Mua đất đã sang tên diện tích thực tế không đúng trên sổ đỏ cần làm gì?

Mua đất đã sang tên diện tích thực tế không đúng trên sổ đỏ là trường hợp mà các bên tham gia giao dịch mua đất thường gặp phải. Khi tiến hành việc mua bán đất mặc dù đã thực hiện đo đạc hoàn tất tuy nhiên sai sót giữa thực tế so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không tránh khỏi. Vì vậy thông qua bài viết này, Luật L24H xin thông tin đến quý bạn đọc các nội dung liên quan để hiểu rõ hơn.

Đất đã mua có diện tích không đúng trên sổĐất đã mua có diện tích không đúng trên sổ

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất như sau:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện quy định trên đây, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai năm 2013.

Hơn nữa, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

>>>Xem thêm: Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp ranh giới đất đai

Mua đất đã sang tên diện tích thực tế không đúng trên sổ cần làm gì?

Diện tích thực tế lớn hơn

Đối với trường hợp, nếu có sự chênh lệch lớn giữa số liệu đo đạc thực tế và số liệu thể hiện trong sổ hồng mà ranh giới thửa đất đang sử dụng có sự thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ hồng. Thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) sẽ được xem xét cấp sổ hồng theo quy định và ngươi sử dụng đất phải đóng các khoản chi phí liên quan.

Khi rơi vào trường hợp diện tích đất có sự chênh lệch so với thông tin ghi trong các giấy tờ nhà đất, người sở hữu đất nên nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, cơ quan địa chính xã để được hướng dẫn các thủ tục cụ thể nhằm được cấp lại sổ hồng mới (thông tin trên sổ hồng đúng với diện tích nhà ở thực tế).

Cơ sở pháp lý: khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ ban hành.

Diện tích thực tế nhỏ hơn

Ranh giới đất không thay đổi

Trường hợp diện tích đất trên thực tế bị thiếu so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ranh giới của thửa đất không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ tiến hành thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo diện tích đo đạc thực tế.

Cơ sở pháp lý: khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ ban hành.

Ranh giới đất có sự thay đổi

Nếu diện tích đất đo được trên thực tế nhỏ hơn diện tích trên sổ đỏ và được xác định sự thiếu hụt về diện tích trên thực tế là do sự lấn chiếm của các hộ liền kề. Trong trường hợp này thì chủ sở hữu đất có thể gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất để được hòa giải tại địa phương theo Điều 202 Luật Đất đai 2013. Trường hợp hòa giải không thành tại Uỷ ban nhân dân cấp xã thì các bên tranh chấp đất đai có thể gửi đơn khiếu nại đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết.

Cơ sở pháp lý: khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ ban hành.

>> Xem thêm: Hướng dẫn xử lý khi mua bán đất diện tích thực tế không đúng sổ đỏ

Thủ tục yêu cầu cấp đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế không đúng trên sổ đỏ

Hồ sơ

Hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế không đúng trên sổ đỏ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thủ tục

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất khi có nhu cầu.

Cách 2: Nộp tại bộ phận một cửa theo cấp tương ứng nơi có đất (huyện, quận, thị xã, thành phố…). Trường hợp địa phương chưa có bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp ở Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, hoặc nếu địa phương chưa có Chi nhánh văn phòng đất đai thì nộp hồ sơ ở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 2: Cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu

Nếu hồ sơ chưa yêu cầu hợp lệ thì tối đa 03 ngày kể từ ngày nhận tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận phải gửi thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận và gửi phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ (trong đó có ghi ngày trả kết quả).

Cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị đối với lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
 • Chuẩn bị hồ sơ chuyển Cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận;
 • Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời gửi thông tin cho cơ quan thuế, thông báo nghĩa vụ tài chính cho người thực hiện thủ tục (nếu có).

Bước 3: Trả kết quả

Kết quả được trả tại nơi nộp hồ sơ, người yêu cầu cấp đổi được nhận Giấy chứng nhận mới trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thủ tục yêu cầu cấp đổi sổ

Thủ tục yêu cầu cấp đổi sổ

Luật sư tư vấn về việc diện tích thực tế không đúng trên sổ

Luật sư chuyên môn đất đai tại Luật L24H mong muốn hỗ trợ quý khách trong các vấn đề pháp lý liên quan đến việc diện diện tích thực tế không đúng trên sổ bao gồm:

 • Thông tin đến quý khách hàng các trường hợp diện tích thực tế có sai sót so với sổ;
 • Hướng dẫn quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ yêu cầu giải quyết khi diện tích thực tế có sai sót so với sổ;
 • Hỗ trợ khách hàng trong thủ tục yêu cầu giải quyết khi diện tích thực tế có sai sót so với sổ;
 • Tham gia đại diện quý khách hàng trong các thủ tục tố tụng;
 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác về đất đai.

Luật sư tư vấn luật đất đai

Luật sư tư vấn luật đất đai

>>> Tham khảo thêm: Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

>>> Xem thêm: Thủ tục khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính UBND xã

Quyền sử dụng đất là một tài sản quan trọng và có giá trị. Vì vậy để bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi tham gia vào các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người nhận chuyển nhượng nên lưu ý diện tích đất đai giữa thực tế so với trên sổ chứng nhận. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến diện tích đất sai lệch so với sổ chứng nhận khi chuyển nhượng đất, xin liên hệ với qua HOTLINE 1900633716 để được luật sư đất đai giải đáp kịp thời.

Scores: 4.7 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716