Hướng dẫn khiếu nại về bồi thường thu hồi đất, thủ tục giải quyết

Khiếu nại về bồi thường thu hồi đất là quyền lợi chính đáng của người có đất bị thu hồi khi họ cho rằng quyết định thu hồi đất là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của họ. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về căn cứ khiếu nại, thủ tục giải quyết khiếu, giúp bạn có đầy đủ kiến thức để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân khi đất đai bị thu hồi.

Quyết định thu hồi hồi đất đai

Quyết định thu hồi hồi đất đai

Khi nào thì cần khiếu nại về bồi thường thu hồi đất?

 • Có căn cứ xác định quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái với quy định pháp luật trong lĩnh vực thu hồi đất đai
 • Quyết định hành chính xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi
 • Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011

Quy định pháp luật về khiếu nại bồi thường thu hồi đất

Chủ thể nào có quyền khiếu nại

 • Người sử dụng đất bị thu hồi;
 • Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất như người được nhận tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Người được người khiếu nại ủy quyền;
 • Lưu ý các trường hợp người khiếu nại được ủy quyền: người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại; người khiếu nại được ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011, Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

Điều kiện khiếu nại

 • Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại
 • Đối tượng bị khiếu nại là quyết định hành chính và hành vi hành chính đã xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp được pháp luật bảo vệ
 • Việc khiếu nại chưa được khởi kiện ra Tòa án và chưa được Tòa án thụ lý giải quyết
 • Đáp ứng điều kiện thời hiệu, thời hạn khiếu nại theo luật định
 • Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
 • Căn cứ pháp lý: Điều 7, 9, 11, 12, 27, 28, 33 Luật Khiếu nại 2011

Hình thức khiếu nại

 • Bằng đơn khiếu nại
 • Khiếu nại trực tiếp
 • Căn cứ pháp lý: Điều 8 Luật Khiếu nại 2011

Mẫu đơn khiếu nại bồi thường thu hồi đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

, ngày … tháng … năm …

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Quyết định bồi thường khi thu hồi đất)

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

I. Họ và tên người khiếu nại:

 • Sinh năm: ………………………………………………………………..
 • CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………
 • Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….
 • Số điện thoại: …………………………………………………………..

II. Người bị khiếu nại: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh ……………………………………………………………………….

 • Địa chỉ làm việc: ………………………………………………………
 • Đối tượng khiếu nại: Quyết định số………………………….…. của Chủ tịch Ủy ban nhân dân …………………………………………..

III. Nội dung khiếu nại:

 1. Tóm tắt nguồn gốc tạo lập, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 1. Trình bày nội dung quyết định bồi thường khi bị thu hồi đất và chỉ ra những sai phạm trong quyết định bồi thường (giá đất, diện tích đất, vị trí đất,…)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 1. Căn cứ chứng minh việc khiếu nại quyết định bồi thường tuân theo quy định pháp luật

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

IV. Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

 • Hủy bỏ quyết định bồi thường khi thu hồi đất
 • Điều chỉnh lại số tiền bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Danh mục tài liệu kèm theo                                                  Người khiếu nại

         (ký và ghi rõ họ tên)

>>> Click tải: Mẫu đơn khiếu nại bồi thường thu hồi đất đai

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại bồi thường thu hồi đất đai

 • Việc thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.
 • Việc thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.
 • Căn cứ pháp lý: Điều 18, 21 Luật Khiếu nại 2011

Tham khảo thêm: Cá nhân có đơn khiếu nại lên tòa án thì việc thu hồi đất có tiếp tục?

Trình tự giải quyết khiếu nại bồi thường thu hồi đất đai

 • Nộp đơn khiếu nại bồi thường đất đai và thụ lý
 • Xác minh nội dung khiếu nại bồi thường thu hồi đất đất đai
 • Tổ chức đối thoại
 • Ra quyết định giải quyết khiếu nại bồi thường thu hồi đất đất đai
 • Gửi quyết định giải quyết khiếu nại bồi thường thu hồi đất đai
 • Căn cứ pháp lý: Điều 29, 30, 31, 32 Luật Khiếu nại 2011

Luật sư tư vấn giải quyết đơn khiếu nại bồi thường thu hồi đất

 • Soạn thảo đơn khiếu nại đền bù đất đai
 • Nộp hồ sơ khiếu nại
 • Kiểm tra quyết định hành chính đã đúng hay chưa, có xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp không?
 • Kiểm tra thời hạn, thời hiệu quyết định hành chính, hành vi hành chính
 • Cung cấp cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề về nội dung khiếu nại, tố cáo.
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất bồi thường không thỏa đáng
 • Hoàn thiện hồ sơ và các chứng cứ có thể chứng minh quyết định hành chính, hành vi hành chính về bồi thường thu hồi đất đai là không đúng quy định pháp luật
 • Cung cấp các văn bản pháp lý điều chỉnh vấn đề pháp lý của quý khách hàng nếu có yêu cầu.
 • Tư vấn các vấn đề pháp luật hành chính khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tham khảo thêm: Luật sư tư vấn bồi thường về đất đai khi nhà nước thu hồi đất

Trên đây là bài viết thông tin về điều kiện khiếu nại và trình tự, thủ tục khiếu nại bồi thường thu hồi đất đai mà Quý Khách hàng đang tìm kiếm. Nếu có bất kỳ thắc mắc về cơ sở pháp lý hoặc cần luật sư tư vấn luật đất đai xin vui lòng liên hệ qua số tổng đài điện thoại 1900.633.716 để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết. Xin chân thành cảm ơn!

Scores: 4.45 (35 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716