Tư vấn điều kiện, thủ tục xóa án tích trực tuyến qua điện thoại

Tư vấn điều kiện, thủ tục xóa án tích nhằm giúp cho Quý khách hàng xem xét có đủ điều kiện để đề nghị Tòa án xin xóa án tích. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể  của người phạm tội thì có những yêu cầu về xóa án tích khác nhau. Bài viết đây sẽ thông tin về các trường hợp xóa án tích cũng như dịch vụ tư vấn điều kiện, thủ tục xóa án tích trực tuyến qua điện thoại và trực tiếp

Tư vấn điều kiện, thủ tục xóa án tích

Tư vấn điều kiện, thủ tục xóa án tích

Các điều kiện xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích

Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), đương nhiên được xóa án tích khi được áp dụng khi đủ các điều kiện sau:

1. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
 • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án..

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định

Xóa án tích theo quyết định của tòa án

Căn cứ Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định các trường hợp đủ điều kiện xóa án tích theo quyết định của Toà án gồm:

1. Được áp dụng đối với người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

4. Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

5. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

Điều kiện xóa án tích từng trường hợp cụ thể

Điều kiện xóa án tích từng trường hợp cụ thể

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Theo quy định tại Điều 72 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về xóa án tích trường hợp đặc biệt là  trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trên đây là các trường hợp xóa án tích được pháp luật quy định. Mỗi trường trường hợp xóa án tích thì cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định

Thủ tục xóa án tích

Căn cứ và Điều 369 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thủ tục xóa án tích được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu xóa án tích

Đối với trường hợp đương nhiên được xóa án tích thì nộp đơn đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Đối với trường hợp xóa án theo quyết định của Tòa án hoặc xóa án tích trong trường hợp đặc biệt, người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập

Bước 2: Xem xét điều kiện xóa án tích và cấp phiếu lịch tư pháp là không có án tích hoặc quyết định xóa án tích của Tòa án

Đối với trường hợp đương nhiên xóa án tích thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật Hình sự 2015 thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích

Đối với trường hợp xóa án theo quyết định của Tòa án hoặc xóa án tích trong trường hợp đặc biệt việc xem điều kiện xóa án tích như sau:

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xóa án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.
 • Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập

Trên đây là toàn bộ thông tin, quy định về thủ tục xóa án tích theo quy định của pháp luật quy định

Dịch vụ tư vấn điều kiện, thủ tục xóa án tích trực tuyến qua điện thoại

Dịch vụ tư vấn điều kiện, thủ tục xóa án tích trực tuyến qua điện thoại là cách nhanh nhất, tiện lợi nhất, tiết kiệm thời gian và tiền bạc để quý khách hàng có thể được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến xóa án tích. Cụ thể như sau:

 • Tư vấn về các điều kiện của đương nhiên được xóa án tích, xóa án tích theo quy định của Tòa án, xóa án tích trong trường hợp đặc biệt;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục xóa án tích đối với từng trường hợp cụ thể
 • Tư vấn chuẩn bị các tài liệu cần thiết để chứng minh đủ các điều kiện để được xóa án tích
 • Tư vấn cơ quan có thẩm quyền xóa các án tích
 • Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo đơn xin xóa án tích/đơn đề nghị xóa án tích theo quy định.
 • Tư vấn thời hạn giải quyết đơn yêu cầu xóa án án tích
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Phí tư vấn điều kiện, thủ tục xóa án tích qua điện thoại

Phí dịch vụ tư vấn điều kiện, thủ tục xóa án tích qua điện thoại được xác định như sau:

Tư vấn miễn phí khi khách hàng gọi qua Hotline: 1900.633.716. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu được tư vấn chuyên sâu trực tuyến hoặc trực tiếp thì mức phí được xác định dựa trên các căn cứ tại khoản 1 Điều 55 Luật Luật sư 2006 bao gồm:

 • Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
 • Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
 • Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Dịch vụ tư vấn điều kiện xóa án tích

Dịch vụ tư vấn điều kiện xóa án tích

Toàn bộ điều kiện, thủ tục, dịch vụ và phí tư vấn xóa án tích đã được chúng tôi thông tin cụ thể trong bài viết. Xóa án tích là quyền lợi hợp pháp của bất kỳ ai từng bị Tòa án xét xử hoặc kết tội. Nếu Quý khách hàng còn có những thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.633.716 để được luật sư hình sự tư vấn và hướng dẫn kịp thời miễn phí.

Scores: 4.9 (39 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,808 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716