Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Thủ tục giải thể văn phòng đại diệnthủ tục mà khi trong quá trình hoạt động không có hiệu quả hay không phù hợp với thị trường thì doanh nghiệp nước ngoài sẽ quyết định giải thể. Tuy nhiên, quy trình thực hiện thủ tục giải thể văn phòng đại diện đúng theo quy định của pháp luật thì các công ty vẫn còn gặp vướng mắc. Vì vậy, Luật L24H sẽ cung cấp những tư vấn về trình tự thủ tục, lý do, cơ quan có thẩm quyền và các thông tin về dịch vụ giải thể công ty khi các doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động như sau:

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện tại Luật L24H

Lý do doanh nghiệp phải giải thể văn phòng đại diện

 • Công ty mẹ chấm dứt hoạt động kinh doanh trên cùng lãnh thổ.
 • Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hết thời hạn hoạt động mà doanh nghiệp không gia hạn.
 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hết thời hạn hoạt động và không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép gia hạn;.
 • Doanh nghiệp hoạt động không đủ ít nhất 01 năm kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết theo quy định pháp luật;
 • Doanh nghiệp không thể hoạt động kinh doanh do thu lỗ, phá sản,…;
 • Cơ quan chức năng thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quyết định.

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Bước 1: Nộp hồ sơ đóng mã số thuế văn phòng đại diện

Hồ sơ giải thể bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế văn phòng đại diện (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế).
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc giải thể văn phòng đại diện;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;
 • Giấy đăng ký mã số thuế bản chính (nếu có).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đóng mã số thuế văn phòng đại diện tại cơ quan thuế quản lý của văn phòng đại diện.

Cơ sở pháp lý: Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Làm thủ tục trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu

Văn phòng đại diện được thành lập trước ngày 01/07/2015 cần làm thủ tục trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu tại cơ quan công an với những hồ sơ như sau:

 • Văn bản xin trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Con dấu và giấy đăng ký mẫu con dấu bản chính (trường hợp trả con dấu).

Bước 3: Làm hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

Sau khi hoàn tất các thủ tục khóa mã số thuế và trả con dấu, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để giải thể văn phòng đại diện bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);
 • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;
 • Danh sách người lao động cũng như quyền lợi tương ứng của người lao động trong văn phòng đại diện;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khi đã hoàn tất hồ sơ thì doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể văn phòng đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầu đủ hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật trạng thái chấm dứt hoạt động lên Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp còn nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi cho doanh nghiệp văn bản nêu rõ lý do.

Cơ sở pháp lý: Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

các bước tiến hành giải thể văn phòng đại diện

Hướng dẫn giải thể văn phòng đại diện

Lưu ý khi giải thể văn phòng đại diện

 • Văn phòng đại diện hoàn tất các nghĩa vụ, thủ tục liên quan tới thuế với cơ quan thuế;
 • Doanh nghiệp cần ra thông báo trước, hoàn thành nghĩa vụ trả lương, chấm dứt hợp đồng thuê nhà, hợp đồng lao động,… với người lao động;
 • Văn phòng đại diện sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu đã dừng hoạt động trên 01 năm nhưng chủ doanh nghiệp không thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
 • Nếu doanh nghiệp chỉ có ý định tạm dừng công việc kinh doanh thì cần làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho văn phòng đại diện để tránh tình trạng bị thu hồi;
 • Trong trường hợp văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam thì cần tiến hành thủ tục giải thể theo đúng quy định của quốc gia đó. Sau đó, thông báo giải thể văn phòng đại diện với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính trong vòng 30 ngày;

Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện tại Luật L24H

dịch vụ giải thể công ty Luật L24H

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng về quy trình thực hiện, thủ tục giải thể văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ và hoàn thiện các tài liệu cần thiết khi tiến hành giải thể văn phòng đại diện;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền khi làm các thủ tục giải thể văn phòng đại diện;
 • Hỗ trợ khách hàng chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi giải thể văn phòng đại diện.

Như vậy, Luật L24H đã cung cấp những tư vấn về trình tự tiến hành, thủ tục với cơ quan thuế, thẩm quyền của từng cơ quan và các dịch vụ khi văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động. Vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900633716 nếu còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cần cần hỗ trợ từ luật sư của chúng tôi vui lòng liên. Xin cảm ơn!

Scores: 4.5 (30 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716