Tội tổ chức đánh bạc, gá bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự

Tội tổ chức, đánh bạc, gá bạc được cấu thành như một hành vi nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc được thể hiện dưới nhiều hình thức như : cá cược, đua xe, đánh bạc online… Bên cạnh đó một số đối tượng thực hiện hành vi vừa tổ chức đánh bạc vừa đánh bạc. Để hiểu rõ hơn tội danh này, Luật L24H xin cung cấp các thông tin về xử phạt hành vi hoặc hướng dẫn các Quý bạn đọc về những quy định mới nhất trong tội danh này.

Quy định về tội tổ chức đánh bạc, gá bạc

Quy định về tội tổ chức đánh bạc, gá bạc

Quy định về tội tổ chức đánh bạc, gá bạc

Tổ chức đánh bạc là hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để tham gia đánh bạc. Tổ chức đánh bạc, xét về bản chất là hành vi đồng phạm đánh bạc thể hiện hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc nhưng có thêm dấu hiệu riêng là mục đích trục lợi. Đây là loại hành vi xảy ra tương đối phổ biến cùng với hành vi đánh bạc.

Khác với Tội tổ chức đánh bạc, Tội gá bạc thể hiện ở hành vi dùng địa điểm (nhà ở, cửa hàng, khách sạn, phòng trọ, tàu, xe, thuyền, bè…) đang do mình quản lý sử dụng để cho người khác đánh bạc thu tiền (gọi là tiền hồ). Hành vi gá bạc có nơi còn gọi là chứa gá bạc hoặc chứa bạc. Bản chất của gá bạc là mục đích trục lợi qua con bạc thông qua việc lấy tiền vào cửa, mua bán tài sản của con bạc, cho thuê địa điểm đánh bạc… Hành vi gá bạc nhất thiết phải là lầy tiền thì mới bị coi là gá bạc, nếu việc cho người khác dùng địa điểm đang do mình quản lý, sử dụng để đánh bạc mà không thu tiền thì không bị coi là gá bạc. Như vậy, dấu hiệu bắt buộc để xác định có hành vi gá bạc là có thu tiền hồ

Lưu ý: Đối với hành vi tổ chức đánh bạc đã được cấp phép thì không bị coi là vi phạm pháp luật. Ví dụ: Hình thức kinh doanh Casino

Cơ sở pháp lý: Điều 2 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 248 và điều 249 của bộ luật hình sự, Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc, gá bạc

Khách thể của tội phạm

Tội tổ chức đánh bạc là tội xâm phạm đến trật tự công cộng, cụ thể là xâm phạm trực tiếp đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, vì cờ bạc nói chung và tổ chức hoặc gá bạc nói riêng cũng là một tệ nạn của xã hội.

Tội tổ chức đánh bạc, gá bạc

Tội tổ chức đánh bạc, gá bạc

Mặt khách quan của tội phạm

Thứ nhất là hành vi khách quan:

 • Hành vi tổ chức đánh bạc là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, hành vi tổ chức đánh bạc là hành vi tổ chức việc đánh bạc, người đánh bạc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc nhưng cũng có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc nhưng người tổ chức việc đánh bạc nếu đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc.
 • Hành vi gá bạc là dùng địa điểm đang do mình quản lý sử dụng để cho người khác đánh bạc thu tiền hay còn gọi là tiền hồ. Hành vi gá bạc có nơi còn gọi là chứa gá bạc hoặc chứa bạc, nếu vì nể nang mà cho người khác dùng địa điểm đang do mình quản lý, sử dụng để đánh bạc thì không bị coi là gá bạc. Như vậy, dấu hiệu bắt buộc để xác định có hành vi gá bạc hay không là có thu tiền hồ hay không.

Lưu ý:

 • Người có hành vi gá bạc có thể đồng thời là người tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, người tổ chức đánh bạc và người gá bạc khác nhau.
 • Nếu người tổ chức việc đánh bạc hoặc người gá bạc mà còn cùng tham gia đánh bạc thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cả tội đánh bạc nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc.

Thứ hai là hậu quả của tội phạm: Cũng tương tự như đối với tội đánh bạc, nhà làm luật không quy định hậu quả do hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc gây ra là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt, nếu hậu quả do hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc gây ra cấu thành tội phạm độc lập thì người phạm tội còn bị truy cứu về các tội phạm tương ứng

Thứ ba là mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thiệt hại: Hậu quả thiệt hại phải do nguyên nhân từ các hành vi vi phạm quy định về đánh bạc , không phải do các nguyên nhân khác. Nếu hành vi vi phạm không gây hậu quả, hậu quả không do hành vi vi phạm gây ra thì không cấu thành tội phạm vi phạm các quy định về tổ chức đánh bạc, gá bạc

Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội tổ chức đánh bạc, gá bạc thực hiện hành vi của mình là do cố ý. Người phạm tội biết rằng hành vi đó là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện vì mục đích trục lợi, thu tiền bất chính của những người đánh bạc.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể tội phạm thông thường người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này. Nếu tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô chưa lớn thì người có hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc phải là người đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, hoặc đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Cơ sở pháp lý: Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Mức phạt về tội tổ chức đánh bạc, gá bạc

Mức phạt về tội tổ chức đánh bạc, gá bạc

>> Xem thêm: Bị Công an gửi giấy triệu tập nên làm gì?

Khung hình phạt đối với tội tổ chức đánh bạc

Phạm tôi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;
 • Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;
 • Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;
 • Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;
 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

>>> Xem thêm: Khung hình phạt tội đánh bạc, mức xử phạt hành chính hành

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;
 • Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, về hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Lưu ý: Nếu người phạm tội chỉ thực hiện một hành vi khách quan, có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, không gây hậu quả thì có thể xem xét áp dụng hình phạt tiền

Cơ sở pháp lý: Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

>>> Xem thêm: Đánh bạc bao nhiêu tiền bị khởi tố hình sự

Dịch vụ Luật sư tư vấn, bào chữa tội tổ chức tham gia đánh bạc, gá bạc

 • Tư vấn cho bị can về pháp luật hình sự;
 • Tư vấn các mức phạt mà người tổ chức đánh bạc, gá bạc thực hiện hành vi
 • Tư vấn hướng giải quyết tốt nhất cho bị can về việc tham gia tổ chức, gá bạc và cơ quan chức năng.
 • Tư vấn về việc tiến hành soạn thảo đơn, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cùng với các quy định từ các văn bản liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại;
 • Tư vấn, tham gia bào chữa cho người phạm tội tổ chức đánh bạc, gá bạc,
 • Tư vấn về việc sao chụp hồ sơ vụ án sau khi kết thúc điều tra công an tại viện kiểm sát, tòa án nhân dân để nghiên cứu phương án bảo vệ bị can tham gia tổ chức đánh bạc, gá bạc;
 • Tư vấn làm đơn yêu cầu phản tố tới tòa án nhân dân để bảo vệ tốt nhất cho bị can.

Với những thông tin liên quan đến cấu thành tội danh tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, quy trình xử phạt hành vi và truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến quy định về đánh bạc, Luật L24H đã giải đáp phần nào thắc mắc của Quý bạn đọc.

Nếu có nhu cầu được Tư vấn luật hình sự chuyên sâu, sửa dụng dịch vụ luật sư bào chữa Luật L24H vui lòng liên hệ qua số Hotline 1900.633.716 hoặc Email info@luat24h.com.vn để được tư vấn chi tiết hơn. Xin chân thành cảm ơn!

Scores: 4.9 (37 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716