Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất bồi thường không thỏa đáng

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất bồi thường không thỏa đáng là vấn đề mà nhiều người bị thu hồi đất quan tâm và cần giải đáp. Hiện nay, việc khiếu nại quyết định thu hồi đất cũng như thủ tục khiếu nại cưỡng chế thu hồi được quy định cụ thể trong luật khiếu nại và các văn bản có liên quan khác. Sau đây là những nội dung cơ bản về vấn đề trên mà Luật L24H xin cung cấp đến Quý bạn đọc.

Khiếu nại quyết định thu hồi đất

Khiếu nại quyết định thu hồi đất

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi đất

Theo quy định tại Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền thu hồi đất thuộc các chủ thể sau đây:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

 • Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
 • Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

 • Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
 • Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 thì khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Từ quy định trên thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi sẽ do các chủ thể khác nhau thực hiện tùy vào việc đó là khiếu nại lần đầu hay khiếu nại lần hai.

Khiếu nại lần đầu

 • Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện: Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định thu hồi đất thuộc thẩm quyền của mình.
 • Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh: Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định thu hồi đất thuộc thẩm quyền của mình.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 21 Luật Khiếu nại năm 2011.

Khiếu nại lần hai

 • Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh: Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.
 • Bộ trưởng: Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 21, khoản 3 Điều 23 Luật Khiếu nại năm 2011

>>>Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

Trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất khi bồi thường không thỏa đáng

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất

Hồ sơ khiếu nại

 • Đơn khiếu nại;
 • Tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Thủ tục khiếu nại

 • Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
 • Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thụ lý đơn khiếu nại và thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có) và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết.
 • Sau khi thụ lý khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải kiểm tra lại quyết định thu hồi đất bị khiếu nại.
 • Sau khi kiểm tra lại, nếu thấy khiếu nại quyết định thu hồi đất là đúng thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

Cơ sở pháp lý: Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.

>>>Xem thêm: Khiếu nại về bồi thường thu hồi đất

Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Cơ sở pháp lý: Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011

Cách giải quyết khi khiếu nại cả hai lần nhưng không được đồng ý

Cách giải quyết sau khi khiếu nại cả hai lần

Cách giải quyết sau khi khiếu nại cả hai lần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011 thì trường hợp người khiếu nại cả hai lần nhưng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có thể chọn cách giải quyết như sau:

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Luật sư tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất

 • Luật sư hỗ trợ làm đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất;
 • Luật sư hỗ trợ thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Luật sư tư vấn thời hiệu khiếu nại quyết định thu hồi đất;
 • Tư vấn quy trình chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
 • Các vấn đề khác có liên quan.

Khiếu nại quyết định thu hồi đất là việc cá nhân, tổ chức không đồng ý với quyết định thu hồi đất đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính đó nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Khi không đồng ý với mức bồi thường từ quyết định thu hồi đất thì cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật. Nếu trong quá trình tìm hiểu còn có vấn đề cần luật sư đất đai tư vấn giải đáp chi tiết, Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.9 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716