Thủ tục khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính ubnd xã

Thủ tục khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính UBND xã là một quá trình phức tạp trong các thủ tục hành chính, đòi hỏi phải  nắm vững quy định pháp luật về thẩm quyền, quy trình đo đạc và xác định các sai sót trên thửa đất. Với sự hỗ trợ của luật sư hành chính tại Luật L24H, bạn có thể bắt đầu thực hiện thủ tục này một cách tự tin. Hãy cùng tìm hiểu thêm về thủ tục khởi kiện và các hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thủ tục khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính

Thủ tục khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính

Chỉnh lý bản đồ địa chính theo quy định pháp luật hiện nay

Chỉnh lý bản đồ địa chính theo quy định pháp luật là một quy trình quan trọng để đảm bảo sự khớp nhau giữa thực địa thửa đất và trên bản đồ địa chính. Khi có sự thay đổi liên quan đến thửa đất thì chúng ta cần tiến hành thủ tục chỉnh lý bản đồ địa chính tại cơ quan có thẩm quyền. Thông tin dưới đây sẽ cho chúng ta biết thay đổi nào của thửa đất cần phải chỉnh lý và cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý.

Các trường hợp cần phải chỉnh lý

Theo quy định cụ thể tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 17 của Thông tư 25/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19/5/2014, các trường hợp cần phải tiến hành chỉnh lý bản đồ địa chính bao gồm:

 • Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới.
 • Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất.
 • Thay đổi diện tích thửa đất.
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất.
 • Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất.
 • Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp.
 • Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia.
 • Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình.
 • Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.

Như vậy, chỉ khi nào thuộc các trường hợp xuất hiện các thay đổi như trên thì mới cần phải chỉnh lý bản đồ địa chính.

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành chỉnh lý

Chỉnh lý bản đồ địa chính có ảnh hưởng quan trọng trong việc duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Để thực hiện quá trình này một cách hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan các cấp. Mỗi cơ quan có  thẩm quyền và công việc khác nhau, tùy theo người sử dụng đất, phạm vi địa lý, và quy mô chỉnh lý cụ thể.

Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật, chỉnh lý bản sao tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đang quản lý để phục vụ cho yêu cầu quản lý đất đai ở địa phương.

Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai.
 • Tổ chức lập, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ngoài các tài liệu quy định tại Điểm a Khoản này.
 • Cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai (dạng số hoặc dạng giấy) cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) sử dụng.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cũng thực hiện các công việc giống văn phòng đăng ký đất đai nhưng khác các đối tượng sử dụng đất, được Nhà nước giao quản lý đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký.

Địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp thực hiện các công việc theo quy định như sau:

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh chủ trì tổ chức việc lập sổ địa chính; cung cấp tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
 • Thực hiện cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ sơ địa chính đối với các thửa đất của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ sơ địa chính đối với các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam; cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Tổ chức thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai.
 • Chỉ đạo thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai.
 • Lập, cập nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở địa phương.

Như vậy dựa theo các tiêu chí về đối tượng, phạm vi và quy mô mà chúng ra có thể xác định thẩm quyền tiến hành chỉnh lý bản đồ địa chính.

CSPL: Điều 6 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Thẩm quyền tiến hành chỉnh lý bản đồ địa chính

Thẩm quyền tiến hành chỉnh lý bản đồ địa chính

Thủ tục khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính UBND xã

Khi bạn phát hiện hành vi sai phạm trong việc chỉnh lý bản đồ địa chính Ủy ban nhân dân xã, bạn có quyền khởi kiện cơ quan đã tiến hành chỉnh lý và ký duyệt bản đồ địa chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015. Đơn khởi kiện sẽ được nộp tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.

Thẩm quyền

Đầu tiên chúng ta phải biết được bản đồ địa chính Ủy ban nhân dân xã được xác định là quyết định hành chính cấp xã, căn cứ Công văn 64/TANDTC-PC năm 2019.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Bộ Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về việc khởi kiện quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống thuộc thẩm quyền của Tòa án cùng phạm vi địa giới hành chính.

Như vậy, thẩm quyền khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính UBND xã là thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa lý.

Hồ sơ khởi kiện hành chính

Khi quyết định khởi kiện về hành vi sai phạm trong việc chỉnh lý bản đồ địa chính của Ủy ban nhân dân xã, việc chuẩn bị một hồ sơ khởi kiện đầy đủ là không thể thiếu. Dưới đây là các đơn từ, tài liệu cần thiết cho hồ sơ khởi kiện hành chính:

 • Đơn khởi kiện
 • Giấy tờ nhân thân của người khởi kiện: như chứng minh nhân dân hoặc công cước công dân,…
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm: bản đồ địa chính sai phạm, các quyết định của cơ quan Nhà nước mà người khởi kiện cho là sai phạm,
 • Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện: sổ đỏ, băng ghi hình hiện trạng đất, các chứng thư đo đạc của tổ chức tư nhân,…
 • Văn bản ủy quyền và giấy tờ nhân thân người được ủy quyền của người khởi kiện (nếu có).

Lập hồ sơ khởi kiện nhằm tổ chức các tài liệu và chứng cứ liên quan về vụ án một cách hệ thống, nhằm giúp Tòa án dễ dàng xem xét, đánh giá điều kiện khởi kiện và đưa ra quyết định về việc thụ lý vụ án của người khởi kiện.

Nên khi có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính Ủy ban nhân dân xã, người khởi kiện có thể tự thu thập hoặc nhờ hỗ trợ của đội ngũ luật sư tại Luật L24H thu thập đầy đủ các đơn từ, giấy tờ theo quy định.

Căn cứ quy định tại Điều 117, Điều 118 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Trình tự, thủ tục

Khi đã sẵn sàng với một bộ hồ sơ khởi kiện hoàn chỉnh, các bước tiếp theo để tiến hành khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính bao gồm:

 • Người khởi kiện tiến hành nộp đơn hồ sơ khởi kiện đầy đủ đến Tòa án: có thể nộp trực tiếp tại Tòa án, gửi qua dịch vụ bưu chính hay gửi trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
 • Tòa án sẽ nhận đơn khởi kiện, thực hiện ghi chép vào sổ nhận đơn và cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có phản hồi kết quả cho người khởi kiện.
 • Tòa án có thể đưa ra quyết định yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án khác, trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án. Các quyết định trên phụ thuộc vào nội dung đơn khởi kiện, thẩm quyền hay có thể là người khởi kiện.
 • Nếu đơn khởi kiện và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Tòa án sẽ ban hành văn bản yêu cầu đóng tiền tạm ứng án phí. Khi nhận được biên lai thu tiền, Thẩm quán sẽ tiến hành thụ lý vụ án.

CSPL: Căn cứ quy định từ Điều 119 đến Điều 125 Bộ luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Thủ tục khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính

Thủ tục khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính

Luật sư hỗ trợ khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính

Luật sư sẽ thực hiện các công việc sau đây để hỗ trợ quá trình khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính:

 • Tư vấn các quy định liên quan đến chỉnh lý bản đồ địa chính.
 • Hỗ trợ xác định quan hệ pháp luật, Tòa án có thẩm quyền, các điều kiện khởi kiện và thủ tục khởi kiện.
 • Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện theo đúng chuẩn quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khách hàng bị xâm phạm.
 • Đại diện khách hàng nộp đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền
 • Tư vấn các phương án giải quyết hiệu quả trong quá trình xét xử tại Tòa.

>>> Tham khảo thêm: Giải quyết tranh chấp đất đai về cấp chồng lấn

>>> Tham khảo thêm: Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Để khởi kiện hành vi sai phạm chỉnh lý bản đồ địa chính UBND xã, các bạn cần nắm rõ các thông tin về chỉnh lý bản đồ địa chính và thủ tục khởi kiện mà bài viết trên cung cấp. Bài viết trên Luật L24H cũng đã thông tin cho các bạn chi tiết về cơ sở khởi kiện, trình tự thủ tục cũng như thẩm quyền của Tòa án giải quyết vụ việc. Nếu quý khách cần tư vấn, hỗ trợ khởi kiện hành chính hay có bất cứ thắc mắc nào liên quan cần luật sư khởi kiện của Luật L24H tư vấn chi tiết, hãy liên hệ đến tổng đài 1900633716 để được hỗ trợ kịp thời miễn phí.

Scores: 4.6 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716