độ tuổi và nhận thức của nạn nhân rất non nớt, chưa được xem là trưởng thành để đủ chín chắn nhìn nhận được việc bản thân đang bị xâm hại. Trẻ em có thể bị hành vi dâm ô tác động đến thân thể hoặc có thể chỉ bị chứng kiến những hành vi dâm ô.

Tội này là tội có cấu thành hình thức, tức là khi điều tra xét xử không căn cứ vào hậu quả và những tổn hại của nạn nhân mà chỉ xét về hành vi vi phạm của người thực hiện tội phạm để xác định trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp người có ý định dâm ô nhưng chưa có hành vi cụ thể nào thể hiện ý định dâm ô thì không cấu thành tội dâm ô đối với trẻ em.

Mặt chủ quan

Tội dâm ô đối với trẻ em đòi hỏi hai dấu hiệu là lỗi cố ý và mục đích nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục hoặc kích thích, khơi gợi nhu cầu tình dục của trẻ em.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tội ấu dâm

Theo Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

 • 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng.
 • 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng.
 • 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng.
 • 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định phân loại tội phạm như sau:

 • Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.
 • Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.
 • Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.
 • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo Điều 146 Bộ luật hình sự 2015 quy định tội dâm ô người dưới 16 tuổi bao gồm các khung hình phạt sau:

 • Khung 1: Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Khung 2: Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
 • Khung 3: Phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

Như vậy, tội danh dâm ô với người dưới 16 tuổi thuộc các tội phạm cụ thể quy định tại Bộ luật hình sự 2015, theo đó thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh này ít nhất là:

 • 05 năm đối với khung 1;
 • 10 năm đối với khung 2;
 • 15 năm đối với khung 3.

>>> Xem thêm: Tội hiếp dâm bị phạt bao nhiêu năm tù

Khung hình phạt tội phạm ấu dâm trẻ em

Hình phạt tội phạm ấu dâm trẻ em

Hình phạt tội phạm ấu dâm trẻ em

Căn cứ Điều 146 Bộ luật hình sự 2015, tội dâm ô trẻ em được pháp luật hình sự điều chỉnh theo 3 khung hình phạt chính:

 • Khung hình phạt thứ nhất: Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với trường hợp người đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.
 • Khung hình phạt thứ hai: Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, nếu thuộc một trong các tội: Phạm tội có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Tái phạm nguy hiểm.
 • Khung hình phạt thứ ba: Phạt tù từ 07 năm đến 12 năm, nếu thuộc một trong các tội: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân tự sát.
 • Đối với hình phạt bổ sung: người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với hành vi phạm tội nhưng chưa đến mức phạt hình sự thì mức phạt hành chính theo Điểm d Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình ban hành ngày 31/12/2021 cụ thể:

 • Người phạm tội có thể bị phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi thực hiện hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu TNHS.

Một số trường hợp loại trừ xử lý hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP  đối với dâm ô trẻ em bao gồm:

 • Thứ nhất, người trực tiếp chăm sóc, giáo dục người dưới 10 tuổi, người bệnh, người tàn tật, có hành vi tiếp xúc với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của họ nhưng không có tính chất tình dục. Ví dụ như cha, mẹ tắm rửa, vệ sinh cho con dưới 10 tuổi; giáo viên mầm non tắm rửa, vệ sinh cho trẻ mầm non … những hành vi này không được xem là tội dâm ô nên không bị xử lý trách nhiệm hình sự.
 • Thứ hai, trường hợp người làm công việc khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế; người cấp cứu, sơ cứu người bị nạn có hành vi tiếp xúc với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi nhưng không có tính chất tình dục. Ví dụ như bác sĩ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân; sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn, người bị đuối nước … các hành vi này không được xem là tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nên không bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Dịch vụ tư vấn các vấn đề về tội ấu dâm trẻ em

Dịch vụ tư vấn các vấn đề về tội ấu đâm trẻ em sẽ giúp khách hàng giải quyết các công việc sau:

 • Giải đáp thắc mắc về dấu hiệu cấu thành tội dâm ô;
 • Tư vấn về khách hàng về truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô đúng luật;
 • Bào chữa cho bị can, bị cáo, người tạm giam giữ, tạm giam tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án dâm ô;
 • Tư vấn, hỗ trợ thu thập các tài liệu chứng cứ, biện pháp khắc phục hậu quả, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đúng quy định pháp luật;
 • Soạn thảo đơn kiến nghị, đơn xin miễn trách nhiệm hình sự và các đơn từ khác có liên quan để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng;
 • Luật sư bào chữa trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ án dâm ô.

Dịch vụ tư vấn các vấn đề về tội ấu dâm trẻ em

Dịch vụ tư vấn các vấn đề về tội ấu dâm trẻ em

Tình trạng xâm phạm trẻ em đang xảy ra là một vấn nạn gây nhiều bức xúc, tranh cãi trong xã hội. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì về tội phạm dâm ô trẻ em hay có nhu cầu cầu được tư vấn luật về Hình sự vui lòng liên hệ Luật L24H qua số Hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

Một số bài viết liên quan tội phạm tình dục có thể bạn đọc quan tâm:

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716